Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. listopada 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Podrška Vijeća europskom stupu socijalnih prava

Na sastanku Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača 23. listopada u Luxembourgu ministri EU-a za zapošljavanje i socijalna pitanja izrazili su jednoglasnu potporu Komisijinu europskom stupu socijalnih prava. Na...

Europski stup sociajlnih prava

Na sastanku Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača 23. listopada u Luxembourgu ministri EU-a za zapošljavanje i socijalna pitanja izrazili su jednoglasnu potporu Komisijinu europskom stupu socijalnih prava, samo dvije godine nakon što je predsjednik Juncker prvi put spomenuo tu ideju te nepunih šest mjeseci nakon njegova predstavljanja. Parlament, Vijeće i Komisija proglasit će stup socijalnih prava na sastanku na vrhu za pravedno zapošljavanje i rast, koji će se održati u Göteborgu 17. studenoga. Vijeće je postiglo i dogovor o općem pristupu u vezi s prijedlogom Komisije za reviziju pravila o upućivanju radnika.

Povjerenica Marianne Thyssen, zadužena za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izrazila je zadovoljstvo današnjim dogovorom i izjavila: „Ovaj sastanak Vijeća bitan je iskorak za socijalnu Europu. Jednoglasna podrška europskom stupu socijalnih prava pokazuje da su se sve države članice obvezale zalagati za bolje uvjete života i rada u cijeloj Uniji, imajući u vidu izazove poput starenja stanovništva, globalizacije i digitalizacije. Kad je riječ o dogovoru o upućivanju radnika, naš je stav od početka da radnici trebaju zarađivati jednaku plaću za jednak rad na istome mjestu. Drago mi je da je to sad podupiru i države članice. To je pravedno za upućene radnike, koji zaslužuju jednake radne uvjete. To je pravedno i za lokalne radnike i poslodavce koji ne žele biti izloženi obaranju cijene rada. Pokazalo se da se mi u Europi možemo sastati, sjesti za stol, razgovarati i postići pravedan i uravnotežen dogovor.”

Političkim dogovorom o upućivanju radnika potvrđuje se Komisijino ključno načelo jednake plaće za jednak rad na istome mjestu, koje je predsjednik Juncker predložio u govoru o stanju Unije u rujnu 2015. i u svojim političkim smjernicama, utvrđujući da bi upućeni radnici općenito trebali imati ista prava u pogledu plaća i radnih uvjeta koja imaju lokalni radnici.

Prošlotjedni dogovor u Odboru za zapošljavanje Europskog parlamenta i današnji dogovor u Vijeću potvrđuju da postoji snažna politička volja svih aktera i država članica da se zajedničko unutarnje tržište rada učini pravednijim, a provedbu njegovih pravila jednostavnijom. Komisija zahvaljuje estonskom predsjedništvu na izvrsnom radu na ovom prijedlogu. Komisija sada poziva Parlament i Vijeće da iskoriste taj zamah i brzo nastave razgovore s Komisijom radi postizanja sporazuma i službenog donošenja predloženog akta.

Kontekst

Protekle su tek dvije godine od govora o stanju Unije 2015. u kojem je predsjednik Juncker prvi put iznio ideju europskog stupa socijalnih prava. „Želja mi je uspostaviti europski stup socijalnih prava kojim će se u obzir uzeti promjene s kojima se suočavaju europska društva i tržište rada.” Prvi nacrt stupa predstavljen je 8. ožujka 2016., nakon čega je uslijedilo opsežno savjetovanje država članica, institucija EU-a, socijalnih partnera, civilnog društva i građana. Komisija je 26. travnja 2017. predstavila konačnu verziju teksta, koji sadržava 20 načela i prava čija je svrha potpora pravednim tržištima rada i sustavima socijalne skrbi koji dobro funkcioniraju, a služe i kao orijentir za oživljavanje procesa konvergencije država članica EU-a prema boljim uvjetima života i rada.

Za Komisiju je stvaranje povezanijeg i pravednijeg unutarnjeg tržišta ključna sastavnica izgradnje Europe koja je više socijalno orijentirana. Reforma postojećih pravila o upućivanju radnika jedna je od ključnih inicijativa kako bi se to postiglo, kao što je navedeno u političkim smjernicama iz 2014. predsjednika Junckera: „Osigurat ću da se Direktiva o upućivanju radnika strogo provodi i pokrenut ću ciljanu reviziju te Direktive kako bi se osiguralo da u Europskoj uniji nema socijalnog dampinga.U našoj Uniji jednak rad na istome mjestu trebao bi se jednako platiti.” Predsjednik je tu obvezu ponovio i u govoru o stanju Unije 13. rujna 2017.: „U Uniji u kojoj su svi ravnopravni ne mogu postojati radnici drugog reda. Radnici bi za jednak rad na istome mjestu trebali primati jednaku plaću. Zato je Komisija predložila nova pravila o upućivanju radnika.”

Komisija je 8. ožujka 2016. podnijela službeni prijedlog izmjene Direktive o upućivanju radnika iz 1996. Prijedlog se temelji na načelu „jednake plaće za jednak rad na istome mjestu”, te se u njemu utvrđuje da bi upućeni radnici općenito trebali imati ista prava u pogledu plaća i radnih uvjeta koja imaju lokalni radnici. On dopunjuje Direktivu iz 2014. o provedbi Direktive o upućivanju radnika, kojom su uvedeni novi instrumenti za borbu protiv prijevare i zlouporabe te za poboljšanje suradnje između nacionalnih tijela nadležnih za upućene radnike.

U skladu s govorom o stanju Unije 2017. predsjednika Junckera i njegovim pismom namjere Komisija će 2018. osnovati Europsko nadzorno tijelo za rad. Cilj je ojačati suradnju tijela nadležnih za tržište rada na svim razinama te postići bolje upravljanje prekograničnim situacijama. Komisija će predložiti još inicijativa čija je svrha potpora pravednoj mobilnosti, uključujući europski broj socijalnog osiguranja, kako bi socijalna prava postala vidljivija i lakše (digitalno) dostupna.

Pojedinosti

Datum objave
24. listopada 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj