Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak12. studenoga 2015.Predstavništvo u Hrvatskoj

Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2015.

Napredak uočen na svim razinama obrazovanja u Europi - u Hrvatskoj pozitivna energija zbog promjena. Potreba za više...

shutterstock-178353305.jpg

Pregledom obrazovanja i osposobljavanja za 2015. ustanovljeni su napredak u stečenom obrazovanju u cijeloj Europi ali i nužnost uključivijeg obrazovanja i povećanja društvene mobilnosti.

Glavne su prednosti hrvatskog sustava obrazovanja i osposobljavanjaniska stopa ranog napuštanja školovanja i visoka stopa nastavka školovanja nakon strukovne škole. Među pozitivnim je pomacima u zemlji donošenje sveobuhvatne Strategije za obrazovanje, znanost i tehnologiju koja će biti glavni pokretač reforme u nadolazećim godinama. Hrvatski sustav obrazovanja i osposobljavanja suočava se i s brojnim izazovima, uključujući poboljšanje rezultata obrazovanja u matematici u osnovnim i srednjim školama, modernizaciju nastavnih programa početnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u skladu s potrebama tržišta rada te povećanje pristupa visokom obrazovanju i stope završetka visokog školovanja.

Stope sudjelovanja u predškolskom odgoju i obrazovanju te obrazovanju odraslih relativno su niske. Hrvatska se suočava sa znatnim strukturnim problemima, opterećenim kapacitetima u predškolskim centrima i sustavom obrazovanja odraslih koji je slabo financiran i slabo uređen.

Općenito, pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2015. napominje da je više država članica postiglo svoje ciljeve povećanja broja studenata sa završenim visokim obrazovanjem i smanjenja broja onih koji prekidaju obrazovanje. To znači da je Europa na dobrom putu prema ispunjenju ciljeva postavljenih u strategiji za rast i zapošljavanje do 2020. Međutim, napredak je nejednak, pri čemu se razlike pojavljuju među državama članicama i unutar njih. Učenici iz socijalno ugroženih i iseljeničkih obitelji najviše su izloženi riziku od nepostizanja minimalnih obrazovnih standarda.

Tibor Navracsics, povjerenik EU-a za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, izjavio je: Obrazovanje je od iznimne važnosti za povećanje gospodarskog rasta i izgradnju povezanih društava. Europski se obrazovni sustavi unapređuju, stoga je bitno da u tom uspjehu sudjeluju i oni najugroženiji. Za to su potrebna nova i bolja ulaganja u obrazovanje kako bi se osiguralo visokokvalitetno, otvoreno i tolerantno obrazovno okruženje za sve.

Prema podacima prikupljenima za ovaj pregled pet je puta veća vjerojatnost da petnaestogodišnjaci niskog socioekenomskog statusa neće savladati osnovne vještine poput pismenosti i računanja u usporedbi s njihovim vršnjacima iz dobrostojećih obitelji. Istaknuta je i činjenica da je kod stranih studenata dvaput veća vjerojatnost prekida obrazovanja nego kod domaćih studenata.

Događa se to u okviru neprestanih smanjenja potrošnje u proračunima za obrazovanje koji su se u Europi smanjili za 3,2 % od 2010. U istraživanju se poziva na novo povećanje ulaganja u obrazovanje koje je potrebno kako bi se postigli uključivi obrazovni sustavi u Europi i izbjeglo „obrazovno siromaštvo” koje je i dalje glavni uzrok nezaposlenosti i socijalne isključenosti. Državama članicama preporučuje se da svoje napore usredotoče na poboljšanje pristupačnosti, kvalitete i relevantnosti svojih sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Kontekst

Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2015. četvrto je izdanje tog godišnjeg izvješća u kojemu se na temelju brojnih podataka prikazuje razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi. Njime se mjeri napredak Europe u ostvarivanju glavnog cilja strategije Europa 2020. u području obrazovanjau okviru šire strategije EU-a za rast i zapošljavanje. Izvješće je i polazište za ocjenjivanje uspješnosti država članica EU-a na temelju godišnjih izvješća za pojedinu zemlju u okviru europskog semestra.

Istraživanjem se proširuju temeljni podaci koji se koriste za razvoj politika obrazovanja i osposobljavanja te je ono postalo referenca za donositelje politika u Europi. Istraživanje sadržava usporedbu po državama, 28 detaljnih izvješća za svaku pojedinu zemlju te posebnu internetsku stranicu s dodatnim podacima i informacijama.

Uzajamno učenje i kvalitetniji temeljni podaci ključni su za države članice u borbi s izazovima kao što su rast nejednakosti i nezaposlenosti u Europi. Podaci prikupljeni pregledom mogu pomoći poboljšati naše razumijevanje sve većeg rizika od radikalizacije i odgovor na njega, što je bilo vidljivo u napadima u Parizu i Kopenhagenu ranije ove godine, te u borbi protiv izazova koje donosi trenutačna izbjeglička kriza izgradnjom otvorenijih i povezanijih društava.

Dodatne informacije:

Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2015. - sve zemlje


Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2015. za HrvatskuInternetska stranicu s dodatnim podacima i informacijama

InfografikaPriopćenje: IP-15-6052

Pojedinosti

Datum objave
12. studenoga 2015.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj