Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak16. ožujka 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Očuvanje sigurnosti potrošača u EU-u – internetska prodajna mjesta udružuju snage kako bi se uklonili opasni proizvodi s tržišta EU-a

Europska komisija danas je predstavila najnovije izvješće o sustavu brzog uzbunjivanja za opasne proizvode.

20160425_toys-safety-consumer.jpg

Očuvanje sigurnosti potrošača u EU-u – internetska prodajna mjesta udružuju snage kako bi se uklonili opasni proizvodi s tržišta EU-a

Europska komisija danas je predstavila najnovije izvješće o sustavu brzog uzbunjivanja za opasne proizvode.

Nacionalna su tijela 2016. aktivnije upotrebljavala sustav te iz trgovina uklanjala opasne proizvode. Međutim, sve više opasnih proizvoda za koje su izdane obavijesti u sustavu brzog uzbunjivanja prodaje se na internetskim platformama. Zbog toga je Komisija pojačala suradnju s Amazonom, Ebayom i Alibabom kako bi aktivnije radila na uklanjanju mogućih nesigurnih i nesukladnih proizvoda s njihovih internetskih stranica na kojima se proizvodi prodaju potrošačima u EU-u.

Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: Potrošači moraju biti zaštićeni od opasnih proizvoda, i na internetu i izvan njega. Stoga mi je drago što smo se uspjeli dogovoriti s Amazonom, Ebayom i Alibabom da udruže snage te da sa svojih internetskih stranica uklone proizvode za koje su izdane obavijesti u sustavu brzog uzbunjivanja. Pozivam i druga slična poduzeća da im se pridruže. Također sam zadovoljna postignutim napretkom u vezi s Kinom jer se ove godine smanjio broj opasnih proizvoda koji se uvozi iz te zemlje. Iz toga je vidljivo da naša suradnja s Kinom te ustrajanje na visokim standardima daje rezultate.

Suradnja među zemljama EU-a povećala se te one sve više upotrebljavaju sustav brzog uzbunjivanja kako bi osigurale da se opasni proizvodi brzo mogu ukloniti u cijeloj Europi. Godine 2016. putem sustava brzog uzbunjivanja nacionalna su tijela razmijenila 2 044 upozorenja o opasnim proizvodima. Na temelju tih upozorenja provedene su 3 824 mjere, kao što je opoziv proizvoda. Broj reakcija bio je više nego dvostruko viši nego prethodnih godina, te se može zaključiti da nacionalna tijela detaljnije prate upozorenja i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi tržište učinili sigurnijim mjestom za potrošače.

Europska komisija surađivala je i s nacionalnim tijelima kako bi još više prilagodila sustav brzog uzbunjivanja korisnicima te je modernizirana javna internetska stranica kako bi se poduzeća i potrošače potaknula na njezinu upotrebu.

Kako potrošači s pomoću ovog sustava mogu zaštititi od opasnih proizvoda koji se prodaju na internetu?

Budući da sve više potrošača kupuje na internetu, mnogi opasni proizvodi za koje su izdane obavijesti u sustavu brzog uzbunjivanja prodaju se i na internetskim platformama ili internetskim prodajnim mjestima. Godine 2016. izdane su obavijesti za 244 takva proizvoda. Kako bi suzbile tu pojavu, nekoliko je država članica već osnovalo specijalizirane timove za praćenje internetskih stranica i opasnih proizvoda koji se prodaju na internetu. Osim toga, Amazon, Ebay i Alibaba složili su se da će povećati napore za uklanjanje takvih proizvoda nakon što ih otkriju regulatorna tijela EU-a. U tu su svrhu na internetskim prodajnim mjestima uvedene jedinstvene kontaktne točke za nadležna tijela.

Koji su proizvodi najrizičniji?

Godine 2016. igračke su bile kategorija proizvoda za koju su se najčešće izdavale obavijesti (26 %), a slijedila su ih motorna vozila (18 %) te odjeća, tekstil i modni artikli (13 %).

Kad je riječ o vrstama rizika, 2016. rizik o kojem se najčešće izdavalo obavijesti bile su ozljede (25 %), a slijediio ih je kemijski rizik (23 %).

Odakle su 2016. dolazili opasni proizvodi?

Većina opasnih proizvoda za koje je izdana obavijest u sustavu potječe izvan EU-a. Kina je navedena kao zemlja podrijetla za 53 % (1 069) proizvoda za koje je izdana obavijest. Zabilježen je pad od 9 postotnih bodova u broju upozorenja o proizvodima iz Kine sa 62 % 2015. na 53 % 2016.

Za opasne proizvode europskog podrijetla izdano je 486 obavijesti (23 %).

Godine 2016. 102 obavijesti (5 %) upućivale su na Sjedinjene Američke Države, a 52 obavijesti (2,6 %) na Tursku kao zemlju podrijetla. Podrijetlo 158 proizvoda za koje je izdana obavijest (8 %) nije poznato.

Sljedeći koraci

Komisija će nastaviti raditi na poboljšanju sustava brzog uzbunjivanja kako bi ga nadležna tijela još lakše mogla upotrebljavati u svakodnevnom radu.

Europska komisija nastavit će suradnju s kineskim nadležnim tijelima razmjenom informacija o opasnim proizvodima u vezi s kojima se poduzimaju mjere „na izvoru”, u Kini.

Komisija će nastaviti surađivati s internetskim prodajnim mjestima te jamčiti da poduzimaju mjere protiv nesigurnih proizvoda. Kako bi se podržale kontrole koje provode nadležna tijela, Komisija sastavlja praktične smjernice za tržišni nadzor proizvoda koji se prodaju na internetu.

Kontekst

Od 2003. sustavom brzog uzbunjivanja omogućuje se brzo širenje informacija između država članica i Europske komisije o opasnim neprehrambenim proizvodima koji su povučeni i/ili opozvani s tržišta u bilo kojem dijelu Europe. Tako se mogu poduzeti odgovarajuće daljnje mjere (zabrana/obustava prodaje, povlačenje, opoziv ili odluka carinskih tijela o zabrani uvoza) na cijelom području EU-a.

Trenutačno je u sustav uključena trideset i jedna zemlja (države članice EU-a, Island, Lihtenštajn i Norveška). Sustav brzog uzbunjivanja funkcionira zahvaljujući svakodnevnoj te neprekinutoj i bliskoj suradnji država članica.

Sustav brzog uzbunjivanja ima posebnu javnu internetsku stranicu (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system) na kojoj se može pristupiti tjedno ažuriranim upozorenjima koja su dostavila nacionalna tijela uključena u sustav. Svakog se tjedna registrira približno 50 upozorenja, koja se zatim objavljuju na internetu. Svatko može pregledavati obavijesti u sustavu. Potrošači i poduzeća sada se mogu predbilježiti na upozorenja u skladu sa svojim potrebama i željama te dijeliti upozorenja putem društvenih medija.

PRILOG

Slučaj mobilnog telefona Samsung Galaxy Note 7: primjer dobre prakse.

Taj je proizvod sadržavao opasnu bateriju koja bi se pregrijavala te zatim „eksplodirala” i nanijela teške opekline potrošačima. Nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine obavijestila su preko sustava brzog uzbunjivanja o mjerama koje su poduzete kako bi se opozvao proizvod i zaustavila njegova prodaja. Uslijedila je razmjena informacija unutar sustava o broju pronađenih uređaja, poduzetim mjerama, uključenim gospodarskim subjektima i broju prijavljenih incidenata. Iako nadležna tijela nisu prijavila nijednu nesreću, ustanovljeno je da proizvod izlaže potrošače velikom riziku od opeklina.

Pojedinosti

Datum objave
16. ožujka 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj