Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak19. siječnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Nova strategija za poticanje otvorenosti, snage i otpornosti gospodarskog i financijskog sustava EU-a

Europska komisija danas je predstavila novu strategiju za poticanje otvorenosti, snage i otpornosti gospodarskog i financijskog sustava EU-a u nadolazećim godinama. Cilj je strategije Europi omogućiti da preuzme vodeću ulogu u globalnom gospodarskom...

Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, Paolo Gentiloni and Mairead McGuinness, European Commissioners, on fostering the openness, strength and resilience of Europe’s economic and financial system

U skladu je s težnjom predsjednice von der Leyen za stvaranjem geopolitičke Komisije i nastavlja se na Komunikaciju Komisije iz svibnja 2020. naslovljenu „Europa na djelu: oporavak i priprema za sljedeću generaciju”.

Predloženi pristup temelji se na tri stupa koji se međusobno nadopunjuju:

  1. Promicanje snažnije međunarodne uloge eura uspostavljanjem kontakta s partnerima iz trećih zemalja radi promicanja njegove upotrebe, podupiranjem razvoja instrumenata i referentnih vrijednosti u eurima te jačanjem njegova statusa međunarodne referentne valute u energetskom i robnom sektoru, među ostalim za nove nositelje energije, kao što je vodik. Izdavanjem visokokvalitetnih obveznica u eurima u okviru instrumenta „Next Generation EU” znatno će se povećati dubina i likvidnost tržištâ kapitala EU-a tijekom sljedećih godina te će zajedno s eurom postati privlačniji ulagačima. Promicanje održivog financiranja prilika je i za transformaciju financijskih tržišta EU-a u globalno središte „zelenog financiranja”, čime bi se ojačao položaj eura kao zadane valute za održive financijske proizvode. U tom će kontekstu Komisija raditi na promicanju upotrebe zelenih obveznica kao alata za financiranje energetskih ulaganja potrebnih za postizanje energetskih i klimatskih ciljeva za 2030. Od obveznica koje će Komisija izdati okviru instrumenta „Next Generation EU”, njih 30 % bit će zelene obveznice. Komisija će razmotriti i mogućnosti za proširenje uloge sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kako bi se maksimalno povećao njegov doprinos okolišnim ciljevima i podržalo trgovanje u okviru tog sustava u EU-u. Komisija usto i dalje podupire rad Europske središnje banke (ESB) na mogućem uvođenju digitalnog eura kao nadopune gotovini.
  2. Daljnji razvoj infrastruktura financijskog tržišta EU-a i poboljšanje njihove otpornosti, među ostalim u odnosu na izvanteritorijalne sankcije trećih zemalja. Komisija će zajedno s ESB-om i europskim nadzornim tijelima surađivati s infrastrukturama financijskog tržišta kako bi temeljito analizirala njihove slabosti u odnosu na nezakonitu izvanteritorijalnu primjenu jednostranih mjera trećih zemalja i poduzela mjere za otklanjanje tih slabosti. Komisija će osnovati i radnu skupinu za ocjenu mogućih tehničkih poteškoća povezanih s prijenosom financijskih ugovora u eurima ili drugim valutama EU-a, koji se poravnavaju izvan EU-a, na središnje druge ugovorne strane u EU-u. Osim toga, Komisija će istražiti načine za osiguravanje neprekinutog protoka osnovnih financijskih usluga, uključujući plaćanja, prema subjektima ili pojedincima iz EU-a na koje se primjenjuju izvanteritorijalne jednostrane sankcije trećih zemalja.
  3. Daljnje promicanje ujednačenog izricanja i izvršenja sankcija EU-a. Ove godine Komisija će razviti bazu podataka (Repozitorij za razmjenu informacija o sankcijama) koja će omogućiti učinkovito izvješćivanje i razmjenu informacija između država članica i Komisije o izricanju i izvršenju sankcija. Komisija će surađivati s državama članicama na uspostavi jedinstvene kontaktne točke za pitanja izricanja i izvršenja sankcija s prekograničnim obilježjima. Komisija će osigurati i da se sredstva EU-a dodijeljena trećim zemljama i međunarodnim organizacijama ne koriste na način kojim se krše sankcija EU-a. S obzirom na važnost praćenja usklađenog izvršenja sankcija EU-a, Komisija će uspostaviti poseban sustav za anonimno izvješćivanje o izbjegavanju sankcija, koje će moći koristiti i „zviždači”.

Današnja strategija temelji se na Komunikaciji o međunarodnoj ulozi eura iz 2018., koja je bila snažno usmjerena na jačanje i produbljivanje ekonomske i monetarne unije (EMU). Otporna ekonomska i monetarna unija temelj je stabilne valute. U strategiji se uzima u obzir i dosad nezabilježen plan oporavka „Next Generation EU” koji je EU donio kako bi se suzbila pandemija bolesti COVID-19 i pomoglo europskim gospodarstvima da se oporave i prihvate zelenu i digitalnu transformaciju.

Izjave članova Kolegija

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik nadležan za gospodarstvo u interesu građana, izjavio je: EU je predvodnik multilateralizma i predan je bliskoj suradnji sa svojim partnerima. Istovremeno mora učvrstiti svoj međunarodni položaj u gospodarskom i financijskom smislu. Ovom se strategijom utvrđuju ključni načini za ostvarenje tog cilja, posebno poticanjem globalne upotrebe zajedničke valute Unije – eura. Razmatraju se i mogućnosti jačanja infrastrukture na kojoj se temelji naš financijski sustav i globalnog vodstva u zelenom i digitalnom financiranju. Otpornije gospodarstvo EU-a znači da se moramo bolje braniti i od nepoštenih i nezakonitih vanjskih praksi. Kada se one pojave, trebamo snažno i odlučno reagirati, zbog čega je vjerodostojno izvršenje sankcija EU-a toliko važno.

Povjerenica za financijske usluge, financijsku stabilnost i uniju tržišta kapitala Mairead McGuinness izjavila je: Gospodarsko i financijsko tržište EU-a mora ostati privlačno međunarodnim ulagačima. Znatan napredak ostvaren nakon posljednje svjetske financijske krize pridonio je poboljšanju institucijskog i zakonodavnog okvira EU-a. Osim toga, ambicioznim planom oporavka kojim je EU odgovorio na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 poduprijet će se gospodarstvo, promicati inovacije, proširiti mogućnosti ulaganja i povećati ponuda visokokvalitetnih obveznica u eurima. Kako bismo nastavili s tim nastojanjima i uzimajući u obzir nove geopolitičke izazove, predlažemo niz dodatnih mjera za povećanje otpornosti gospodarstva EU-a i njegovih infrastruktura financijskih tržišta, jačanje statusa eura kao međunarodne referentne valute te jačanje izricanja i izvršenja sankcija EU-a.

Povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni izjavio je: Jačanjem međunarodne uloge eura možemo zaštititi naše gospodarstvo i financijski sustav od šokova deviznog tečaja, smanjiti ovisnost o drugim valutama te poduzećima iz EU-a osigurati niže troškove transakcija, zaštite od rizika i financiranja. Zahvaljujući našem novom dugoročnom proračunu i instrumentu „Next Generation EU”, raspolažemo alatima za potporu oporavku i preobrazbu naših gospodarstava, čime će euro postati još privlačniji globalnim ulagačima.

Kadri Simson, povjerenica za energetiku, izjavila je: Snažan euro važan je za energetski sektor. Na energetskim tržištima EU-a posljednjih se godina znatno povećala uloga eura. Kad je riječ o ugovorima o prirodnom plinu, njegov je udio porastao s 38 % na 64 %. Moramo se pobrinuti da se taj trend nastavi na novim tržištima, na primjer na tržištu za vodik, kao i na strateškim tržištima za obnovljive izvore energije, na kojima je EU globalni predvodnik. Želimo ojačati i ulogu eura u financiranju održivih ulaganja, posebno kao valute za zelene obveznice.

Kontekst

U Komunikaciji Komisije iz prosinca 2018. o jačanju međunarodne uloge eura utvrđene su neke ključne mjere za poboljšanje statusa eura. Toj je Komunikaciji priložena Preporuka o međunarodnoj ulozi eura u području energije, nakon koje je uslijedilo pet sektorskih savjetovanja o ulozi eura na deviznim tržištima, u energetskom sektoru, na tržištima sirovina, u trgovini poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te u prometnom sektoru.

Pojedinosti

Datum objave
19. siječnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj