Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak7. lipnja 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Novi Europski konsenzus o razvoju

Europska unija i njezine države članice danas su potpisale strateški plan o budućnosti europske razvojne politike. Taj novi „Europski konsenzus o razvoju” nova je kolektivna vizija i akcijski plan za iskorjenjivanje siromaštva i postizanje održivog...

Novi konsenzus o razvoju

Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani, premijer Malte Joseph Muscat, u ime Vijeća i država članica, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i visoka predstavnica / potpredsjednica Federica Mogherini danas su u okviru godišnjeg događanja: Europski dani razvoja potpisali zajedničku izjavu o Europskom konsenzusu razvoja.

Novi europski konsenzus o razvoju sveobuhvatni je zajednički okvir za europsku razvojnu suradnju. Po prvi puta se u cijelosti primjenjuje na sve institucije Europske unije i sve države članice koje su predane bližoj suradnji.

Novim konsenzusom ponovno se snažno potvrđuje da iskorjenjivanje siromaštva ostaje primarni cilj europske razvojne politike. U potpunosti integrira gospodarske, socijalne i ekološke dimenzije održivog razvoja. Pri tome usklađuje Europsko razvojno djelovanje s Programom održivog razvoja do 2030. koji je i transverzalna dimenzija za Globalnu strategiju EU-a.

Europski čelnici posvećeni su trima područjima:

1. Prepoznaju snažnu povezanost različitih elemenata takvog djelovanja. To obuhvaća razvoj, mir i sigurnost, humanitarnu pomoć, migracije, okoliš i klimu te međusektorske elemente kao što su: mladi; ravnopravnost spolova; mobilnost i migracije; održiva energija i klimatske promjene; ulaganja i trgovina; dobro upravljanje, demokracija, vladavina prava i ljudska prava; inovativna suradnja s naprednijim zemljama u razvoju; te mobilizacija i uporaba domaćih resursa.

2. Novi konsenzus znači sveobuhvatni pristup sredstvima provedbe - tradicionalna razvojna pomoć kombinira se s drugim resursima - i utemeljenim politikama te ojačani pristup koherentnosti politika, imajući u vidu da razvojnu suradnju EU-a uvijek treba promatrati u kontekstu napora europskih partnerskih zemalja. Konsenzus EU-u i državama članicama pruža temelj za inovativnije oblike financiranja razvoja, privlačenje ulaganja iz privatnog sektora i mobilizaciju dodatnih domaćih sredstava za razvoj.

3. EU i države članice sklopit će bolje prilagođena partnerstva sa širim rasponom dionika, uključujući civilno društvo i partnerske zemlje u svim fazama razvoja. Dodatno će poboljšati provedbu na terenu boljom suradnjom, uzimajući u obzir pojedinačne komparativne prednosti.

Pozadina

EU je globalni predvodnik u razvoju i najveći svjetski pružatelj službene razvoje pomoći. Sve europske institucije i sve države članice EU-a dogovorile su se o novom Europskom konsenzusu o razvoju na otvoren i transparentan način uz savjetovanje s drugim partnerima. To je odgovor EU-a na današnje globalne trendove i izazove kojima se usklađuje vanjsko djelovanje EU-a s Programom održivog razvoja do 2030.

Međunarodna zajednica u rujnu 2015. donijela je Program do 2030., koji se temelji na 17 ciljeva održivog razvoja i s njima povezanim ciljevima. Uz ostale međunarodne sastanke na vrhu i konferencije održane 2015. u Adis Abebi i Parizu međunarodna zajednica ima ambiciozan novi okvir za suradnju svih zemalja na zajedničkim izazovima. Ciljevi održivog razvoja po prvi put su univerzalno primjenjivi na sve zemlje, a EU se obvezao da će biti predvodnik u njihovoj provedbi.

Europska komisija je 22. studenoga 2016. predložila ideje za strateški pristup postizanju održivog razvoja u Europi i širom svijeta, uključujući prijedlog Komisije za novi Konsenzus. Otada su Europski parlament, Vijeće i Komisija u okviru malteškog predsjedništva sudjelovali u nizu intenzivnih međuinstitucijskih rasprava kako bi dogovorili novu zajedničku viziju razvojne politike koja odgovara Programu do 2030. i drugim globalnim izazovima.

Europa predvodi svojom vanjskom politikom i drugim politikama kada je u pitanju održivi razvoj i Program do 2030.

Pojedinosti

Datum objave
7. lipnja 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj