Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak30. svibnja 2018.Predstavništvo u Hrvatskoj

Proračun EU-a: 181 milijun eura za ojačavanje borbe protiv prijevara koje utječu na proračun EU-a

Komisija predlaže da se 181 milijun eura iz sljedećeg dugoročnog proračuna za razdoblje 2021. – 2027. stavi na raspolaganje za potporu nastojanjima država članica u borbi protiv prijevara, korupcije i drugih nepravilnosti koje utječu na proračun EU-a...

Proračun EU-a: 181 milijun eura za ojačavanje borbe protiv prijevara koje utječu na proračun EU-a

Novim Programom zamijenit će se program Hercule III., koji je posljednjih godina već pridonio borbi protiv prijevara koje utječu na proračun EU-a na nacionalnoj i lokalnoj razini. Primjeri uspješnih projekata uključuju financiranje digitalne forenzičke opreme, koja je 2016. bila neizostavan element u operacijama francuskih carinskih tijela protiv krijumčarenja i utaje PDV-a, financiranje obuke pasa za detekciju, koji su grčkim carinskim tijelima pomogli u zapljeni 250 milijuna nezakonitih cigareta 2016., te razvoj naprednih informatičkih alata koje tijela za borbu protiv prijevara diljem Europe upotrebljavaju za uočavanje nepravilnosti u trgovinskim tokovima, a 2017. zahvaljujući tim alatima otkriveni su teški slučajevi prijevare povezane s uvozom tekstila i obuće.

Sredstvima koja će se staviti na raspolaganje u okviru novog Programa EU-a za borbu protiv prijevara financirat će se slični projekti te izobrazba i konferencije stručnjaka radi poticanja razmjene informacija i prekogranične suradnje. Iz Programa će se podupirati i zajedničke istrage carinskih tijela država članica jer su takve zajedničke operacije ključne za raskidanje prekograničnih kriminalnih mreža. Očekuje se da će se tom potporom i doprinosom nastojanjima nacionalnih tijela u borbi protiv prijevara i korupcije stvoriti znatna dodana vrijednost.

Kontekst

Uz aktivnosti koje su već financirane u okviru programa Hercule III. u novom Programu EU-a za borbu protiv prijevara podupirat će se operativne i istražne aktivnosti, uključujući osiguravanje sigurnih informatičkih sustava, te će se državama članicama olakšati prijavljivanje nepravilnosti i upravljanje rizicima na nacionalnoj razini. Programom će upravljati te će ga provoditi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF).

Današnji prijedlog povezan s novim Programom EU-a za borbu protiv prijevara dio je Komisijina prijedloga za sljedeći dugoročni proračun EU-a, koji je Komisija donijela 2. svibnja 2018.

Djelovanje za očuvanje financijskih interesa Unije s pomoću novog, ojačanog i pojednostavnjenog programa financiranja dio je šireg pristupa s istim ciljem. Sljedeći dugoročni proračun EU-a provodit će se u kontekstu znatnih promjena zakonodavnog i institucijskog okvira za zaštitu financijskih interesa Unije.

Naprimjer, prijedlogom Komisije od 23. svibnja 2018. o izmjenama „Uredbe o OLAF-u”[1] nastoji se osigurati uska suradnja OLAF-a i nedavno osnovanog Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”)[2] u pogledu otkrivanja i istraživanja prijevara povezanih s financijskim interesima EU-a diljem Unije. Ostala djelovanja uključuju provedbu Direktive o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima („Direktiva PIF”)[3].

Pojedinosti

Datum objave
30. svibnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj