Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak21. travnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 7 min

Održivo financiranje i taksonomija EU-a: Komisija poduzima daljnje korake za usmjeravanje novca u održive aktivnosti

Europska komisija danas je donijela ambiciozan i sveobuhvatan paket mjera za poboljšanje novčanih tokova kojima se financiraju održive aktivnosti u Europskoj uniji. Danas donesene mjere bit će ključne za postizanje klimatske neutralnosti Europe do...

Održivo financiranje i taksonomija EU-a: Komisija poduzima daljnje korake za usmjeravanje novca u održive aktivnosti

Paket se sastoji od sljedećeg:

  • Delegirana uredba o taksonomiji EU-a o ublažavanju klimatskih promjena kojom se nastoji poduprijeti održiva ulaganja isticanjem gospodarskih djelatnosti koje najviše pridonose ostvarivanju ciljeva zaštite okoliša Unije. Kolegij povjerenika danas je postigao politički dogovor o tekstu te uredbe. Delegirana uredba formalno će se donijeti krajem svibnja nakon što prijevodi budu dostupni na svim jezicima Unije. U Komunikaciji, koju je Kolegij danas donio, detaljnije se opisuje Komisijin pristup.
  • Prijedlog Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD). Cilj je poboljšati protok informacija o održivosti u korporativnom sektoru. Time će se povećati dosljednost izvješćivanja poduzeća o održivosti kako bi se financijska poduzeća, ulagatelji i šira javnost mogli koristiti usporedivim i pouzdanim informacijama o održivosti.
  • Konačno, šest delegiranih akata o fiducijarnim dužnostima i savjetovanju o ulaganju i osiguranju osigurat će da financijska poduzeća, npr. savjetnici, upravitelji imovinom ili osiguravatelji, uključe održivost u svoje postupke i savjetovanje o ulaganjima klijenata.

Europski zeleni plan europska je strategija rasta čiji je cilj poboljšati dobrobit i zdravlje građana, učiniti Europu klimatski neutralnom do 2050. te zaštititi, očuvati i poboljšati prirodni kapital i biološku raznolikost Unije.

Kako bi u tome sudjelovala, poduzeća trebaju detaljan okvir za održivost u skladu s kojim će primijeniti svoje poslovne modele. Svim elementima današnjeg paketa povećat će pouzdanost i usporedivost informacija o održivosti kako bi se osigurala tranzicija u sektoru financija i spriječio manipulativni zeleni marketing. Time će europski financijski sektor postati središte održivog i uključivog gospodarskog oporavka od pandemije bolesti COVID-19 i dugoročnijeg održivog gospodarskog razvoja Europe.

Delegirana uredba o taksonomiji EU-a o ublažavanju klimatskih promjena

Taksonomija EU-a pouzdan je znanstveno utemeljen alat za transparentnost namijenjen poduzećima i ulagateljima. Pruža zajednički jezik koji će ulagatelji moći koristiti prilikom ulaganja u projekte i gospodarske djelatnosti sa znatnim pozitivnim učinkom na klimu i okoliš. Njime će se uvesti i obveze izvješćivanja za poduzeća i sudionike na financijskim tržištima.

Današnjom Delegiranom uredbom, o kojoj je Kolegij povjerenika postigao politički dogovor, uvodi se prvi skup kriterija za tehničku provjeru kako bi se definiralo koje aktivnosti znatno pridonose dvama okolišnim ciljevima iz Uredbe o taksonomiji: prilagodbi klimatskim promjenama[1] i ublažavanju klimatskih promjena[2]. Ti se kriteriji temelje na znanstvenim savjetima tehničke stručne skupine o održivom financiranju. U obzir su uzete opsežne povratne informacije dionika te rasprave s Europskim parlamentom i Vijećem. Tom delegiranom uredbom obuhvatile bi se gospodarske djelatnosti otprilike 40 % uvrštenih poduzeća u sektorima koji su odgovorni za gotovo 80 % izravnih emisija stakleničkih plinova u Europi. Uključuje sektore kao što su energetika, šumarstvo, proizvodnja, promet i građevina.

Delegirana uredba o taksonomiji EU-a „živi” je dokument koji će se nastaviti razvijati u skladu s okolnostima i tehnološkim napretkom. Kriteriji će se redovito preispitivati. Time će se osigurati da se u područje njegove primjene mogu dodati novi sektori i djelatnosti, uključujući prijelazne i druge poticajne djelatnosti.

Nova Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti

Današnjim se prijedlogom revidiraju i jačaju postojeća pravila uvedena Direktivom o nefinancijskom izvješćivanju. Cilj je stvoriti skup pravila koja će s vremenom izvješćivanje o održivosti učiniti jednako važnim kao financijsko izvješćivanje. Zahtjevi EU-a za izvješćivanje o održivosti proširit će se na sva velika poduzeća i poduzeća uvrštena na burzu. To znači da će se gotovo 50 000 poduzeća u Uniji morati pridržavati detaljnih standarda Unije o izvješćivanju o održivosti, što je povećanje u odnosu na dosadašnjih 11 000 poduzeća koja podliježu postojećim zahtjevima. Komisija predlaže izradu standarda za velika poduzeća i zasebnih, proporcionalnih standarda za mala i srednja poduzeća. Te standarde mala i srednja poduzeća koja nisu uvrštena mogu upotrebljavati na dobrovoljnoj osnovi.

Prijedlogom se općenito nastoji osigurati da poduzeća dostavljaju pouzdane i usporedive informacije o održivosti koje su potrebne ulagateljima i drugim dionicima. Time će se osigurati stalan protok informacija o održivosti putem financijskog sustava. Poduzeća će morati izvještavati o tome kako izazovi održivosti, kao što su klimatske promjene, utječu na njihovo poslovanje te o utjecaju njihovih djelatnosti na građane i okoliš.

Prijedlogom će se i pojednostavniti postupak izvješćivanja za poduzeća. Mnoga su poduzeća trenutačno prisiljena upotrebljavati niz različitih standarda i okvira za izvješćivanje o održivosti. Predloženi standardi EU-a za izvješćivanje o održivosti trebali bi poduzećima pružiti jedinstveno rješenje koje zadovoljava potrebe za informacijama ulagatelja i drugih dionika.

Izmjene delegiranih akata o savjetovanju o ulaganju i osiguranju, fiducijarnim dužnostima te nadzoru proizvoda i upravljanju

S današnjih šest izmjena financijski se sustav potiče da podupire poduzeća koja su na putu prema održivosti i postojeća održiva poduzeća. Pridonijet će i borbi Unije protiv manipulativnog zelenog marketinga.

  • O savjetovanju o ulaganju i osiguranju: pri procjeni ispunjava li klijent uvjete za ulaganje, savjetnik s njime mora raspravljati o preferencijama u pogledu održivosti.
  • O fiducijarnim dužnostima: današnjim se izmjenama pojašnjavaju obveze financijskog poduzeća pri procjeni svojih rizika za održivost, kao na primjer učinak poplava na vrijednost ulaganja.
  • O nadzoru nad proizvodima ulaganja i osiguranja te upravljanju: proizvođači financijskih proizvoda i financijski savjetnici morat će uključiti čimbenike održivosti u oblikovanje svojih financijskih proizvoda.

Izjave članova Kolegija

Izvršni potpredsjednik Komisije zadužen za gospodarstvo u interesu građana Valdis Dombrovskis izjavio je: Europa je bila jedan od predvodnika u reformi financijskog sustava za potporu ulaganjima u borbu protiv klimatskih promjena. Danas ćemo ostvariti velik napredak s prvom klimatskom taksonomijom koja će poduzećima i ulagateljima pomoći da saznaju jesu li njihova ulaganja i djelatnosti zaista „zeleni”. To će biti ključno ako želimo mobilizirati privatna ulaganja u održive aktivnosti i učiniti Europu klimatski neutralnom do 2050. Riječ je o iznimno važnom koraku o kojem smo se savjetovali sa širom grupom dionika. Istražili smo sve mogućnosti kako bismo došli do uravnoteženog i znanstveno utemeljenog ishoda. Predlažemo i poboljšana pravila o korporativnom izvješćivanju o održivosti. Razvojem europskih standarda pridonosit ćemo međunarodnim inicijativama i nadograđivati ih.

Povjerenica za financijske usluge, financijsku stabilnost i uniju tržišta kapitala Mairead McGuinness izjavila je: Financijski sustav ima ključnu ulogu u realizaciji zelenog plana Unije i potrebna su znatna ulaganja kako bi naše gospodarstvo postalo „zelenije”. Sva poduzeća trebaju sudjelovati, ona koja su već napredovala u ekologizaciji svojih djelatnosti, kao i ona koja još moraju raditi na postizanju održivosti. Današnja nova pravila promijenit će status quo u financijskom sektoru. Pojačavamo svoje ambicije u pogledu održivog financiranja kako bi Europa postala prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. Vrijeme je da s riječi prijeđemo na djela i ulažemo održivo.

Kontekst i sljedeći koraci

Unija je tijekom proteklih godina poduzela velike korake kako bi izgradila održiv financijski sustav koji doprinosi tranziciji prema klimatski neutralnoj Europi. Uredba EU-a o taksonomiji, Uredba o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredba o referentnim vrijednostima temelj su rada EU-a na povećanju transparentnosti i pružanju alata ulagateljima kako bi oni mogli prepoznati prilike za održiva ulaganja.

Kad se službeno donese, Delegiranu uredbu o taksonomiji EU-a o ublažavanju klimatskih promjena pregledat će Europski parlament i Vijeće (četiri mjeseca, može se jednom produljiti za još dva mjeseca).

Kad je riječ o prijedlogu Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti, Komisija će sudjelovati u raspravama s Europskim parlamentom i Vijećem.

Šest izmjena delegiranih akata o savjetovanju o ulaganju i osiguranju, fiducijarnim dužnostima te nadzoru proizvoda i upravljanju pregledat će Europski parlament i Vijeće (tromjesečna razdoblja koja se mogu jednom produžiti za još tri mjeseca), a njihova primjena očekuje se od listopada 2022.

Više informacija

Komunikacija Komisije: Taksonomija EU-a – korporativno izvješćivanje o održivosti, preferencijama u pogledu održivosti i fiducijarnim dužnostima

Delegirana uredba o taksonomiji EU-a

Pitanja i odgovori o Delegiranoj uredbi o taksonomiji EU-a o ublažavanju klimatskih promjena i izmjenama delegiranih akata o fiducijarnim dužnostima, savjetovanju o ulaganju i osiguranju

Pitanja i odgovori o prijedlogu Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti

Informativni članak – Paket o održivom financiranju, travanj 2020.

Internetska stranica Glavne uprave FISMA o održivom financiranju

[1] Gospodarska djelatnost koja ima taj cilj trebala bi znatno doprinijeti smanjenju ili sprečavanju nepovoljnog učinka trenutačne ili očekivane buduće klime ili rizika od takvog negativnog utjecaja, bilo na samu djelatnost ili na ljude, prirodu ili imovinu.

[2] Gospodarska djelatnost koja ima taj cilj trebala bi znatno doprinijeti stabilizaciji emisija stakleničkih plinova izbjegavanjem ili smanjenjem emisija stakleničkih plinova ili povećanjem njihova uklanjanja. Ta gospodarska djelatnost trebala bi biti u skladu s dugoročnim temperaturnim ciljem iz Pariškog sporazuma.

Pojedinosti

Datum objave
21. travnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj