Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak18. listopada 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Povrede pravne stečevine EU-a: ključne odluke listopad 2023.

U redovitom paketu odluka o povredama Europska komisija poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a.

Pravosudna suradnja: Komisija predlaže pravila o prijenosu kaznenih postupaka među državama članicama

Pregled prema području politike

U redovitom paketu odluka o povredama Europska komisija poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Ključne odluke koje je donijela Komisija  razvrstane su prema području politike. Komisija je zaključila i 58 predmeta u kojima su problemi s predmetnim državama članicama riješeni bez potrebe za daljnjim postupanjem Komisije. Za više informacija o postupku zbog povrede prava EU-a pogledajte pitanja i odgovore. Više informacija o povijesti predmeta dostupno je u registru odluka o povredama.

Za Hrvatsku,  Komisija je u području unutarnjeg tržišta, poduzetništva i malih i srednjih poduzeća donijela obrazloženo mišljenje.

Naime, Komisija traži od osam država članica da usklade svoja pravila sa zakonodavstvom EU-a o ispitivanju proporcionalnosti. Europska komisija odlučila je uputiti obrazložena mišljenja Bugarskoj (INFR(2021)2206), Češkoj (INFR(2021)2201), Grčkoj (INFR(2021)2200), Hrvatskoj (INFR(2021)2198, Cipru (INFR(2022)2055), Mađarskoj (INFR(2021)2192), Nizozemskoj (INFR(2021)2197) i Slovačkoj (INFR(2021)2204) jer nisu pravilno prenijele pravila EU-a o ispitivanju proporcionalnosti utvrđena u Direktivi o ispitivanju proporcionalnosti (Direktiva (EU) 2018/958). Dok se ti postupci kreću u sljedeći korak, pet drugih država članica (Austrija, Francuska, Latvija, Litva i Slovenija) otklonilo je nedostatke u prenošenju utvrđene u službenim opomenama.

Direktivom o ispitivanju proporcionalnosti zahtijeva se da se na svim novim ili izmijenjenim nacionalnim propisima koji se odnose na regulirane profesije prije donošenja provede temeljita analiza proporcionalnosti i potkrijepi se dokazima. Direktiva je jedan od ključnih alata za sprečavanje neopravdanih ograničavajućih nacionalnih pravila. Prevencija se pokazala djelotvornijom od mogućih korektivnih mjera. Međutim, to zahtijeva potpunu i ispravnu provedbu u državama članicama. Komisija se danas obraća navedenim državama članicama jer smatra da nisu pravilno prenijele obveze ispitivanja proporcionalnosti. Konkretno, Komisija je utvrdila nekoliko pitanja, kao što su pravila o isključivanju koja potječu iz nacionalnih parlamenata ili strukovnih udruženja ili tijela iz područja primjene obveze ispitivanja proporcionalnosti. Komisija je u prosincu 2021. i srpnju 2022. predmetnim državama članicama poslala službene opomene, a u veljači 2023. dodatne službene opomene. Sada imaju rok od dva mjeseca za pravilno prenošenje Direktive. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

Cjelovito priopćenje pročitajte na sljedećoj poveznici.

 

Pojedinosti

Datum objave
18. listopada 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj