Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak30. rujna 2017.Predstavništvo u Hrvatskoj

Ocjena ponuda agencija koje se trenutačno nalaze u Ujedinjenoj Kraljevini

Europska komisija danas je objavila svoju ocjenu 27 ponuda koje je dobila od država članica za smještaj Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) i Europske agencije za lijekove (EMA), koji se trenutačno nalaze u Ujedinjenoj Kraljevini.

Zastava EU-a

Europska komisija, pod odgovornošću glavnog tajnika, ocijenila je sve prijave objektivno, u skladu s kriterijima koje su usuglasili predsjednik Jean-Claude Juncker i predsjednik Donald Tusk, a šefovi država i vlada EU27 podržali na sastanku Europskog vijeća (u formatu predviđenom člankom 50.) održanom 22. lipnja 2017. Ocjena se u potpunosti temelji na informacijama koje su poslale države članice. Njome se poštuju odluke država članica da kriteriji ne smiju biti ponderirani i u njoj se ne navodi rangiranje kandidata ni uži izbor bilo koje vrste. Tijekom postupka ocjenjivanja provedena su i savjetovanja s agencijama.

Sljedeći koraci: Na temelju Komisijine ocjene slijedi politička rasprava u okviru Vijeća za opće poslove (u formatu predviđenom člankom 50.) u listopadu 2017. Da bi se osiguralo glatko i pravodobno preseljenje tih dviju agencija, Vijeće za opće poslove (u formatu predviđenom člankom 50.) konačnu će odluku donijeti u studenom 2017.

Kontekst

Odluku o preseljenju EMA-e i EBA-e, koje su trenutačno smještene u Londonu, donose vlade 27 država članica. Preseljenje je izravna posljedica odluke Ujedinjene Kraljevine da istupi iz Europske unije, o čemu je Europsko vijeće obaviješteno 29. ožujka 2017. To pitanje nije dio pregovora o istupanju, nego o njemu raspravlja isključivo 27 država članica EU-a. Komisija se više puta založila za brzo odlučivanje o preseljenju. EMA i EBA regulatorne su agencije bitne za djelovanje jedinstvenog tržišta EU-a i od ključne su važnosti za odobravanje lijekova, odnosno regulaciju banaka. Nužno je osigurati njihovo neometano i neprekinuto funkcioniranje i nakon ožujka 2019.

Pojedinosti

Datum objave
30. rujna 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj