Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak12. listopada 2015.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Pečat izvrsnosti - kvaliteta regionalnog financiranja istraživanja

Novi pečat izvrsnosti za povećanje kvalitete regionalnog financiranja istraživanja. Komisija pokreće novu inicijativu, kojom će se osigurati učinkovitost trošenja novca poreznih obveznika poboljšanjem sinergija između sredstava EU-a za regionalnu...

20151012_seal-excellence.jpg

Novom inicijativom pečata izvrsnosti omogućit će se regijama da prepoznaju oznaku kvalitete dodijeljenu obećavajućim prijedlozima projekata podnesenima u okviru programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020. i omoguće im lakši pristup drugim izvorima financiranja kao što su europski strukturni i investicijski fondovi te drugi nacionalni ili regionalni programa ulaganja.

Povjerenici Corina Cretu, nadležna za regionalnu politiku, i Carlos Moedas, nadležan za istraživanje, znanost i inovacije, pokrenuli su danas inicijativu na otvorenim danima u okviru Europskog tjedna regija i gradova:

Povjerenica Corina Cretu izjavila je: U razdoblju od 2014. do 2020. ulaganjima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u vrijednosti od 100 milijardi EUR potaknut će se istraživanje i inovacije, uključujući i više od 32 milijarde EUR namijenjene potporama za MSP-ove, novoosnovana poduzeća i poduzetnike, koji su glavni pokretači inovacija u Europi. Zahvaljujući pečatu izvrsnosti bit će lakše prepoznati i poduprijeti inovativne projekte i pridonijeti njihovu rastu i međunarodnoj konkurentnosti.

Povjerenik Carlos Moedas izjavio je: Regije EU-a već mnogo ulažu u kvalitetna istraživanja i inovacije u Europi. Pomoću pečata izvrsnosti one mogu imati koristi od vrhunskog sustava ocjene u okviru programa Obzor 2020. i lakše prepoznati najbolje projekte u svojim regijama te ih podržati svojim sredstvima.

Markku Markkula, predsjednik Europskog odbora regija izjavio je: Zahvaljujući pečatu izvrsnosti regije i gradovi mogu u svoje inovacijske i ulagačke planove uključiti vrhunske projekte MSP-ova koji su u skladu s njihovim ciljevima i prioritetima rasta. Zbog toga će Europski odbor regija i Komisija uspostaviti platformu za razmjenu znanja za lokalne i regionalne vlasti i time povećati sinergije između programa Obzor 2020. te europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Oznaka kvalitete „pečat izvrsnosti” dodjeljivat će se obećavajućim projektima podnesenima u okviru programa Obzor 2020. koji ne dobiju sredstva zbog proračunskih ograničenja premda su dobili visoke ocjene u zahtjevnom i neovisnom postupku ocjene. U pilot-fazi pečat izvrsnosti namijenjen je prijedlozima malih i srednjih poduzeća (MSP) podnesenima u okviru instrumenta za MSP-ove programa Obzor 2020. Aktivnost se kasnije može proširiti na više područja programa Obzor 2020.

Inicijativa „Pečat izvrsnosti” konkretan je primjer šire predanosti Komisije jačanju utjecaja ulaganja EU-a u istraživanja i inovacije kroz poboljšanje sinergija između programa Obzor 2020., europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih programa EU-a poput programa COSMEi Erasmus+. To je najavio i predsjednik Juncker u svojem govoru o stanju Unije


9. rujna.

Kontekst

U okviru Obzora 2020., programa EU-a za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014.do 2020., predviđeno je gotovo 80 milijardi EUR ulaganja u istraživačke i inovacijske projekte za potporu gospodarskoj konkurentnosti Europe. Očekuje se da će se najmanje 20 %, odnosno gotovo 9 milijardi eura iz dvaju stupova programa „vodstvo u industrijskoj tehnologiji” i „društveni izazov” dodijeliti izravno MSP-ovima u obliku bespovratnih sredstava, uključujući iz instrumenta za MSP-ove


.

Od 2013. novim pravilimakojima se uređuju ulaganja u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova poziva se na više strategije i sinergija u uporabi različitih fondova EU-a za veći utjecaj na rast i zapošljavanje. S proračunom od 450 milijardi EUR za razdoblje od 2014. do 2020. sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova ulažu se u ključna područja koja dovode do rasta poput inovacija, potpore MSP-ovima, osposobljavanja i obrazovanja, socijalne uključenosti i gospodarstva s niskom emisijom ugljika.

Domaćini su otvorenih dana u okviru Europskog tjedna regija i gradova Europska komisija i Odbor regija. Od 12. do 14. listopada 2015. 6 000 predstavnika europskih regija i gradova okuplja se u Bruxellesu po trinaesti put povodom godišnjih otvorenih dana za razmjenu mišljenja o tome kako u potpunosti iskoristiti potencijal kohezijske politike za rast i stvaranje radnih mjesta.

Više informacija

MEMO/15/5802

Internetska stranica pečata izvrsnostiInstrument za MSP-ove u okviru programa Obzor 2020.Smjernice za korisnike europskih strukturnih i investicijskih fondova i povezanih instrumenata EU-aOtvoreni dani u okviru Europskog tjedna regija i gradovaInternetska stranica InfoRegio

Pojedinosti

Datum objave
12. listopada 2015.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj