Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak19. ožujka 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Predsjednica von der Leyen na uspostavi Europskog vijeća za inovacije: Proglašavam Europu otvorenom za inovacije

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen održala je uvodni govor na današnjoj uspostavi novog Europskog vijeća za inovacije (EIC) koje će pomoći europskim novoosnovanim poduzećima, MSP-ovima i istraživačima da ostvare puni potencijal.

Predsjednica von der Leyen na uspostavi Europskog vijeća za inovacije: Proglašavam Europu otvorenom za inovacije

Predsjednica je opisala misiju EIC-a: Europa je predvodnik u znanosti. No suočavamo se i s velikim paradoksom. Mi Europljani izvrsni smo u financiranju znanstvenih istraživanja. No nismo toliko dobri u zarađivanju na njima. Novo Europsko vijeće za inovacije pomoći će u rješavanju tog paradoksa.

Predsjednica von der Leyen objasnila je učinak koji će imati EIC i izjavila: Kroz Europsko vijeće za inovacije do 2027. stavljamo na raspolaganje 10 milijardi eura za financiranje malih i srednjih poduzeća visokog rizika, ali velikog potencijala. Podupiremo inovativne istraživače koji imaju ideje za sljedeću revolucionarnu tehnologiju. Nudimo i mentorstvo, povezivanje i potporu za osnivanje poduzeća.

Naglasila je predanost Komisije usklađivanju rada EIC-a sa sadašnjim i budućim izazovima u Europi. Ne smijemo gubiti vrijeme. Razgovaramo s poduzećima i objavljujemo prve pozive. Samo za ovu godinu predviđeno je više od 1,5 milijardi eura. Većinom će se izravno podupirati MSP-ovi i novoosnovana poduzeća. Polovinom tih sredstava poduprijet će se zeleni plan, digitalne tehnologije i inovacije u zdravstvu.

Naposljetku, predsjednica je opisala mogućnosti za inovacije u Europi: Prije 14 godina osnovali smo Europsko istraživačko vijeće za potporu vrhunskim istraživačima na temelju znanstvene izvrsnosti. Europsko vijeće za inovacije koje danas osnivamo bit će snažan partner za potporu revolucionarnim tehnologijama i jačanje disruptivnih inovacija. Pokretanjem EIC-a upotpunjujemo istraživački i inovacijski prostor u Europi. Proglašavam Europu otvorenom za inovacije.

Govor je dostupan ovdje i možete ga ponovno pogledati ovdje.

Pojedinosti

Datum objave
19. ožujka 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj