Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak11. srpnja 2023.Predstavništvo u Hrvatskoj

Prema sljedećoj tehnološkoj tranziciji: Komisija predstavila strategiju EU-a za preuzimanje vodeće pozicije u području tehnologije Web 4.0 i virtualnih svjetova

Komisija je danas donijela novu strategiju o tehnologiji Web 4.0 i virtualnim svjetovima kako bi odredila smjer sljedeće tehnološke tranzicije te osigurala otvoreno, sigurno, pouzdano, pravedno i uključivo digitalno okruženje

Virtualni svjetovi

Komisija je danas donijela novu strategiju o tehnologiji Web 4.0 i virtualnim svjetovima kako bi odredila smjer sljedeće tehnološke tranzicije te osigurala otvoreno, sigurno, pouzdano, pravedno i uključivo digitalno okruženje za građane, poduzeća i javne uprave u EU-u.

Internet se razvija iznimnom brzinom:  nakon treće generacije interneta, Web 3.0, koja je trenutačno u razvoju i čije su glavne značajke otvorenost, decentraliziranost i kontrola koja je potpuno u rukama korisnika, sljedeća generacija, Web 4.0, omogućit će integraciju digitalnih i stvarnih objekata i okruženja te poboljšanu interakciju ljudi i strojeva.

izgledima za gospodarstvo EU-a nakon 2030., objavljenima u ožujku, digitalizacija se ističe kao jedan od ključnih pokretača gospodarstva, a Web 4.0 kao velika tehnološka tranzicija koja nam donosi neometano povezan, inteligentan i imerzivan svijet. Procjenjuje se da će se vrijednost tržišta virtualnih svjetova povećati s 27 milijardi eura 2022. na više od 800 milijardi eura do 2030.

Virtualni svjetovi utjecat će na naš suživot, čime će se stvoriti prilike i rizici na kojima će trebati raditi. Cilj je nove strategije postići Web 4.0 i virtualne svjetove koji odražavaju vrijednosti i načela EU-a, u kojima se prava građana u potpunosti primjenjuju te u kojima europska poduzeća mogu uspješno poslovati.

Ključni stupovi strategije 

Strategija je u skladu s ciljevima programa politike za digitalno desetljeće do 2030. i njegova tri ključna stupova digitalizacije: vještine, poduzeća i javne usluge. Četvrti stup, infrastruktura, obuhvaćen je Komisijinim paketom o povezivosti i njegovim širim mjerama o računalstvu, oblaku i kapacitetima na rubu mreže. Bavi se i otvorenošću i globalnim upravljanjem virtualnim svjetovima i tehnologijom Web 4.0 kao posebnim područjem djelovanja.

  1. Jačanje uloge građana i razvoj vještina kako bi se poboljšala informiranost građana, olakšao pristup pouzdanim informacijama i izgradila baza stručnjaka za virtualne svjetove. Komisija će do kraja 2023. promicati vodeća načela za virtualne svjetove, koja je predložio panel građana i građanki, te će do prvog tromjesečja 2024. izraditi smjernice za širu javnost pomoću „paketa za građane”. S obzirom na ključnu važnost stručnjaka za virtualne svjetove, Komisija će s državama članicama surađivati na izradi portfelja talenata te će podupirati razvoj vještina, među ostalim među ženama i djevojčicama, u okviru projekata koji se financiraju iz programa Digitalna Europa, te među stvarateljima digitalnih sadržaja u okviru programa Kreativna Europa
  2. Poduzeća: potpora europskom industrijskom ekosustavu koji koristi Web 4.0 kako bi se proširila izvrsnost i otklonila rascjepkanost. Trenutačno ne postoji ekosustav na razini EU-a koji okuplja različite aktere u vrijednosnom lancu virtualnih svjetova i tehnologije Web 4.0. Komisija je predložila potencijalno partnerstvo za virtualne svjetove u okviru Obzora Europa, koje bi se moglo pokrenuti 2025., kako bi se potaknula izvrsnost u istraživanju te razvio industrijski i tehnološki plan za virtualne svjetove. Kako bi potaknula inovacije, Komisija će podupirati i stvaratelje i medijske kuće u EU-u u iskušavanju novih alata za stvaranje, raditi na povezivanju razvojnih inženjera i industrijskih korisnika te surađivati s državama članicama na razvoju regulatornih izoliranih okruženja za Web 4.0 i virtualne svjetove.
  3. Javna uprava: podupiranje društvenog napretka i virtualnih javnih usluga kako bi se iskoristile mogućnosti koje mogu ponuditi virtualni svjetovi. EU već ulaže u velike inicijative kao što su Odredište Zemlja (DestinE)lokalni digitalni blizanci za pametne zajednice i europski projekt „Digitalni blizanac oceana” kako bi se istraživačima omogućilo da ostvare nova znanstvena dostignuća, industrijama da razviju precizne aplikacije, a javnim tijelima da donose informirane odluke o javnim politikama. Komisija pokreće dvije nove velike javne inicijative: „CitiVerse”, imerzivno urbano okruženje koje se može koristiti za urbanističko planiranje i upravljanje gradovima, te europski projekt „Virtualni ljudski blizanac”, koji će replicirati ljudsko tijelo radi potpore kliničkom odlučivanju i personaliziranom liječenju.
  4. Oblikovanje globalnih standarda radi postizanja otvorenih i interoperabilnih virtualnih svjetova i tehnologije Web 4.0 kako bi se osiguralo da njima neće dominirati ograničen broj velikih aktera. Komisija će surađivati s dionicima u području upravljanja internetom iz cijelog svijeta te će promicati standarde za Web 4.0 koji su usklađeni s vizijom i vrijednostima EU-a.

Kontekst

Strategija se temelji na radu Europske komisije na virtualnim svjetovima i savjetovanjima s građanima, akademskom zajednicom i poduzećima. Komisija je od veljače do travnja 2023. bila domaćin europskog panela građana i građanki o virtualnim svjetovima, u okviru kojeg je pozvala 150 nasumično odabranih građana i građanki da sastave preporuke o viziji, načelima i mjerama potrebnima da bi virtualni svjetovi u EU-u bili pravedni i prilagođeni ljudima. Njihove 23 preporuke bile su misao vodilja za konkretne mjere uvrštene u strategiju o tehnologiji Web 4.0 i virtualnim svjetovima. Europska komisija pokrenula je 14. rujna 2022. industrijsku koaliciju za virtualnu i proširenu stvarnost koja okuplja industriju i tvorce politika.

Nadalje, u novom izvješću koje je objavio Zajednički istraživački centar daje se pregled mogućnosti koje virtualni svjetovi sljedeće generacije mogu donijeti u različitim sektorima kao što su, među ostalim, obrazovanje, proizvodnja, zdravstvo i javne usluge.

Više informacija

Pitanja i odgovori: inicijativa EU-a o tehnologiji Web 4.0 i virtualnim svjetovima

Informativni članak o tehnologiji Web 4.0 i virtualnim svjetovima

Informativni članak: Kako razviti poželjne i pravedne virtualne svjetove – iz perspektive građana

Komunikacija: inicijativa EU-a o tehnologiji Web 4.0 i virtualnim svjetovima

Izvješće građana s europskog panela građana i građanki o virtualnim svjetovima

Radni dokument službi Komisije: informacije, uvidi i tržišna kretanja u području tehnologije Web 4.0 i virtualnih svjetova

Objava novosti (Zajednički istraživački centar) – virtualni svjetovi sljedeće generacije: prilike, izazovi i posljedice za politike

 

Web 4.0 i virtualni svjetovi donijet će koristi za zdravlje, pridonijeti zelenoj tranziciji i omogućiti bolje predviđanje prirodnih katastrofa. No u njihovu središtu moraju biti ljudi te ih treba oblikovati u skladu s digitalnim pravima i načelima EU-a kako bi se otklonili rizici povezani sa zaštitom privatnosti i dezinformacijama. Želimo da Web 4.0 postane otvoreno, sigurno, pouzdano, pravedno i uključivo digitalno okruženje za sve.

Izvršna potpredsjednica Komisije Margrethe Vestager, nadležna za Europu spremnu za digitalno doba - 11. srpnja 2023.

Preporuke europskog panela građana i građanki o virtualnim svjetovima imale su odlučujući utjecaj na ishod inicijative koju je Komisija danas donijela. Iznimno mi je drago što je trud koji smo uložili kako bismo pojačali angažman građana i učinili ga smislenim za naš rad polučio tako dobre rezultate. Kad smo rekli: „Budućnost je u vašim rukama”, to smo zaista i mislili!

Potpredsjednica Komisije Dubravka Šuica, nadležna za demokraciju i demografiju - 11. srpnja 2023.

Europa danas kreće u utrku iz koje želi izaći kao svjetski predvodnik u području tehnologije Web 4.0 i virtualnih svjetova. Europa ima sve što je potrebno da bi predvodila sljedeću tehnološku tranziciju: inovativna <em>start-up</em> poduzeća, bogat kreativni sadržaj i industrijske primjene, etabliranu ulogu u određivanju globalnih standarda te predvidljiv pravni okvir koji pogoduje inovacijama. Nećemo se zaustaviti samo na toj postojećoj konkurentskoj prednosti, već ćemo razvojne inženjere za virtualne svjetove povezati s korisnicima iz industrije, ulagati u prihvaćanje i širenje novih tehnologija te građanima ponuditi alate i vještine za sigurno i pouzdano korištenje virtualnih svjetova.

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište - 11. srpnja 2023.

Pojedinosti

Datum objave
11. srpnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj