Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak28. listopada 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Obraćanje povjerenice Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane Stelle Kyriakides na 16. paneuropskoj konferenciji Europa Donna u Zagrebu

Zahvaljujući neumornoj predanosti, uspješno provodimo Plan za borbu protiv raka.

Stella Kyriakides

Poštovane prijateljice i prijatelji,

 

Malo je pitanja koja su mi bliža od izazova s kojima se suočavaju osobe čiji su životi pogođeni rakom. I malo je organizacija čiji mi je rad bliži od međunarodne organizacije Europa Donna koja je već desetljećima dio mojeg života. Zato je za mene jako posebno biti danas s vama.

 

Prije četrdeset godina mala skupina žena iz niza europskih zemalja zajedno je postavila temelje za Europu Donnu. Vi, mi otad zajedno uklanjamo prepreke. Europa Donna primjer je predanog rada na zajedničkom cilju jačanja javnog zdravlja diljem Europe. Od početka sa samo nekoliko europskih članica, izgradili ste koaliciju koja danas se okuplja tisuće žena, obitelji i zdravstvenih djelatnika.

 

Europska unija oduvijek nastoji ojačati koordinaciju i olakšati inicijative država članica i brojnih dionika u području javnog zdravlja. Upravo pandemija bolesti COVID-19 potaknula je još tješnju suradnju i usmjerenije djelovanje – iz čega je proizašla vizija europske zdravstvene unije. Zdravstvene unije koja ljude stavlja na prvo mjesto. Cilj joj je bolja zaštita zdravlja ljudi, bolje sprečavanje budućih pandemija i nošenje s njima i jačanje otpornost europskih zdravstvenih sustava.

 

Jedan od ključnih stupova europske zdravstvene unije jest Europski plan za borbu protiv raka. Ovo je prvi put da Europa ima tako dobro financiran plan, vijedan više od 4 milijarde eura. Od njegova pokretanja 2021., kroz Plan se provode brojne ključne inicijative prevencije, ranog otkrivanja, dijagnosticiranja i liječenja te poboljšanja kvalitete života. Neke od njih podijelit ću s vama.

 

Započet ću s prevencijom i Europskim kodeksom protiv raka. Kodeks trenutno sadržava dvanaest jednostavnih i konkretnih preporuka o tome kako smanjiti rizik od razvoja raka. Dvije poruke odnose se na rak dojke: dojenje i upotrebu organiziranih programa probira raka dojke. Upravo surađujemo s Međunarodnom agencijom za istraživanje raka kako bismo ga ažurirali. Kad je riječ o ranom otkrivanju, postigli smo važnu prekretnicu donošenjem novih preporuka za probir raka, ažuriranjem smjernica za probir raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice na temelju novih znanstvenih dokaza.

 

Za mene je ovo bila prekretnica! I to punih dvadeset godina nakon što sam sudjelovala u raspravama o prvim preporukama EU-a.

 

Preporuke smo uspjeli ažurirati u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama. Cilj nam je i prvi put ponuditi probir raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice za 90 % osoba u EU-u koje ispunjavaju uvjete. Kako bismo cilj ostvarili, mobilizirali smo znatna financijska sredstva kroz program „EU za zdravlje”. Velik dio tih sredstava uložit će se u zajedničku akciju koja se trenutačno uspostavlja i koja će uključivati tijela država članica.

 

Još jedan važan doprinos čine Europskih smjernica za osiguranje kvalitete probira i dijagnostike raka dojke, dio inicijative Europske komisije za borbu protiv raka dojke. Planom za borbu protiv raka od samog početka nastoji se u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti podaci i digitalizacija u prevenciji raka i skrbi za oboljele od raka.

 

U prosincu 2022. pokrenuli smo Europsku inicijativu za slikovne pretrage raka kako bismo stvorili europsku udruženu infrastrukturu za slikovne podatke o raku za pružatelje zdravstvene skrbi, istraživačke institute i inovatore. Ta je inicijativa doživjela prvu prekretnicu već prošlog mjeseca: aktiviran je prvi prototip platforme Cancer Image Europe i već povezuje skupove podataka s devet različitih lokacija raka, uključujući rak dojke, u kojima se kombinira više od 200.000 slika oko 20.000 pacijenata. Nadamo se da ćemo ovim novim mogućnostima postići rano otkrivanje raka te učiniti probir pristupačnijim i točnijim.

 

Kad je riječ o dijagnostici i liječenju, smatramo da svaka osoba oboljela od raka zaslužuje najbolju skrb. To često znači specijaliziranu skrb, kao što je ona u specijaliziranim centrima za dojke o kojima sam toliko čula ove godine. Kako bismo pacijentima pomogli u pristupu centrima izvrsnosti, u okviru Plana za borbu protiv raka nastojimo uspostaviti prvu EU-ovu Mrežu centara za borbu protiv raka. Države članice surađuju u okviru zajedničke akcije za uspostavu Mreže koja će olakšati kvalitetnu dijagnostiku i liječenje, kao i osposobljavanje, istraživanje i klinička ispitivanja diljem EU-a. Pacijenti će imati lakši pristup visokokvalitetnoj dijagnostici i inovativnom liječenju.

 

Poštovane prijateljice i prijatelji,

 

Plan za borbu protiv raka ostvaruje rezultate u mnogim područjima. No unatoč svim naporima, i dalje postoje velike nejednakosti diljem EU-a. Zato je od velike važnosti još jedna vodeća inicijativa plana za borbu protiv raka, Europski registar nejednakosti u području raka. U njemu se navode trendovi, razlike i nejednakosti među državama članicama i unutar njih na temelju skupa pokazatelja kao što su spol, dob ili socioekonomski status. Stoga će služiti kao smjernica za buduće politike i ulaganja na razini EU-a te na nacionalnoj i regionalnoj razini.

 

Podaci o raku dojke u Europi ukazuju na potrebu za sprečavanjem nejednakosti. Broj slučajeva raka dojke i smrtnosti od raka dojke u nekim dijelovima Unije dvostruko je veći nego u drugima. U mnogim državama članicama programi probira na rak dojke ne dopiru do manje obrazovanih žena i žena s nižim primanjima. U Europi 21. stoljeća neprihvatljivo je da pristup probiru, dijagnozi i liječenju ovisi o mjestu rođenja ili o drugim čimbenicima nad kojima pojedinac nema kontrolu. Stoga nam budući izazov mora biti još više uzimati u obzir ove nejednakosti i razviti rješenja za njihovo rješavanje.

 

Moramo činiti više.

 

Ali ne smijemo zaboraviti i sve što smo postigli. Zahvaljujući učinkovitom liječenju i alatima za otkrivanje raka dojke u ranim fazama, broj smrtnih slučajeva uzrokovanih rakom dojke smanjuje se diljem Europe. U Hrvatskoj je u razdoblju od 2011. do 2019. smrtnost od raka dojke pala za 25 %. Ukupne stope smrtnosti od raka i dalje su visoke, ali se smanjuju. U Planu za borbu protiv raka predlaže se da se rasprava preusmjeri sa stope preživljavanja na kvalitetu života pacijenata tijekom i nakon liječenja. Jedan od izazova o kojima govore organizacije pacijenata jest pristup financijskim uslugama. Zato smo pokrenuli niz okruglih stolova koji će trajati do ožujka 2024. temeljem kojih će se sastaviti prvi kodeks EU-a o pravednom pristupu financijskim uslugama za osobe koje su oboljele od raka. Pravo na zaborav.

 

Ovo činimo u bliskoj suradnji s dionicima koji razumiju probleme povezane s financijama, zdravljem i pacijentima. Europa Donna odabrana je kao jedan od tih dionika. Ova organizacija bila je i ostaje predvodnik u radu na podizanju svijesti o izazovima i promicanju odgovora na te izazove. Kroz praktičnu potporu pacijentima i njihovim njegovateljima, partnerstva sa znanstvenicima, istraživačima, liječnicima te zagovaranjem na nacionalnim i europskim događanjima kao što je današnja konferencija.

 

Zahvaljujući neumornoj predanosti, uspješno provodimo Plan za borbu protiv raka.

 

A sad moramo nastaviti raditi zajedno. Nastaviti ispunjavati obećanja iz Plana za borbu protiv raka i dodatno ojačati europsku zdravstvenu uniju. Nastaviti uklanjati prepreke zajedno. Mnogi od vas čuli su kako govorim da Europski plan za borbu protiv raka pripada svakoj građanki i građaninu Europe, i kako mu je cilj pridonijeti promjenama.

 

Danas i ovdje ružičasta boja nije samo boja. Riječ je o stavu; riječ je o nadi i odlučnosti.

 

Europa ima golemu priliku u ovoj borbi; ne možemo si priuštiti da ona propadne.“

Pojedinosti

Datum objave
28. listopada 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj