Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak19. svibnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2022.: deset godina praćenja učinkovitosti pravosudnih sustava

Ovogodišnji Pregled stanja prvi put uključuje i podatke o posljedicama pandemije bolesti COVID-19 na učinkovitost pravosudnih sustava te o dostupnosti pravosuđa osobama s invaliditetom.

Odluke o povredama prava

Europska komisija danas je objavila deseto izdanje Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u za 2022., godišnji pregled s usporednim podacima o učinkovitosti, kvaliteti i neovisnosti pravosudnih sustava država članica. Ovogodišnji Pregled stanja prvi put uključuje i podatke o posljedicama pandemije bolesti COVID-19 na učinkovitost pravosudnih sustava te o dostupnosti pravosuđa osobama s invaliditetom, a pojačan je i poslovni aspekt.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u pruža neprocjenjiv uvid u naše pravosudne sustave i pomaže nam da se usmjerimo na najvažnije: zaštitu vladavine prava u cijeloj Europskoj uniji. Činjenica da se od prošle godine javna percepcija neovisnosti pravosuđa smanjila u otprilike polovini država članica zabrinjavajuća je i pokazuje da se svi moramo potruditi da vratimo povjerenje javnosti u pravosudni sustav.

Povjerenik za pravosuđe Didier Reynders dodao je: Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u objavljuje svoje deseto izdanje kao vrlo cijenjen analitički alat za europsku pravosudnu zajednicu. Posljednjeg je desetljeća od pregleda osnovnih pokazatelja prerastao u sveobuhvatnu zbirku visokokvalitetnih informacija, koja nam pomaže prepoznati mogućnosti za poboljšanje i ukloniti rizike za naše pravosudne sustave. Objektivni i visokokvalitetni podaci neophodni su za očuvanje vladavine prava i neovisnosti pravosuđa.

Glavni zaključci Pregleda stanja za 2022.:

  • Mogućnost naprednije digitalizacije pravosudnih sustava: premda je u izdanju za 2021. već analizirano koliko su pravosudna tijela napredna u digitalnoj transformaciji, u Pregledu stanja za 2022. uzimaju se u obzir i posljedice pandemije bolesti COVID-19. Nekoliko je država članica uvelo nove mjere kako bi osigurale pravilno funkcioniranje sudova te svima zajamčile kontinuiran i jednostavan pristup pravosuđu. Međutim, zaključci iz izdanja za 2022. pokazali su da države članice trebaju ubrzati modernizaciju u tom području jer su u nekim državama članicama i dalje potrebna poboljšanja.
  • Razlike u dostupnosti pravosuđa osobama s invaliditetom: pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2022. prvi put uključuje podatke o mjerama za potporu osobama s invaliditetom u ravnopravnom pristupu pravosuđu. Iako su sve države članice uvele barem neke mjere (npr. postupovne prilagodbe), samo polovina država članica na zahtjev nudi i posebne formate, na primjer Brailleovo pismo ili znakovni jezik.
  • Smanjena percepcija neovisnosti pravosuđa: premda se od 2016. percepcija šire javnosti poboljšala u 17 država članica, od prošle se godine percepcija neovisnosti pravosuđa pogoršala u 14 država članica. U nekoliko država članica razina percepcije neovisnosti i dalje je posebno niska.
  • Jamstva za jačanje povjerenja ulagača: kad je riječ o pristupu pravosuđu i njegovu utjecaju na povjerenje ulagača, poslovno okruženje i funkcioniranje jedinstvenog tržišta, Pregled stanja za 2022. sadržava i podatke o upravnoj učinkovitosti, pravnim zaštitnim mjerama u vezi s upravnim odlukama i povjerenju u zaštitu ulaganja. Zaključci pokazuju da su gotovo sve države članice uvele mjere kako bi se poduzećima osigurale naknade za gubitke uzrokovane upravnim odlukama ili nedjelovanjem, a sudovi na zahtjev mogu suspendirati izvršenje upravnih odluka.

Sljedeći koraci

Informacije iz Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u pridonose praćenju koje se provodi u okviru europskog mehanizma vladavine prava, a zaključci će se uzeti u obzir u Izvješću Komisije o vladavini prava za 2022. Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2022. dodatno je razrađen kako bi se odgovorilo na potrebu za dodatnim usporednim informacijama (npr. novi grafički prikaz nacionalnih sigurnosnih provjera sudaca) utvrđenu tijekom pripreme Izvješća o vladavini prava za 2021. Podaci iz Pregleda stanja upotrebljavaju se i za praćenje nacionalnih planova za oporavak i otpornost.

Kontekst

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u, pokrenut 2013., jedan je od instrumenata za vladavinu prava u EU-u koji Komisija koristi za praćenje pravosudnih reformi u državama članicama. U Pregledu stanja ponajviše se razmatraju tri glavna elementa učinkovitog pravosudnog sustava:

  • učinkovitost: pokazatelji trajanja postupaka, stope rješavanja predmeta i broja neriješenih predmeta
  • kvaliteta: pokazatelji dostupnosti (npr. pravna pomoć i sudske pristojbe), osposobljavanja, proračuna, ljudskih resursa i digitalizacije
  • neovisnost: pokazatelji percepcije neovisnosti pravosuđa u javnosti i među poduzećima te zaštitnih mjera koje se odnose na suce i funkcioniranje nacionalnih tužiteljstava.

Kao i u prethodnim izdanjima, u izdanju za 2022. prikazani su podaci iz dvaju istraživanja Eurobarometra o tome kako javnost i poduzeća percipiraju neovisnost pravosuđa u svakoj državi članici. 

Zaključci Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u za 2022. uzeti su u obzir pri ocjenjivanju pojedinih država članica u okviru europskog semestra 2022. te u evaluaciji planova država članica za oporavak i otpornost u kojima su navedene mjere ulaganja i reformi koje će se financirati u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. U godišnjoj strategiji održivog rasta za 2021. (u kojoj su navedene strateške smjernice za provedbu Mehanizma za oporavak i otpornost kako bi se novi program rasta temeljio na zelenom, digitalnom i održivom oporavku) ponovno se naglašava povezanost učinkovitih pravosudnih sustava i poslovnog okruženja u državama članicama. Potpuno neovisni pravosudni sustavi koji dobro funkcioniraju pozitivno utječu na odluke o ulaganjima i spremnost svih dionika na pokretanje projekata ulaganja.

EU u okviru programa Pravosuđe za razdoblje 2021. – 2027. stavlja na raspolaganje više od 300 milijuna eura za daljnji razvoj europskog područja pravosuđa. To će pridonijeti i poboljšanju učinkovitosti nacionalnih pravosudnih sustava te jačanju vladavine prava, demokracije i zaštite temeljnih prava, među ostalim omogućivanjem učinkovitog pristupa pravosuđu građanima i poduzećima. Program financira aktivnosti koje obuhvaćaju osposobljavanje sudaca i drugih pravnih stručnjaka, uzajamno učenje, pravosudnu suradnju i osvješćivanje.

Dodatne informacije

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2022.

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2022.: informativni članak

Pitanja i odgovori

Flash Eurobarometar 503. Percepcija neovisnosti nacionalnih pravosudnih sustava u EU-u u javnosti

Flash Eurobarometar 504. Percepcija neovisnosti nacionalnih pravosudnih sustava u EU-u među poduzećima

Izvješće o vladavini prava za 2021.

Informativni članak o instrumentima za vladavinu prava u EU-u

Internetske stranice Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u

Pojedinosti

Datum objave
19. svibnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj