Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak25. ožujka 2019.Predstavništvo u Hrvatskoj

Pripravnost za Brexit: EU dovršava pripreme za mogući scenarij „bez dogovora” 12. travnja

Europska komisija danas je dovršila pripreme za Brexit „bez dogovora“, koji će stupiti na snagu 12. travnja, u slučaju da se do 29. ožujka ne prizna Sporazum o povlačenju. Naime, Brexitom „bez dogovora“ prekinuti će se primjena zakonodavstva EU-a na...

Zastave EU-a i UK-a

Budući da je sve vjerojatnije da će Ujedinjena Kraljevina Europsku uniju napustiti 12. travnja bez dogovora, Europska komisija danas je dovršila pripreme za Brexit „bez dogovora”.

Istodobno pomaže državama članicama u njihovim pripremama, a pozivaju se i građani i poduzeća u EU-u da se i dalje informiraju o posljedicama mogućeg scenarija „bez dogovora” te da dovrše vlastite pripreme. To je u skladu s prošlotjednim zaključcima Europskog vijeća (članak 50.) kojima se poziva na nastavak priprema mjera pripravnosti i mjera za izvanredne okolnosti. Iako scenarij „bez dogovora” nije poželjan, EU je za nj spreman.

U četvrtak 21. ožujka Europsko vijeće (članak 50.) pristalo je na zahtjev premijerke Therese May produljiti rok za izlazak Ujedinjene Kraljevine do 22. svibnja 2019., pod uvjetom da Donji dom britanskog parlamenta odobri Sporazum o povlačenju najkasnije do 29. ožujka 2019. Ne dogodi li se to, Europsko vijeće pristaje na produljenje do 12. travnja 2019. U tom se slučaju od Ujedinjene Kraljevine očekuje da prije tog datuma najavi svoje daljnje korake.

Iako se Europska unija i dalje nada da se to neće dogoditi, ne bude li Sporazum o povlačenju ratificiran do petka 29. ožujka, Brexit „bez dogovora” može nastupiti 12. travnja. EU se pripremio za takav scenarij i u tim je pripremama ostao jedinstven. Sada je bitno da se svi pripreme i upoznaju s praktičnim posljedicama Brexita „bez dogovora”.

Scenarij „bez dogovora”

U scenariju „bez dogovora” Ujedinjena Kraljevina postat će treća zemlja bez ijedne prijelazne mjere. Od tog će se trenutka na Ujedinjenu Kraljevinu prestati primjenjivati primarno i sekundarno zakonodavstvo EU-a. Neće biti prijelaznog razdoblja kakav je predviđen Sporazumom o povlačenju. To će sigurno izazvati znatne smetnje za građane i poduzeća.

U tom bi scenariju odnosi Ujedinjene Kraljevine s EU-om bili regulirani općim međunarodnim javnim pravom, među ostalima, pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Na granicama s Ujedinjenom Kraljevinom EU će biti dužan odmah primjenjivati svoje propise i carine. To znači provjere i kontrole carinskih, sanitarnih i fitosanitarnih standarda i provjeru usklađenosti s normama EU-a. Unatoč opsežnim pripremama carinskih tijela država članica te bi kontrole mogle izazvati velike zastoje na granici. Subjekti iz UK-a više neće moći pod sadašnjim uvjetima primati bespovratna sredstva EU-a ni sudjelovati u postupcima javne nabave EU-a.

Građani Ujedinjene Kraljevine više neće biti građani Europske unije. Pri ulasku u Europsku uniju bit će podvrgnuti dodatnim provjerama. I opet, države članice provele su opsežne pripreme u lukama i zračnim lukama kako bi te provjere bile što učinkovitije, ali svejedno može doći do zastoja.

EU-ove mjere pripravnosti i izvanredne mjere za slučaj scenarija „bez dogovora”

Od prosinca 2017. Europska komisija priprema se za scenarij „bez dogovora”. Objavila je 90 obavijesti o pripravnosti, tri komunikacije Komisije i donijela 19 zakonodavnih prijedloga (vidjeti u nastavku).

Komisija je održala opsežne stručne rasprave na razini EU-27 o općim pitanjima pripravnosti i mjerama za izvanredne okolnosti, ali i o posebnim sektorskim, zakonskim i administrativnim pitanjima pripravnosti. Komisija je posjetila i glavne gradove 27 država članica EU-a. Cilj tih posjeta bio je objasniti Komisijine mjere pripravnosti i djelovanja u izvanrednim okolnostima te raspravljati o nacionalnim pripremama i planovima za izvanredne okolnosti. Države članice pokazale su visok stupanj pripremljenosti za svaki scenarij.

Države članice provode i vlastite intenzivne pripreme. Pregled prava na boravak u 27 država članica EU-a dostupan je ovdje, a izravne poveznice na nacionalne internetske stranice o pripravnosti nalaze se ovdje.

Zakonodavne mjere za pripravnost i izvanredne okolnosti

Komisija je do danas podnijela 19 zakonodavnih prijedloga. Europski parlament i Vijeće donijeli su ili prihvatili 17 prijedloga. U ovome trenutku traje službeno donošenje svih njih u Europskom parlamentu i Vijeću. Dva suzakonodavca dovršit će i dva preostala prijedloga.

Kao što je objavljeno u Komisijinim komunikacijama o pripravnosti za Brexit, mjerama EU-a za izvanredne okolnosti ne može se i neće smanjiti ukupni učinak izostanka dogovora niti ublažiti nepripremljenost, a neće se ni dodijeliti sve prednosti članstva u EU-u ni povoljni uvjeti prijelaznog razdoblja iz nacrta Sporazuma o povlačenju. Ti su prijedlozi privremeni, ograničeni i EU će ih donijeti jednostrano. Nije riječ o „malim dogovorima” i o njima se nije pregovaralo s Ujedinjenom Kraljevinom.

EU je u pripremama bio i ostaje sasvim jedinstven, a tako će biti i u eventualnom razdoblju „bez dogovora”.

Izvanredne mjere za Brexit „bez dogovora” uključuju sljedeće:

program PEACE: nastavak programa PEACE na otoku Irskoj do kraja 2020. Komisija je za razdoblje nakon 2020. kao dio svojih prijedloga za sljedeći višegodišnji financijski okvir već predložila nastavak i jačanje prekogranične potpore za mir i pomirenje u pograničnim općinama Irske i Sjeverne Irske.

proračun EU-a (u završnoj fazi donošenja): EU će u scenariju „bez dogovora” moći ispuniti svoje obveze i u 2019. nastaviti izvršavati plaćanja korisnicima iz Ujedinjene Kraljevine, na temelju ugovora potpisanih i odluka donesenih prije 30. ožujka 2019., pod uvjetom da Ujedinjena Kraljevina poštuje svoje obveze u okviru proračuna za 2019. i prihvati nužne revizijske provjere i kontrole.

ribolovna prava i naknade: tim se mjerama za ribare i operatore iz država članica EU-a predviđa naknada zbog privremene obustave ribolova koja se isplaćuje iz sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. EU-u se dodjeljuje i pravo da plovilima iz Ujedinjene Kraljevine odobri pristup vodama EU-a do kraja 2019. ako plovila iz EU-a dobiju odgovarajući pristup vodama Ujedinjene Kraljevine.

financijske usluge: privremene, ograničene mjere kojima se osigurava da odmah ne dođe do poremećaja u središnjem poravnanju izvedenica i radu središnje službe depozitara za subjekte iz EU-a koji trenutačno koriste operatore iz Ujedinjene Kraljevine te olakšava novacija određenih ugovora o OTC izvedenicama (na fiksno razdoblje od 12 mjeseci) ako se ugovor prenosi iz Ujedinjene Kraljevine u drugu ugovornu stranu u EU-u 27.

zračni promet i sigurnost: dvjema mjerama osnovne zračne povezanosti želi se izbjeći potpuni prekid zračnog prometa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u slučaju scenarija „bez dogovora”.

cestovni promet: na ograničeno vrijeme omogućuje se nastavak sigurne osnovne cestovne povezanosti između EU-a i Ujedinjene Kraljevine ako Ujedinjena Kraljevina osigura reciprocitet trgovačkim društvima i gospodarskim subjektima iz EU-a.

željeznički promet: produljuje se valjanost rješenja o sigurnosti za određene dijelove željezničke infrastrukture na strogo ograničeno razdoblje od tri mjeseca kako bi se omogućilo uvođenje dugoročnih rješenja u skladu s pravom EU-a. To se posebno odnosi na promet Eurotunelom, a preduvjet je da Ujedinjena Kraljevina održava sigurnosne standarde istovjetne zahtjevima EU-a.

inspekcije brodova: pravna sigurnost i osiguranje kontinuiteta poslovanja u pomorskom prometu.

prilagodba koridora osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje: osnovnoj mreži dodaju se nove pomorske veze između Irske, Francuske, Belgije i Nizozemske, a uvodi se i novi prioritet financiranja u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF): prilagodba prometne infrastrukture za potrebe sigurnosnih provjera i granične kontrole.

klimatska politika: tom se mjerom želi postići da scenarij „bez dogovora” ne poremeti neometano funkcioniranje i ekološku cjelovitost sustava za trgovanje emisijskim jedinicama.

program Erasmus+: studenti i pripravnici koji u inozemstvu budu sudjelovali u programu Erasmus+ u trenutku povlačenja Ujedinjene Kraljevine mogu završiti studij i nastaviti primati relevantna financijska sredstva ili stipendije.

prava iz područja socijalnog osiguranja: zaštićena su prava onih osoba koje su prije povlačenja Ujedinjene Kraljevine iskoristile pravo slobode kretanja (kao što su trajanje osiguranja, (samo)zaposlenja i boravka u Ujedinjenoj Kraljevini prije povlačenja).

vizni reciprocitet (u završnoj fazi donošenja): državljani Ujedinjene Kraljevine putovat će u EU bez vize dopusti li i Ujedinjena Kraljevina recipročno i bez diskriminacije za sve građane EU-a putovanje bez vize.

Državne potpore

Što se tiče potrebe za financijskim sredstvima i/ili tehničkom pomoći, postojećim EU-ovim pravilima o državnim potporama omogućuje se rješavanje problema na koje će poduzeća naići u slučaju Brexita „bez dogovora”. Na primjer, pravilima o državnim potporama dopuštene su potpora za savjetovanje za mala i srednja poduzeća (MSP) i potpora za osposobljavanje koje bi se mogle iskoristiti da im se pomogne u pripremi (uključujući moguće buduće carinske formalnosti). Smjernice za sanaciju i restrukturiranje sadržavaju odredbe o privremenim programima potpore za restrukturiranje za mala i srednja poduzeća koji bi mogli biti korisni za rješavanje njihovih problema s likvidnosti uzrokovanih Brexitom. Pristup financiranju moguć je u različitim oblicima, npr. sustavima kreditiranja koje financira država uz poštovanje referentne stope ili državnim jamstvima u skladu s obavijesti o jamstvu (kontaktna točka dostupna je ovdje).

Financiranje i pomoć iz proračuna EU-a

Tehnička i financijska pomoć Europske unije može se staviti na raspolaganje i u određenim područjima, kao što je osposobljavanje carinskih službenika u okviru programa Carina 2020. S pomoću ostalih programa može se pružiti potpora sličnim projektima osposobljavanja u području sanitarnih i fitosanitarnih kontrola. Pravo EU-a u području poljoprivrede pruža niz instrumenata za rješavanje neposrednih učinaka povlačenja Ujedinjene Kraljevine, posebno u slučaju scenarija bez dogovora.

Obavijesti o pripravnosti

Europska komisija objavila je 90 obavijesti o pripravnosti za pojedine sektore. U njima su detaljne smjernice za različite sektore pogođene Brexitom. Dostupne su ovdje.

Dodatne informacije: što moram poduzeti dođe li do Brexita „bez dogovora”?

Građani EU-a koji žele znati kako se pripremiti za scenarij „bez dogovora”, mogu se obratiti službi Europe Direct. Ako ste u EU-u, nazovite besplatni telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 na bilo kojem jeziku Europske unije. Komisija je danas objavila niz lako razumljivih informativnih članaka na svim jezicima EU-a.

U nastavku su još neke korisne poveznice.

Pojedinosti

Datum objave
25. ožujka 2019.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj