Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak11. svibnja 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Oporezivanje: Komisija predlaže odgodu primjene poreznih pravila zbog pandemije COVID-a 19

U petak, 8. svibnja, Europska komisija odlučila je odgoditi stupanje na snagu dviju mjera oporezivanja EU-a zbog poteškoća uzrokovanih pandemijom COVID-a 19 s kojima se poduzeća i države članice trenutačno suočavaju.

Oporezivanje: Komisija predlaže odgodu primjene poreznih pravila zbog pandemije COVID-a 19

Prvo, Komisija je predložila odgodu početka primjene paketa o PDV-u u e-trgovini za 6 mjeseci. Ta će se pravila primjenjivati od 1. srpnja 2021. umjesto od 1. siječnja 2021., čime će se državama članicama i poduzećima dati više vremena da se pripreme za nova pravila o PDV-u u e-trgovini. Drugo, Komisija je predložila odgodu određenih rokova za podnošenje i razmjenu informacija u skladu s Direktivom o administrativnoj suradnji (DAC).

Na temelju predloženih izmjena države članice imat će tri dodatna mjeseca za razmjenu informacija o financijskim izvješćima poreznih rezidenata drugih država članica. Slično tome, države članice imat će tri dodatna mjeseca za razmjenu informacija o prekograničnim aranžmanima poreznog planiranja.

Komisija je i dalje predana borbi protiv utaje i izbjegavanja poreza. Europski parlament i Vijeće obaviješteni su o tim prijedlozima i Komisija se nada da će obje institucije donijeti te prijedloge što je prije moguće kako bi se svim dionicima pružila pravna sigurnost. Više informacija o PDV-u u e-trgovini potražite ovdje, a o administrativnoj suradnji ovdje.

Pojedinosti

Datum objave
11. svibnja 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj