Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. rujna 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Paket o digitalnim financijama: Komisija utvrdila nov, ambiciozan pristup za poticanje odgovornih inovacija od kojih će imati koristi potrošači i poduzeća

Europska komisija danas je donijela novi paket o digitalnim financijama, koji uključuje strategiju za digitalne financije i strategiju za plaćanja malih vrijednosti te zakonodavne prijedloge o kriptoimovini i o digitalnoj otpornosti. Današnjim...

Paket o digitalnim financijama: Komisija utvrdila nov, ambiciozan pristup za poticanje odgovornih inovacija od kojih će imati koristi potrošači i poduzeća

Današnje mjere bit će ključne za potporu gospodarskom oporavku EU-a jer će se njima otvoriti novi kanali financiranja za europska poduzeća, a istodobno će imati presudnu ulogu u ostvarivanju ciljeva europskog zelenog plana i nove industrijske strategije za Europu. Time što će propise učiniti sigurnijima i digitalno pristupačnijima potrošačima Komisija želi potaknuti odgovorne inovacije u financijskom sektoru EU-a, pogotovo među visoko inovativnim novoosnovanim digitalnim poduzećima, te istovremeno smanjiti sve potencijalne rizike u vezi sa zaštitom ulagatelja, pranjem novca i kiberkriminalom.

Izvršni potpredsjednik Komisije zadužen za gospodarstvo u interesu građana Valdis Dombrovskis, izjavio je: Budućnost financija je digitalna. Tijekom ograničenja kretanja vidjeli smo kako su ljudi imali pristup financijskim uslugama zahvaljujući digitalnim tehnologijama poput internetskog bankarstva. Tehnologija potrošačima i poduzećima može ponuditi mnogo više i trebali bismo proaktivno sudjelovati u digitalnoj transformaciji, a istodobno smanjivati sve potencijalne rizike. To je cilj današnjeg paketa. Europljani će imati koristi od inovativnog jedinstvenog digitalnog tržišta za financije i ono će biti ključno za gospodarski oporavak Europe jer će ponuditi bolje financijske proizvode potrošačima, a poduzećima otvoriti nove kanale financiranja.

Današnji paket o digitalnim financijama sastoji se od strategije za digitalne financije, strategije za plaćanja malih vrijednosti, zakonodavnih prijedloga za regulatorni okvir EU-a o kriptoimovini i prijedloga za regulatorni okvir EU-a o digitalnoj operativnoj otpornosti.

Strategija za digitalne financije: ususret europskom prostoru za financijske podatke – nove mogućnosti financiranja za MSP-ove – bolji financijski proizvodi za potrošače

Cilj je današnje strategije za digitalne financije da europske financijske usluge budu digitalno pristupačnije i potaknu odgovorne inovacije i tržišno natjecanje među pružateljima financijskih usluga u EU-u. Smanjit će rascjepkanost na jedinstvenom digitalnom tržištu tako da će potrošači imati pristup financijskim proizvodima preko granica, a novoosnovana poduzeća za financijske tehnologije moći će proširiti poslovanje i rasti. Strategija će osigurati da su propisi EU-a o financijskim uslugama primjereni digitalnom dobu, npr. kad je riječ o umjetnoj inteligenciji i tehnologiji lanca blokova. I upravljanje podacima u središtu je današnje strategije. U skladu s Komisijinom širom strategijom o podacima, cilj je današnjih mjera promicati razmjenu podataka i otvorene financije, a istovremeno zadržati vrlo visoke standarde EU-a o privatnosti i zaštiti podataka. Naposljetku, cilj je strategije osigurati ravnopravne uvjete tržišnog natjecanja među pružateljima financijskih usluga, bilo da je riječ o tradicionalnim bankama ili tehnološkim poduzećima: ista djelatnost, isti rizici, isti propisi.

Strategija za plaćanja malih vrijednosti: moderna i povoljna plaćanja

Cilj je današnje strategije europskim građanima i poduzećima pružiti sigurne, brze i pouzdane platne usluge. Potrošačima će se olakšati plaćanje u trgovinama te omogućiti sigurno i jednostavno kupovanje na internetu. Njezin je cilj postići potpuno integrirani sustav za plaćanja male vrijednosti u EU-u, uključujući rješenja za trenutačna prekogranična plaćanja. Time će se olakšati plaćanja u eurima između Unije i drugih jurisdikcija. Poticat će se razvoj domaćih i paneuropskih rješenja za plaćanja.

Zakonodavni prijedlozi o kriptoimovini: iskorištavanje mogućnosti i smanjivanje rizika

Komisija je danas prvi put predložila novi zakonodavni akt o kriptoimovini (digitalnom prikazu vrijednosti ili prava koji se može pohraniti i kojim se može elektronički trgovati). Uredbom o tržištima kriptoimovine (Regulation on Markets in Crypto Assets – MICA) potaknut će se inovacije i istovremeno održati financijska stabilnost i zaštita ulagatelja od rizika. Time će se izdavateljima i pružateljima kriptoimovine osigurati pravna jasnoća i sigurnost. Novim će se propisima operaterima s izdanim odobrenjem za rad u jednoj državi članici omogućiti pružanje usluga u cijeloj Uniji („sustav putovnice”.). Zaštitne mjere uključuju kapitalne zahtjeve, skrbništvo nad imovinom, obvezni postupak za podnositelje pritužbi koji mora biti na raspolaganju ulagateljima i prava ulagatelja u odnosu na izdavatelja. Na izdavatelje značajne kriptoimovine osigurane imovinom (tzv. globalne „stabilne kriptovalute”) primjenjivali bi se stroži zahtjevi (npr. u pogledu kapitala, prava ulagatelja i nadzora).

Komisija danas predlaže i probni režim za tržišne infrastrukture koje žele iskušati trgovanje i provoditi namiru transakcija financijskim instrumentima u obliku kriptoimovine. Režim bi se odvijao u kontroliranom okruženju u kojem bi se dopustila privremena odstupanja od postojećih propisa tako da nadzorna tijela steknu iskustvo u primjeni decentraliziranog vođenja evidencije transakcija u tržišnim infrastrukturama i mogu reagirati na rizike koji prijete zaštiti ulagatelja, cjelovitosti tržišta i financijskoj stabilnosti. Cilj je poduzećima omogućiti testiranje te priliku da nauče više o tome kako postojeći propis funkcioniraju u praksi.

Zakonodavni prijedlozi o digitalnoj operativnoj otpornosti: onemogućavanje kibernapada i povećanje nadzora eksternaliziranih usluga

Tehnološka poduzeća postaju sve važnija u području financija, kao pružatelji informacijske tehnologije za financijska poduzeća, ali i kao pružatelji financijskih usluga. Cilj je danas predloženeg akta o digitalnoj operativnoj otpornosti (Digital Operational Resilience Act – DORA) osigurati da svi sudionici financijskog sustava provode potrebne zaštitne mjere za ublažavanje kibernapada i drugih rizika. Predloženim aktom zahtijevat će se da sva poduzeća budu sposobna oduprijeti se svim vrstama poremećaja i prijetnji u području informacijske i komunikacijske tehnologije. Današnjim se prijedlogom uvodi i nadzorni okvir za pružatelje usluga informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kao što su pružatelji usluga računalstva u oblaku.

Kontekst

Današnji paket o digitalnim financijama temelji se na radu obavljenom u okviru akcijskog plana za financijske tehnologije iz 2018. i radu Europskog parlamenta, europskih nadzornih tijela i drugih stručnjaka. Za vrijeme pripreme paketa o digitalnim financijama Komisija je na različite načine surađivala s dionicima i javnosti. U proljeće 2020. organizirala je niz događanja u državama članicama i u Bruxellesu za informiranje dionika o digitalnim financijama. Komisija je organizirala i tri javna savjetovanja kako bi prikupila povratne informacije od širokog kruga dionika[1].

U području plaćanja malih vrijednosti Druga direktiva o platnim uslugama (PSD2) već je bila važan korak na zakonodavnoj razini. Međutim ta će se direktiva preispitati u zadnjem tromjesečju 2021. i prema potrebi prilagoditi kako bi se podržala provedba politika strategije za mala plaćanja. Komisija je u prvoj polovici 2020. objavila i javno savjetovanje o strategiji za plaćanja malih vrijednosti za Europu. Pri oblikovanju mjera EU-a u području plaćanja malih vrijednosti Komisija je uzela u obzir odgovore na savjetovanje.

Više informacija

Poveznice na današnji paket

Pitanja i odgovori:

Informativni članak

[1] https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-digital-finance-strategy_en;https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-retail-payments-strategy_en;https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-financial-services-digital-resilience-consultation-document_en.pdf

Pojedinosti

Datum objave
24. rujna 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj