Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak18. svibnja 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Potrebni su dodatni napori za potpuno prenošenje pravila EU-a o pravima žrtava i europskom nalogu za zaštitu

Komisija je nedavno objavila izvješća o provedbi Direktive o pravima žrtava i Direktive o europskom nalogu za zaštitu. U izvješćima se ocjenjuju i analiziraju nacionalne mjere za provedbu direktiva. U skladu s Direktivom o pravima žrtava, žrtve...

Potrebni su dodatni napori za potpuno prenošenje pravila EU-a o pravima žrtava i europskom nalogu za zaštitu

Izvješća ističu da države članice EU-a još moraju uložiti dodatne napore kako bi se iskoristio puni potencijal tih instrumenata. U većini država članica utvrđeni su nedostaci u provedbi ključnih prava kao što su pristup informacijama, službama za podršku i zaštita u skladu s pojedinačnim potrebama žrtava.

Europski nalozi za zaštitu i dalje se rijetko koriste, uglavnom zbog nedovoljne informiranosti o instrumentu i nedostatnih nacionalnih sustava zaštite. Komisija će uskoro donijeti Strategiju EU-a o pravima žrtava (za razdoblje od 2020. do 2025.). Izvješća o provedbi dostupna su na internetskoj stranici o pravima žrtava.

Pojedinosti

Datum objave
18. svibnja 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj