Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak11. svibnja 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Oporezivanje trgovačkih društava: Komisija predlaže porezne poticaje za vlasnički kapital u cilju poticanja rasta, solidnosti i otpornosti poduzeća

Prijedlogom se predviđa da se povećanja vlasničkog kapitala poreznog obveznika od jedne do druge porezne godine odbiju od njegove porezne osnovice, slično kao što je slučaj s dugom.

Oporezivanje trgovačkih društava: Komisija predlaže porezne poticaje za vlasnički kapital u cilju poticanja rasta, solidnosti i otpornosti poduzeća

Europska komisija danas je predložila olakšicu za smanjenje povlaštenog poreznog tretmana duga (DEBRA) kako bi se poduzećima pomoglo da pristupe financiranju koje im je potrebno i kako bi postala otpornija. Tom će se mjerom pružiti potpora poduzećima tako što će se uvesti olakšica na temelju koje će vlasnički kapital imati isti porezni tretman kao dug. Prijedlogom se predviđa da se povećanja vlasničkog kapitala poreznog obveznika od jedne do druge porezne godine odbiju od njegove porezne osnovice, slično kao što je slučaj s dugom.

Inicijativa je dio strategije EU-a o oporezivanju poslovanja, kojom se nastoji osigurati pravedan i učinkovit porezni sustav u cijelom EU-u. Osim toga, doprinosi uniji tržišta kapitala tako što se u okviru nje poduzećima iz EU-a omogućuje bolji pristup financiranju te se promiče integracija nacionalnih tržišta kapitala u istinsko jedinstveno tržište.

Trenutačno favoriziranje zaduživanja u okviru poreznih propisa, prema kojima poduzeća mogu odbiti kamate povezane s financiranjem zaduživanjem, ali ne i troškove povezane s financiranjem vlasničkim kapitalom, može potaknuti poduzeća da se zaduže umjesto da povećaju vlasnički kapital kako bi financirali svoj rast. Zbog prekomjernog zaduživanja poduzeća su osjetljiva na nepredvidljive promjene u poslovnom okruženju. Ukupna zaduženost nefinancijskih društava u EU-u 2020. iznosila je gotovo 14,9 bilijuna EUR odnosno 111 % BDP-a. U tom kontekstu vrijedi naglasiti da poduzeća sa stabilnom kapitalnom strukturom mogu biti manje osjetljiva na šokove i sklonija ulaganjima i inovacijama. Stoga smanjenje prekomjernog oslanjanja na financiranje zaduživanjem i potpora mogućem ponovnom uravnoteženju strukture kapitala poduzeća mogu pozitivno utjecati na konkurentnost i rast. Očekuje se da će se kombiniranim pristupom olakšica za vlasnički kapital i ograničenog odbitka kamata povećati ulaganja za 0,26 % BDP-a, a da će se BDP povećati za 0,018 %.

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik Komisije zadužen za gospodarstvo u interesu građana, izjavio je: Europska poduzeća trebala bi moći odabrati izvor financiranja koji je najbolji za njihov rast i poslovni model. Time što će se prema ovom prijedlogu novi porez na vlasnički kapital moći odbiti, kao što je trenutačno slučaj s dugom, smanjuje se motivacija za većim zaduživanjem poduzeća te im se omogućuje da odluke o financiranju donose isključivo na temelju poslovnih razloga. U okviru programa EU-a za osiguravanje pravednog i učinkovitog poreznog sustava, poduzećima iz EU-a, posebno novoosnovanim poduzećima i MSP-ovima, financiranje će postati dostupnije te će se doprinijeti stvaranju istinskog jedinstvenog tržišta kapitala. To će biti važno za zelenu i digitalnu tranziciju, za koju su potrebna nova ulaganja u inovativne tehnologije koje bi se mogle financirati većim vlasničkim kapitalom.

Povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni izjavio je: U ovim mračnim i nesigurnim vremenima moramo djelovati ne samo da bismo pomogli našim poduzećima da se nose s neposrednim izazovima nego i da bismo poduprli njihov budući razvoj. Danas poduzimamo mjere kako bismo izjednačili porezne olakšice vlasničkog kapitala s poreznim olakšicama zaduživanja za poduzeća koja žele prikupiti kapital. Želimo pružiti stimulans inovativnim novoosnovanim poduzećima i MSP-ovima u cijelom EU-u. Ovo usklađeno rješenje za povlašteni porezni tretman doprinijet će predvidljivosti i konkurentnosti poslovnog okruženja u Europi te će potaknuti razvoj naše unije tržišta kapitala. Naš će prijedlog pomoći poduzećima da prikupe stabilniji kapital pa će biti manje osjetljiva te će spremnije ulagati i preuzimati rizike, što će pozitivno utjecati na radna mjesta i rast u Europi.

Zelena i digitalna tranzicija zahtijevaju nova ulaganja u inovativne tehnologije. Oporezivanje ima važnu ulogu u poticanju i omogućivanju održivog razvoja i rasta poduzeća. Olakšica za financiranje vlasničkim kapitalom može olakšati odvažna ulaganja u najsuvremenije tehnologije, posebno za novoosnovana poduzeća i MSP-ove. Vlasnički kapital posebno je važan brzorastućim inovativnim poduzećima u ranoj fazi poslovanja i rastućim poduzećima koja se žele natjecati na globalnoj razini.

Kontekst

DEBRA se nastavlja na Komunikaciju o oporezivanju poslovanja u 21. stoljeću, u kojoj se utvrđuje dugoročna vizija za osiguravanje pravednog i održivog poslovnog okruženja i poreznog sustava EU-a, kao i ciljane mjere za promicanje produktivnih ulaganja i poduzetništva te osiguravanje učinkovitog oporezivanja. Prijedlog pridonosi i akcijskom planu za uniju tržišta kapitala, kojim se nastoji pomoći poduzećima da prikupe potrebni kapital, posebno u razdoblju nakon pandemije. U okviru unije tržišta kapitala potiču se dugoročna ulaganja kako bi se poduprla održiva i digitalna tranzicija gospodarstva EU-a.

Više informacija

Pitanja i odgovori

Poveznica na pravni tekst

Pojedinosti

Datum objave
11. svibnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj