Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak20. listopada 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Program rada Komisije za 2022.: Zajedno do snažnije Europe

Komisija je danas donijela Program rada za 2022., u kojem je zacrtala iduće korake u svojem odvažnom planu za stvaranje zelenije, pravednije, digitalnije i otpornije Europu nakon pandemije bolesti COVID-19. Komisijin program rada sadržava 42 nove...

Program rada Komisije za 2022.: Zajedno do snažnije Europe

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Prošla je godina dokazala s kakvim se izazovima možemo nositi i što možemo postići za europske građane kad djelujemo složno. U istom duhu moramo nastaviti raditi dogodine na, primjerice, provedbi politika za klimatsku neutralnost Europe do 2050., izgradnji naše digitalne budućnosti, jačanju našeg jedinstvenog socijalnog tržišnog gospodarstva te obrani naših vrijednosti i interesa, kod kuće i u inozemstvu. Udružena sredstva dugoročnog proračuna EU-a i instrumenta NextGenerationEU od 2,018 bilijuna eura pomoći će nam da izgradimo bolju i suvremeniju Europu.

Potpredsjednik za međuinstitucijske odnose i predviđanja Maroš Šefčovič rekao je: Od krize ovakvih razmjera nije se dovoljno tek oporaviti, iz nje moramo izići snažniji i otporniji. U tom duhu iznosimo svoj program rada za 2022. U njemu smo istaknuli svoju odlučnost da nakon pandemije budemo još i jači te da istodobno iskoristimo prilike koje nude zelena i digitalna tranzicija. Nadam se da ćemo brzo postići dogovor s Europskim parlamentom i Vijećem o ključnim zakonodavnim prijedlozima kako bismo svi zajedno mogli ostvariti rezultate za naše građane, poduzeća i dionike.

Ostvarivanje šest glavnih ciljeva

1. Europski zeleni plan

Komisija će nastaviti raditi na tome da Europa do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent. Povrh pionirskog paketa za ostvarenje cilja od 55 %, predstavljenog 2021. u okviru inovativnog europskog zelenog plana, Komisija će predložiti regulatorni okvir za certifikaciju uklanjanja ugljika. Usto, poduzet će daljnje korake prema mobilnosti s nultom stopom emisija, primjerice revizijom normi za emisije CO2 za teška vozila, pratit će akcijski plan za nultu stopu onečišćenja kako bi se poboljšala kvaliteta vode i zraka; uvest će nova pravila o održivoj upotrebi pesticida i unaprijedit će kružno gospodarstvo većim pravima na popravak proizvoda umjesto njihove zamjene. Uz već predloženi Socijalni fond za klimatsku politiku, mobilizirat će i sredstva kojima će se udvostručiti vanjsko financiranje za bioraznolikost. Sve će važnije biti i zelene obveznice. One su izraz naše predanosti da održivo financiranje bude među glavnim pokretačima oporavka Unije.

2. Europa spremna za digitalno doba

S obzirom na to da pandemija potiče ubrzanu digitalizaciju svijeta, Komisija će pratiti svoj put u digitalno desetljeće s ciljem da do 2030. ostvari digitalnu transformaciju Unije. Budući da je jedinstveno tržište i dalje ključno za europske inovacije, Komisija je ponovno sagledala politiku tržišnog natjecanja i predložit će Instrument jedinstvenog tržišta za hitne slučajeve kako bi se spriječili budući poremećaji. Radi rješavanja gorućih problema u opskrbi poluvodičima za digitalne sustave donijet ćemo europski akt o čipovima. To će pomoći da se uspostavi najsuvremeniji ekosustav i otvore nova tržišta za revolucionarne europske tehnologije. Predložit ćemo i europski akt o kiberotpornosti kako bismo postavili zajedničke kibersigurnosne standarde i pokrenuli izgradnju globalnog i sigurnog svemirskog komunikacijskog sustava EU-a za širokopojasnu povezivost u cijeloj Uniji i sigurnu neovisnu komunikaciju s državama članicama. Visoko na dnevnom redu bit će i mjere za lakše stjecanje digitalnih vještina u školama i visokom obrazovanju.

3. Gospodarstvo u interesu građana

S obzirom na to da se oporavak ubrzava i da se gospodarska aktivnost vraća na razine prije krize, moramo razmisliti o tome kako možemo povećati otpornost našeg socijalnog tržišnog gospodarstva. Komisija će pratiti Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava kao vodič za kvalitetna radna mjesta, pravedne radne uvjete i bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života te će iznijeti prijedlog za poboljšanje zaštite radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu. Kao podršku politikama država članica, Komisija će ojačati socijalne sigurnosne mreže, bitne za ublažavanje gospodarskih šokova, pokretanjem inicijative o primjerenom minimalnom dohotku. Budući da je financijski sektor ključan za gospodarski oporavak, iznijet ćemo i prijedloge o trenutačnim plaćanjima, kako bismo potaknuli njihovu potpunu primjenu u Uniji, te o olakšavanju pristupa kapitalu za poduzeća u Uniji. Komisija će se pobrinuti i da se globalno rješenje za reformu međunarodnog okvira za porez na dobit brzo i usklađeno uvede u cijeloj Uniji čim bude dovršeno.

4. Snažnija Europa u svijetu

Komisija nastavlja jačati jedinstveni EU-ov pristup globalnom vodstvu. Sljedeće će godine utvrditi novu strategiju „globalnog portala” kako bismo u cijelom svijetu stvorili partnerstva za povezivost koja će potaknuti trgovinu i ulaganja. Do kraja ove godine bit će predstavljena nova zajednička izjava EU-a i NATO-a, a Komisija će nastojati ubrzati rad na istinskoj europskoj obrambenoj uniji. Radi globalne energetske tranzicije i zdravijih oceana predložit ćemo novu strategiju za međunarodni angažman u području energetike i akcijski plan za međunarodno upravljanje oceanima.

5. Promicanje europskog načina života

Kako bi i mladi naraštaji mogli oblikovati budućnost, Komisija je predložila da 2022. bude Europska godina mladih i pokrenut će novu inicijativu ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve), koja bi mladim Europljanima u nepovoljnom položaju koji ne rade niti se obrazuju ili osposobljavaju trebala pomoći da steknu radno iskustvo u inozemstvu uz potrebnu socijalnu potporu. Krajnji je cilj integrirati ih u obrazovanje, strukovno osposobljavanje ili kvalitetno zapošljavanje. Komisija će predstaviti i strategiju EU-a za sveučilišta te predložiti načine za dublju i održiviju transnacionalnu suradnju u visokom obrazovanju. U planu je i predstavljanje europske strategije za skrb. Cilj je sveobuhvatno unaprijediti skrb, od skrbi za djecu do dugotrajne skrbi, i pritom uzeti u obzir iskustva iz pandemije. Kako bi ojačala europsku zdravstvenu uniju, Komisija će omogućiti pristup visokokvalitetnim lijekovima po povoljnim cijenama prijedlogom novog okvira za dinamičan farmaceutski sektor EU-a, revidirati propise o lijekovima za djecu i rijetke bolesti te unaprijediti životno važan probir raka i ranu dijagnostiku u okviru Preporuke o probiru raka.

6. Novi poticaj europskoj demokraciji

Konferencija o budućnosti Europe u punom je zamahu i zajedno s europskim građanskim inicijativama nastavit će doprinositi dinamičnosti europske demokracije. Komisija će poduzeti daljnje korake za zaštitu slobode i pluralizma medija. Predložit će europski akt o slobodi medija i nastavit će štititi vladavinu prava, okosnicu uspješnog funkcioniranja Unije. Radi jačanja borbe protiv prekograničnog kriminala, jedan od prioriteta ostat će zajednički pravni okvir za učinkovit prijenos kaznenih postupaka među državama članicama. U bliskoj suradnji s drugim institucijama nastavit ćemo rad na osnivanju novog međuinstitucijskog etičkog tijela EU-a. U cilju postizanja ravnopravnosti za sve, predložit ćemo mjere za poboljšanje priznavanja roditeljstva među državama članicama EU-a. Iznijet ćemo i inicijativu za sprečavanje odljeva mozgova i ublažavanje problema zbog pada broja stanovnika, pri čemu ćemo ponuditi i moguća rješenja.

Sve 42 nove inicijative politike u okviru 32 cilja politike i šest glavnih ambicija navedene su u prvom prilogu Programu rada za 2022.

Pristup „jedan za jedan”

Kako bi ciljevi politike EU-a bili što manji teret, Komisija će u programu rada u cijelosti primijeniti pristup „jedan za jedan”. To znači da ćemo pri uvođenju neizbježnih novih opterećenja sustavno i proaktivno smanjivati opterećenje povezano s postojećim propisima EU-a u tom području politike. Očekivani troškovi usklađivanja s propisima Unije bit će jasnije kvantificirani i sustavno prikazani u procjenama učinka, a administrativni troškovi će se kompenzirati. Bolja regulativa i dalje će biti potpora održivosti i digitalnoj transformaciji. Pritom će u prvom planu biti primjena načela „nečinjenja bitne štete” i „digitalizacije kao standarda”.

Sljedeći koraci

Komisija će početi razgovore s Parlamentom i Vijećem kako bi utvrdili zajedničke zakonodavne prioritete za koje se suzakonodavci slažu da treba djelovati brzo. Nastavit će podupirati države članice i surađivati s njima radi provedbe novih i postojećih pravila EU-a te će, prema potrebi, bez oklijevanja štititi pravo EU-a provedbom postupaka zbog povrede prava.

Kontekst

Komisija svake godine donosi program rada u kojem iznosi popis mjera koje će poduzeti u sljedećoj godini. Programom rada javnost i suzakonodavce informiramo o našim političkim obvezama u pogledu predlaganja novih inicijativa, povlačenja prijedloga u postupku donošenja i preispitivanja postojećeg zakonodavstva EU-a. On ne obuhvaća tekuće poslove koje Komisija obavlja kako bi ispunila svoju ulogu čuvarice Ugovora, provedbu postojećih propisa ni redovite inicijative koje Komisija donosi svake godine. Program rada Komisije za 2022. rezultat je bliske suradnje s Europskim parlamentom, državama članicama i savjetodavnim tijelima EU-a.

Više informacija

Program rada Komisije

Informativni članak o Programu rada Komisije 2022. – općenito

Informativni članak o Programu rada Komisije 2022. – prilagođeni Prilog I.

Program rada Komisije za 2022.: Zajedno do snažnije Europe

Stranica o Programu rada Komisije za 2022.

Europski plan oporavka

NextGenerationEU

Europski zeleni plan

Izgradnja digitalne budućnosti Europe

Prioriteti Europske komisije

Pojedinosti

Datum objave
20. listopada 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj