Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak13. studenoga 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Nova strategija za potrošače: Europska komisija omogućuje potrošačima da pokrenu tranziciju

Europska komisija danas je predstavila Novu strategiju za potrošače kako bi europskim potrošačima omogućila aktivniju ulogu u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Strategija obuhvaća jačanje zaštite i otpornosti potrošača tijekom pandemije COVID-a 19...

Nova strategija za potrošače: Europska komisija omogućuje potrošačima da pokrenu tranziciju

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Želimo omogućiti potrošačima da sudjeluju u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Ipak, istovremeno moramo osigurati da su naši propisi o zaštiti prava potrošača prilagođeni digitalnom dobu, a to ćemo ponajprije postići strogom provedbom tih propisa i uz veću odgovornost internetskih platformi.

Povjerenik za pravosuđe i zaštitu potrošača Didier Reynders izjavio je: Europski potrošači u središtu su globalne promjene, a njihovi postupci mogu imati velik utjecaj. Potrošačima se mora omogućiti da odabiru održiva rješenja, ali i zajamčiti zaštita njihovih prava u svim okolnostima. Novom strategijom uvode se mjere za promicanje pravednoga digitalnog i zelenog društva, kojima se prepoznaje da se ponašanje potrošača odražava i van granica pojedinačnih država članica.

Prava potrošača u krizi uzrokovanoj COVID-om 19

Bilo da je riječ o internetskim prijevarama ili otkazivanju putnih aranžmana, pandemija COVID-a 19 utjecala je na brojna područja života potrošača. Komisija će i dalje raditi na suzbijanju prijevara potrošača, zajedno s mrežom za suradnju u području zaštite potrošača te u dijalogu s platformama i svim relevantnim akterima. Povrh toga, Komisija će i dalje jamčiti zaštitu prava putnika u EU-u u slučaju otkazivanja putovanja. Analizirat će dugoročne posljedice COVID-a 19 na potrošačke navike Europljana, što će poslužiti kao temelj za buduće političke inicijative.

Osnaživanje potrošača i jamčenje bolje zaštite

U Novoj strategiji za potrošače predstavljena je vizija politike EU-a za zaštitu potrošača u razdoblju od 2020. do 2025., s naglaskom na pet ključnih prioritetnih područja.

  • Zelena tranzicija – Komisija nastoji osigurati dostupnost održivih proizvoda na tržištu EU-a te bolju informiranost potrošača kako bi mogli donositi utemeljene odluke. Iduće godine Komisija će predstaviti novi prijedlog u cilju boljeg informiranja potrošača o održivosti proizvoda i suzbijanja praksi kao što su manipulativni zeleni marketing ili rano zastarijevanje. Osim toga, poticat će popravak te održivije, „kružne” proizvode. Zelena tranzicija moguća je samo uz angažman poduzeća pa će Komisija surađivati s gospodarskim subjektima kako bi ih potaknula na podupiranje održive potrošnje u mjeri većoj od one propisane zakonom.
  • Digitalna transformacija – Digitalna transformacija radikalno mijenja živote potrošača i pruža im više prilika, ali i donosi nove izazove. Komisija nastoji suzbiti internetske poslovne prakse kojima se zanemaruje pravo potrošača na donošenje utemeljene odluke, zlorabi njihova pristranost u ponašanju ili narušavaju njihovi postupci odlučivanja, a primjeri takvih praksi su upotreba „tamnih” obrazaca i skriveno oglašavanje. Osim toga, pri oblikovanju zahtjeva za umjetnu inteligenciju i pravila kojima se uređuje digitalno gospodarstvo treba uzeti u obzir interese potrošača. Komisija će radi prilagodbe postojećih propisa s obzirom na aktualnu digitalizaciju i porast povezanih proizvoda revidirati direktivu o sigurnosti proizvoda. Budući da je potrebno povećati zaštitu potrošača u vezi s digitalizacijom financijskih usluga za građane, revidirat će se Direktiva o potrošačkim kreditima i Direktiva o trgovanju na daljinu financijskim uslugama.
  • Učinkovita provedba prava potrošača – Premda je provedba prava potrošača zadatak država članica, Komisija ima ulogu u koordinaciji i potpori. Komisija će pomoći državama članicama u pravovremenoj provedbi i izvršavanju zakonodavstva o zaštiti potrošača, među ostalim u okviru mreže za suradnju u području zaštite potrošača. Isto tako, poduprijet će nacionalna tijela, primjerice uvođenjem inovativnih e-alata kojima će se poboljšati kapaciteti nacionalnih tijela za suzbijanje nezakonitih internetskih poslovnih praksi i identifikaciju nesigurnih proizvoda.
  • Posebne potrebe određenih skupina potrošača – Određene skupine potrošača, kao što su djeca, starije osobe i osobe s invaliditetom, u određenim situacijama mogu biti iznimno ranjive zbog čega su im potrebne posebne zaštitne mjere. Komisija će razmotriti zahtjeve koji se odnose na norme povezane s proizvodima za njegu djece. Kad je riječ o osobama u financijski osjetljivoj situaciji, koja se pogoršala uslijed krize uzrokovane COVID-om 19, Komisija će u državama članicama dodatno financirati savjetovanja o otplati duga. Usto će poduprijeti inicijative u okviru kojih se na lokalnoj razini savjetuje kako pristupiti informacijama na internetu i drugdje.
  • Međunarodna suradnja – U globaliziranom svijetu u kojem se odvija prekogranična internetska kupnja od presudne je važnosti suradnja s međunarodnima partnerima. Komisija će s Kinom 2021. izraditi akcijski plan za povećanje sigurnosti proizvoda koji se prodaju na internetu. Od 2021. Komisija će raditi na razvoju regulatorne potpore, tehničke pomoći i izgradnje kapaciteta za partnerske regije EU-a, uključujući regije u Africi.

Sljedeći koraci

Komisija će predstaviti inicijative najavljene u strategiji, a u planu je i opsežni dijalog sa svim zainteresiranim stranama o prioritetima i mjerama te metodama suradnje za zajedničko promicanje zaštite potrošača u godinama koje slijede.

Kontekst

EU je mnogo godina razvijao čvrst okvir za zaštitu potrošača, a nedavno ga je dodatno učvrstio pokretanjem nekoliko zakonodavnih inicijativa koje će u narednim godinama donijeti koristi potrošačima u EU-u. Jedan od primjera su Nove pogodnosti za potrošače iz 2018.

Nova strategija za potrošače temelji se na Strategiji za potrošače iz 2012., a rezultat je intenzivnih priprema i rasprava sa zainteresiranim stranama. U lipnju 2020. Komisija je na razini EU-a pokrenula otvoreno javno savjetovanje o novoj europskoj politici za zaštitu potrošača za sljedeće razdoblje. Rezultati javnog savjetovanja poslužili su u izradi nove Strategije za potrošače i pokazali opću potporu njezinim glavnim prioritetima, uključujući potrebu za odgovorom na pandemiju COVID-a 19. Strategija dopunjuje druge inicijative Komisije kao što su europski zeleni plan i akcijski plan za kružno gospodarstvo. Osim toga, njome se jamči da će se pri provedbi višegodišnjeg financijskog okvira uzeti u obzir prioriteti potrošača.

Više informacija

Nova strategija za potrošače: Jačanje otpornosti potrošača radi održivog oporavka

Nova strategija za potrošače – Informativni članak

Strategija za potrošače

Pojedinosti

Datum objave
13. studenoga 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj