Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak29. siječnja 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Postignut politički dogovor o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+)

Komisija pozdravlja politički dogovor koji su u Vijeću postigli Europski parlament i države članice EU-a o Komisijinu prijedlogu Uredbe o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+). ESF+ bit će važan europski financijski instrument za provedbu europskog...

Kohezijska politika EU-a: kvalitetni projekti i uklanjanje administrativnih prepreka za ulaganja

Ukupni proračun ESF-a plus iznosi 88 milijardi eura (u cijenama iz 2018.). Ta će se sredstva iskoristiti za ulaganje u ljude, otvaranje i očuvanje radnih mjesta, promicanje socijalne uključenosti, borbu protiv siromaštva i razvoj vještina potrebnih za digitalnu i zelenu tranziciju. U skladu s prijedlogom Komisije uključivat će i ambiciozniju obvezu ulaganja u mlade i borbe protiv siromaštva djece.

U skladu s političkim dogovorom sredstva iz ESF-a plus bit će namijenjena za:

  • ulaganja u mlade koji su posebno teško pogođeni socioekonomskom krizom nakon izbijanja pandemije koronavirusa. Države članice u kojima je stopa mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (tzv. NEET, od 15 do 29 godina) iznad prosjeka EU-a trebale bi najmanje 12,5 % svojih sredstava iz ESF-a plus namijeniti za pomoć tim mladima da steknu kvalifikaciju ili pronađu kvalitetno radno mjesto. Sve druge države članice moraju izdvojiti primjeren dio svojih sredstava iz ESF-a plus za ciljane aktivnosti kojima se podupiru mjere za zapošljavanje mladih. Komisija poziva države članice da osim te iskoriste i druge mogućnosti financiranja kako bi dodatno povećale ulaganja u mjere za zapošljavanje mladih.
  • potporu najugroženijim osobama koje su izgubile radno mjesto i čija su se primanja smanjila: države članice morat će izdvojiti najmanje 25 % svojih sredstava iz ESF-a plus za promicanje socijalne uključenosti.
  • osiguravanje hrane i osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije tako što će se u ESF+ integrirati trenutačni Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Sve države članice namijenit će najmanje 3 % svojih sredstava iz ESF-a plus za taj cilj.
  • ulaganja u djecu koja su pretrpjela posljedice krize. Države članice u kojima je stopa siromaštva djece iznad prosjeka EU-a trebale bi namijeniti najmanje 5 % svojih sredstava iz ESF-a plus za rješavanje tog problema. Sve druge države članice moraju izdvojiti primjeren dio svojih sredstava iz ESF-a plus za ciljane mjere za suzbijanje siromaštva djece. Komisija poziva države članice da osim te iskoriste i druge mogućnosti financiranja kako bi dodatno povećale ulaganja u borbu protiv siromaštva djece.
  • izravnu potporu socijalnim inovacijama u okviru novog tematskog područja Zapošljavanje i socijalne inovacije s namjenskom financijskom omotnicom od 676 milijuna eura.

Pojedinosti

Datum objave
29. siječnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj