Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak10. prosinca 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Odnosi s Ujedinjenom Kraljevinom: Komisija predložila ciljane izvanredne mjere radi pripreme za mogući scenarij „bez dogovora”

Iako će Komisija i dalje činiti sve što može da bi se postigao obostrano koristan sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom, postizanje dogovora do 1. siječnja 2021. sada je veoma neizvjesno.

Odnosi s Ujedinjenom Kraljevinom: Komisija predložila ciljane izvanredne mjere radi pripreme za mogući scenarij „bez dogovora”

Europska komisija predložila je danas izvanredne mjere da bi osigurala reciprocitet osnovne zračne i cestovne povezanosti EU-a i Ujedinjene Kraljevine te mogućnost reciprociteta u pristupu plovila EU-a i Ujedinjene Kraljevine vodama druge strane.

Tim se izvanrednim mjerama želi obuhvatiti razdoblje tijekom kojega sporazum još ne bude postignut. Ne počne li primjena sporazuma, mjere će se nakon točno određenog razdoblja prestati primjenjivati.

Predsjednica Ursula von der Leyen izjavila je: Pregovori još traju. Ali kraj prijelaznog razdoblja sasvim je blizu i nema jamstva da će sporazum, čak i da se postigne, na vrijeme stupiti na snagu. Mi se moramo pripremiti na svaku mogućnost, pa i na to da 1. siječnja 2021. ne bude sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom. Zato danas predlažemo ove mjere.

Komisija dosljedno poziva sve dionike u svim sektorima da se pripreme na svaki mogući scenarij 1. siječnja 2021. Iako će scenarij „bez dogovora” izazvati poremećaje u brojnim područjima, neki će sektori biti više pogođeni jer nema odgovarajućih zamjenskih rješenja, a u nekim sektorima dionici ne mogu sami poduzeti mjere kojima bi ublažili problem. Komisija stoga danas predlaže četiri izvanredne mjere za ublažavanje nekih od važnijih poremećaja do kojih će doći 1. siječnja ne postigne li se dogovor s Ujedinjenom Kraljevinom:

  • Osnovna zračna povezanost: Prijedlog uredbe kojom bi se osiguralo šestomjesečno pružanje određenih usluga zračnog prijevoza između Ujedinjene Kraljevine i EU-a, pod uvjetom da i Ujedinjena Kraljevina to osigura.
  • Sigurnost zračnog prometa: Prijedlog uredbe koja bi omogućila nastavak primjene različitih certifikata o sigurnosti proizvoda u zrakoplovima EU-a, te bi se izbjeglo prizemljenje zrakoplova EU-a.
  • Osnovna cestovna povezanost: Prijedlog uredbe o šestomjesečnoj osnovnoj povezanosti u cestovnom teretnom i putničkom prometu, ako i Ujedinjena Kraljevina osigura iste uvjete prijevoznicima iz EU-a.
  • Ribarstvo: Prijedlog uredbe o uspostavi odgovarajućeg pravnog okvira za kontinuirani recipročni pristup plovila EU-a i Ujedinjene Kraljevine vodama druge strane nakon 31. prosinca 2020., do sklapanja sporazuma o ribarstvu s Ujedinjenom Kraljevinom ili najdulje do 31. prosinca 2021. Kako bi se zajamčila održivost ribarstva i s obzirom na važnost ribarstva za gospodarsku egzistenciju mnogih zajednica, nužno je olakšati postupak izdavanja odobrenja ribarskim plovilima.

Komisija će blisko surađivati s Europskim parlamentom i Vijećem kako bi se 1. siječnja 2021. počele primjenjivati sve četiri predložene uredbe.

Sada je važnije nego ikad biti spreman za 1. siječnja 2021. Postigli EU i Ujedinjena Kraljevina sporazum o budućim odnosima ili ne, do poremećaja će sigurno doći. To je prirodna posljedica odluke Ujedinjene Kraljevine da izađe iz Unije i više ne bude dio jedinstvenog tržišta i carinske unije EU-a. Komisija je o tome oduvijek sasvim jasna.

Kontekst

Ujedinjena Kraljevina izašla je iz Europske unije 31. siječnja 2020. Tada su se dvije strane dogovorile da će se u prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2020. pravo EU-a i dalje primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu. EU i Ujedinjena Kraljevina iskoristile su to razdoblje za pregovore o uvjetima svojeg budućeg partnerstva. Ne zna se kako će ti pregovori završiti.

Sporazum o povlačenju ostaje na snazi. On štiti prava građana EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini, kao i naše financijske interese, a uz ostalo, štiti mir i stabilnost na irskom otoku

Na objema se stranama javne uprave, poduzeća, građani i dionici moraju pripremiti za završetak tog prijelaznog razdoblja. Komisija je u bliskoj suradnji s državama članicama EU-a informirala građane i poduzeća o posljedicama Brexita. Objavila je gotovo 100 sektorskih smjernica na svim službenim jezicima EU-a s detaljnim informacijama o tome što uprave, poduzeća i građani moraju učiniti da bi bili spremni za promjene na kraju godine.

Radi rasprave o planovima pripravnosti Komisija od srpnja provodi virtualni obilazak glavnih gradova država članica.

Pokrenula je i brojne informativne kampanje, a zadnjih se mjeseci intenzivno bavi informiranjem dionika. Osigurala je osposobljavanje i upute upravama država članica, a nastavit će za sve države članice organizirati sektorske seminare na tehničkoj razini kako bi se mjere pripravnosti kvalitetno provodile, osobito u području graničnih kontrola osoba i robe.

Više informacija

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o ograničenim izvanrednim mjerama za slučaj da se s Ujedinjenom Kraljevinom ne postigne sporazum o budućem partnerstvu

Više informacija o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i Sporazumu o povlačenju

Priprema za kraj prijelaznog razdoblja

Pojedinosti

Datum objave
10. prosinca 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj