Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. siječnja 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Priručnik za pomoć nacionalnim i regionalnim tijelima u izradi strategija i projekata integracije migranata

Komisija danas objavljuje priručnik koji će pomoći nacionalnim i regionalnim tijelima u izradi strategija i projekata integracije migranata i u utvrđivanju dostupnih sredstava EU-a.

20150917_refugees_7.jpg

Tim se priručnikom još u tijeku trenutačnog proračunskog razdoblja od 2014. do 2020. nastoji pomoći u izradi lokalnih strategija integracije, koje se podupiru sredstvima EU-a.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos rekao je: U integracijske je politike nužno ulagati sada kako bismo osigurali da Europa u budućnosti ostane napredno, kohezivno i uključivo društvo. To će u narednim godinama biti naš prioritet. Samo uspješnom integracijom možemo migracije učiniti stvarnom prilikom za sve: za naše građane, za migrante i izbjeglice i za naša društva općenito.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen dodala je: Optimalno korištenje fondovima EU-a, poput Europskog socijalnog fonda, ima važnu ulogu u podupiranju integracije osoba migrantskog podrijetla, uz daljnja ulaganja u postojeću radnu snagu EU-a. Usto, uspostavili smo alat za profiliranje vještina koji će državljanima trećih zemalja pomoći da predstave svoje vještine na europskom tržištu rada.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: EU želi pitanje migracija pretvoriti u prilike za naša društva i gospodarstva. Ovaj je priručnik korak u tom smjeru; njime će se doprinijeti uspješnoj integraciji migranata na lokalnoj razini uz potporu EU-a i njegovih sredstava.

U priručniku se utvrđuje pet prioriteta za cjelovite i učinkovite dugoročne strategije integracije, a to su: prihvat; obrazovanje; zapošljavanje; stanovanje i pristup javnim uslugama. U njemu se navode najhitniji izazovi u okviru tih pet prioriteta i predlažu prikladne mjere potpore, od kojih je svaka povezana s odgovarajućim fondom EU-a.

Na primjer, kad je riječ o obrazovanju, različiti se fondovi EU-a mogu zajedno upotrebljavati kako bi škole postale uključivije i kako u njima ne bi bilo segregacije, a kako bi se objekti učinili modernijima i pristupačnijima mogu se koristiti sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) i FAMI-ja može se poduprijeti posebno osposobljavanje pedagoga kako bi im se pomoglo u suzbijanju ranog napuštanja školovanja, dok se iz FEAD-a može osigurati materijalna pomoć potrebitim učenicima.

Države članice i regije na raspolaganju imaju širok raspon instrumenata EU-a za financiranje kojima se mogu podupirati različite vrste projekata u području integracije, od pružanja jezičnih tečajeva i zdravstvene skrbi po dolasku do pomaganja migrantima u pronalasku posla, smještaja i mjesta u društvu. To uključuje financiranje u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi), Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI) ili Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Kontekst:

Iako su za integraciju ponajprije odgovorne države članice, EU je u Akcijskom planu za integraciju iz 2016. uspostavio mjere kojima se države članice potiču i podržavaju u nastojanjima da promiču integraciju državljana trećih zemalja. To uključuje namjenska sredstva i instrumente za jačanje društvene i gospodarske kohezije u svim državama članicama.

Usto, jedna od mjera u okviru Novog programa vještina za Europu uključuje uspostavu alata EU-a za profiliranje vještina državljana trećih zemalja, koji se može upotrebljavati na internetu i izvan njega i zahvaljujući kojem će državljani trećih zemalja moći predstaviti svoje vještine, kvalifikacije i iskustvo na način koji poslodavci, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje te organizacije koje rade s migrantima diljem Europske unije dobro razumiju.

U preispitivanju proračunskog okvira za razdoblje 2014.–2020., koje je provedeno u sredini tog razdoblja, Komisija je predložila da se u važeću Uredbu o kohezijskoj politici uvede novi prioritet za ulaganja, koji bi bio posvećen isključivo integraciji migranata. Time se nastoji olakšati izmjena programa kohezijske politike kako bi se sredstva mogla prenamijeniti na nove prioritete proizašle iz pitanja migracija.

Dodatne informacije:

Priručnik za korištenje fondovima EU-a radi integracije osoba migrantskog podrijetla

Predstavljanje priručnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru

Pojedinosti

Datum objave
24. siječnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj