Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak16. studenoga 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Program LIFE: EU dodijelio više od 280 milijuna eura za projekte u području okoliša, prirode i klime

Europska komisija odobrila je paket ulaganja iz proračuna EU-a u iznosu većem od 280 milijuna eura za više od 120 novih projekata u okviru programa LIFE. Tim sredstvima EU-a potaknut će se ukupna ulaganja od gotovo 590 milijuna eura kako bi se...

Program LIFE: EU dodijelio više od 280 milijuna eura za projekte u području okoliša, prirode i klime

Projekti će pridonijeti postizanju ciljeva europskog zelenog plana, među ostalim tako što će podupirati strategiju EU-a za bioraznolikost i akcijski plan za kružno gospodarstvo, pridonijeti zelenom oporavku od pandemije koronavirusa i pomagati Europi da do 2050. postane klimatski neutralna. U mnogima od tih novih projekata sudjeluje po nekoliko država članica.

Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan, izjavio je: Europski zeleni plan pokazuje nam put prema zelenoj, uključivoj i otpornoj Europi. Projekti LIFE utjelovljuju te vrijednosti tako što okupljaju države članice s ciljem zaštite našeg okoliša, obnove prirode i očuvanja bioraznolikosti. Radujem se rezultatima tih novih projekata.

Virginijus Sinkevičius, povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo, izjavio je: Projekti u okviru programa LIFE zaista mogu dati vidljive rezultate na terenu. Ti projekti donose rješenja za neke od najvećih problema našeg doba, kao što su klimatske promjene, gubitak prirode i neodrživo korištenje resursa. Ako se brzo i u odgovarajućem opsegu provedu u cijelom EU-u, mogu pomoći u postizanju ambicioznih ciljeva EU-ova zelenog plana i pridonijeti izgradnji zelenije i otpornije Europe za nas i za buduće generacije.

Oko 220 milijuna eura dodijeljeno je za razne projekte u području okoliša, učinkovitosti resursa, prirode i bioraznolikosti te upravljanja okolišem i informiranja, a više od 60 milijuna eura dodijeljeno je za potporu ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama te za projekte u području upravljanja i informiranja.

To uključuje velika ulaganja za zaštitu i povećanje bioraznolikosti u Europi. Projekti poput obnove tresetišta – jedinstvenih ekosustava u kojima žive mnoge dobro prilagođene, rijetke i ugrožene vrste – doprinijet će provedbi strategije EU-a za bioraznolikost. Tresetišta su i važan ponor ugljika te mogu olakšati postizanje cilja klimatske neutralnosti Europe do 2050.

Projektima u okviru programa LIFE podupire se i smanjenje potrošnje energije u novim zgradama, u skladu s nedavno donesenom strategijom EU-a za val obnove. Sredstva će se usmjeriti na razvoj univerzalnog i cjenovno pristupačnog rješenja s niskim emisijama ugljika koje bi omogućilo da se potrošnja energije u svim novim zgradama smanji i za 40 %.

Sredstva će se dodijeliti i za projekte kojima se sprečava rasipanje hrane i poboljšava gospodarenje otpadom u skladu s novim akcijskim planom EU-a za kružno gospodarstvo.

Financijska sredstva namijenjena su i za brojne projekte koji će energetski intenzivnim industrijama pomoći da smanje emisije stakleničkih plinova u skladu s Komisijinim ambicioznim planom za postizanje klimatskog cilja i ciljem klimatske neutralnosti.

Brojke ukratko

  • 34 projekta programa LIFE u području prirode i bioraznolikosti podupirat će provedbu direktiva EU-a o pticama i staništima te strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. Za njih će se ukupno izdvojiti 221 milijun eura, od čega će EU isplatiti 133 milijuna eura.
  • Za 47 projekata programa LIFE u području okoliša i učinkovitosti resursa mobilizirat će se 208 milijuna eura, od čega će EU osigurati 76 milijuna eura. Ti projekti obuhvaćaju mjere u pet područja: zrak, okoliš i zdravlje, učinkovitost resursa i kružno gospodarstvo, otpad te vode.
  • Putem 8 projekata programa LIFE u području upravljanja okolišem i informiranja javnost će se informirati o pitanjima okoliša, a javnim će se tijelima pomagati u promicanju, praćenju i osiguravanju usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o okolišu. Vrijednost tih projekata je gotovo 17 milijuna eura, od čega je doprinos EU-a nešto veći od 9 milijuna eura.
  • Ukupni proračun 16 projekata programa LIFE za ublažavanje klimatskih promjena iznosit će oko 86 milijuna eura, od čega EU dodjeljuje nešto manje od 32 milijuna eura.
  • Za 15 projekata programa LIFE za prilagodbu klimatskim promjenama mobilizirat će se 50 milijuna eura, od čega će 26 milijuna eura doći iz fondova EU-a.
  • U okviru 3 projekta programa LIFE u području upravljanja klimom i informiranja poboljšat će se upravljanje i informirati javnost o klimatskim promjenama. Ukupni proračun iznosit će 7 milijuna eura, od čega je doprinos EU-a nešto manji od 4 milijuna eura.

Opisi projekata i dodatne pojedinosti dostupni su u prilogu ovom priopćenju za medije.

Kontekst

Projekti su odabrani među više od 1250 prijava primljenih u okviru poziva na podnošenje prijedloga za program LIFE objavljenog u travnju 2019. Program LIFE instrument je EU-a za financiranje u području okoliša i klime. Provodi se od 1992. i iz njega je sufinancirano više od 5500 projekata u EU-u i trećim zemljama. Broj aktivnih projekata uglavnom se kreće oko 1100. Proračun za razdoblje 2014. – 2020. iznosi 3,4 milijarde eura u tekućim cijenama. Za sljedeći dugoročni proračun EU-a (2021. – 2027.) Komisija predlaže povećanje sredstava za program LIFE za gotovo 60 %.

Više informacija

Prilog: Kratki sažeci prihvaćenih projekata iz poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa LIFE iz 2019.

Program LIFE

Pojedinosti

Datum objave
16. studenoga 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj