Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak7. veljače 2024.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Paket o povredama prava EU-a iz veljače: ključne odluke

U svojem redovitom paketu odluka o povredama Europska komisija poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a.

Održan razgovor s ključnim dionicima: Kako dodatno poboljšati funkcioniranje hrvatskog pravosudnog sustava?

Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni razni sektori i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Ključne odluke koje je donijela Komisija prikazane su u tekstu cjelovitog priopćenja te razvrstane prema području politike. Komisija uz to zaključuje 46 predmeta u kojima su problemi s određenim državama članicama riješeni bez potrebe za njezinim dodatnim postupanjem.

Više informacija o postupku zbog povrede prava EU-a dostupno je u najčešćim pitanjima. Pojedinosti o povijesti predmeta možete pronaći u registru odluka o povredama.

Odluke koje se odnose na Hrvatsku:

Okoliš

Morski okoliš: Komisija poziva DANSKU, GRČKU, HRVATSKU i MALTU da zaštite morske vode

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazložena mišljenja Danskoj (INFR(2022)2174), Grčkoj (INFR(2022)2176), Hrvatskoj (INFR(2022)2177) i Malti (INFR(2022)2181) zbog neispunjavanja obveza izvješćivanja na temelju Okvirne direktive o morskoj strategiji (Direktiva 2008/56/EZ). Cilj je te direktive postići dobro stanje okoliša u morima i oceanima EU-a i osigurati održivo gospodarenje njihovim resursima. U europskom zelenom planu, među čijim je ciljevima nulta stopa onečišćenja, poziva se na smanjenje onečišćenja zraka, vode i tla do 2050. na razine koje se više ne smatraju štetnima za zdravlje ljudi i prirodne ekosustave kako bi se stvorio netoksični okoliš i jačala kolektivna otpornost. Na temelju navedene direktive države članice morale su do 31. ožujka 2022. preispitati i ažurirati svoje programe mjera. Ti su programi temelj Direktive jer se u njima utvrđuju mjere koje treba poduzeti kako bi se postiglo ili održalo dobro stanje okoliša u morima i osiguralo praćenje provedbe tih mjera. Nekoliko država članica nije Komisiji do zadanog roka dostavilo izvješća o ažuriranju svojih programa mjera. Komisija je stoga u veljači 2023. uputila službene opomene predmetnim državama članicama. Neke su države članice otad donijele i dostavile svoje programe mjera. Međutim, Danska, Grčka, Hrvatska i Malta to nisu učinile. Stoga je Komisija tim državama članicama odlučila uputiti obrazložena mišljenja, a one imaju dva mjeseca da odgovore i poduzmu odgovarajuće mjere. U protivnom Komisija može uputiti predmete Sudu Europske unije.

 Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo i MSP-ovi

Službena opomena

 Slobodno kretanje usluga za odvjetnike i odvjetnička društva: Komisija poziva HRVATSKU da ispuni obveze iz prava EU-a

Europska komisija odlučila je pokrenuti postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene Hrvatskoj (INFR(2023)2189) zbog neusklađenosti nacionalnih propisa s pravilima EU-a kojima se olakšava slobodno kretanje odvjetnika i odvjetničkih društava u Uniji. Ta pravila stručnjacima i stručnim društvima olakšavaju pružanje usluga u više država članica i ujedno jamče odgovarajuću razinu zaštite potrošača i građana. Konkretno, Komisija smatra da hrvatski propisi nisu u skladu s Direktivom o odvjetnicimaDirektivom o uslugama ni načelom slobode poslovnog nastana jer i. odvjetničkim društvima iz EU-a zabranjuju da osnuju društvo kćer u Hrvatskoj, dok hrvatska odvjetnička društva imaju tu mogućnost; ii. odvjetnike koji obavljaju djelatnost u Hrvatskoj obvezuju da rade samo u jednom odvjetničkom društvu; iii. određuju visoke, diskriminirajuće i neproporcionalne naknade za prvu registraciju pri Odvjetničkoj komori; iv. nerazmjerno ograničavaju odvjetnička društva u komunikaciji o svojim aktivnostima putem društvenih mreža i internetskih stranica; te v. odvjetnike iz EU-a koji žele raditi u podružnici svojeg odvjetničkog društva u Hrvatskoj obvezuju da budu u radnom odnosu sa svojim odvjetničkim društvom. Stoga Komisija upućuje službenu opomenu Hrvatskoj, koja ima dva mjeseca da odgovori i ukloni nedostatke na koje je ukazala Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje. 

Tekst cjelovitog priopćenja sa svim odlukama nalazi seovdje.

 

Pojedinosti

Datum objave
7. veljače 2024.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj