Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak23. siječnja 2019.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Pripravnost za Brexit: Europska Komisija donosi dva izvanredna prijedloga kako bi ublažila posljedice Brexita bez dogovora na ribarstvo u EU-u.

S obzirom na to da je ratifikacija Sporazuma o povlačenju u Ujedinjenoj Kraljevini još neizvjesna, Komisija je danas donijela dva zakonodavna prijedloga kako bi ublažila moguće značajne posljedice Brexita bez dogovora na ribarstvo u EU-u.To je dio...

20160624_uk-eu-flags.jpg

Prvi je prijedlog da se omogući isplata naknada iz sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo za privremenu obustavu ribolova za ribare i operatore iz država članica EU-a. Tako bi se ublažile posljedice mogućeg naglog zatvaranja voda Ujedinjene Kraljevine za ribarska plovila EU-a u slučaju scenarija bez dogovora.

Drugi se prijedlog odnosi na izmjene Uredbe o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama. Ono što Komisija predlaže omogućilo bi EU-u da plovilima iz Ujedinjene Kraljevine odobri pristup vodama EU-a do kraja 2019. pod uvjetom reciprociteta, odnosno da se plovilima EU-a dopusti jednak pristup vodama Ujedinjene Kraljevine. Prijedlogom je predviđen i pojednostavnjen postupak odobravanja ribarenja u vodama EU-a za plovila Ujedinjene Kraljevine i u vodama Ujedinjene Kraljevine za plovila EU-a, ako im Ujedinjena Kraljevina odobri pristup. Taj je prijedlog ograničen na 2019. i temelji se na sporazumu o ribolovnim mogućnostima za 2019. koji je postignut na sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo održanom 17. i 18. prosinca 2018.

Tim se izvanrednim mjerama ne mogu ublažiti sve posljedice izostanka dogovora niti se njima na ikoji način nadomještaju koristi članstva u EU-u ili uvjeti prijelaznog razdoblja predviđeni u Sporazumu o povlačenju. Mjere su ograničene na ta konkretna područja u kojima su apsolutno neophodne radi zaštite ključnih interesa EU-a i u kojima mjere pripravnosti nisu dovoljne. Mjere će u pravilu biti privremene i ograničenog opsega te jednostrano donesene na razini EU-a.

Sljedeći koraci

Ti prijedlozi podliježu postupku suodlučivanja. Komisija će surađivati s Europskim parlamentom i Vijećem kako bi se osiguralo donošenje predloženih zakonodavnih akata tako da mogu stupiti na snagu do 29. ožujka 2019.

Kontekst

Komisija je 19. prosinca 2018. objavila svoju treću Komunikaciju o pripravnosti za Brexit o provedbi akcijskog plana za izvanredne situacije u slučaju izostanka dogovora. Ta komunikacija uključuje 14 mjera za nekoliko područja u kojima bi izostanak dogovora uzrokovao velike poremećaje za građane i poduzeća u 27 država članica. Ta područja među ostalim obuhvaćaju financijske usluge, zračni promet, carinu i klimatsku politiku.

Komisija je objavila i 88 sektorskih obavijesti o pripravnosti kako bi informirala javnost o posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine ako se ne postigne sporazum o povlačenju. Te su obavijesti dostupne na svim službenim jezicima EU-a. Komisija je održala i tehničke rasprave na razini EU-27 o općim pitanjima pripravnosti, ali i o posebnim sektorskim, zakonskim i administrativnim mjerama pripravnosti. Slajdovi s tih tehničkih seminara dostupni su na internetu.

Komisija će sljedećih tjedana nastaviti provoditi svoj akcijski plan za izvanredne situacije, procjenjivat će potrebu za dodatnim djelovanjem te će i dalje podupirati države članice u njihovu radu na pripravnosti.

Pojedinosti

Datum objave
23. siječnja 2019.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj