Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak14. srpnja 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Nova pravila za potporu ulaganjima u poduzetnički kapital i socijalna poduzeća

Europska komisija danas je predložila izmjene Uredbe o europskim fondovima poduzetničkoga kapitala (EuVECA) i Uredbe o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (EuSEF), što je još jedan korak do stvaranja unije tržišta kapitala.

20150930_cmu_0.jpg

Današnjim se prijedlogom žele potaknuti ulaganja u poduzetnički kapital i socijalne projekte te ulagačima olakšati ulaganja u mala i srednja inovativna poduzeća. Konkretno, Komisija predlaže da se fondovi EuVECA i EuSEF otvore za upravitelje fondova svih veličina te da se poveća raspon poduzeća u koja se može ulagati. Komisija namjerava i pojeftiniti i olakšati prekogranično trgovanje fondovima EuVECA i EuSEF izričitom zabranom državama članicama da naplaćuju naknade te pojednostavnjenjem postupka registracije.

Te su reforme dio niza mjera koje Europska komisija poduzima kako bi potaknula poduzetnički kapital u Europi. Mjere uključuju proračunsku potporu EU-a u privlačenju kapitala većih institucijskih ulagača s pomoću paneuropskoga krovnog fonda poduzetničkoga kapitala te promicanje najboljih praksi u pogledu nacionalnih poreznih poticaja za poduzetnički kapital radi povećanja ulaganja u MSP-ove i novoosnovana poduzeća (start-ups). Europska komisija omogućit će i tehničku pomoć državama članicama koje žele razviti tržišno financiranje, uključujući poduzetnički kapital.

Te su mjere, zajedno s danjašnjim prijedlogom, dio akcijskog plana za uniju tržišta kapitala i cilj mu je pokrenuti tržišna ulaganja povećanjem i diversifikacijom izvora financiranja za poduzeća i dugoročne projekte u Europi. Prijedlog je povezan i s Planom ulaganja za Europu, kojim je predviđena sveobuhvatna strategija za rješavanje problema nedovoljnog financiranja koji koči europski potencijal rasta i otvaranje radnih mjesta za njezine građane.

Jyrki Katainen, potpredsjednik nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Danas uklanjamo još jednu prepreku ulaganjima na razini EU-a, koja su glavni cilj Plana ulaganja za Europu. Predlažemo tri glavne izmjene uredaba o EuVECA-u i EuSEF-u: proširenje opsega prihvatljivih upravitelja, proširenje popisa prihvatljive imovine u okviru EuVECA-e i zabranu naknada koje naplaćuju nadležna tijela. Time će se većem broju malih i srednjih poduzeća omogućiti pristup financijskim sredstvima neophodnima za rast poslovanja.

Povjerenik Jonathan Hill izjavio je: Neopisivo mi je drago da je moj posljednji potez u funkciji povjerenika najava mjera kojima će se ojačati europska tržišta poduzetničkoga kapitala. Europska poduzeća moraju imati više izbora za financiranje i mogućnosti privlačenja ulaganja koja su im potrebna ovdje u EU-u. To je još jedan korak u stvaranju unije tržišta kapitala.

Današnji prijedlog dostavljene je Europskom parlamentu i Vijeću (državama članicama) na donošenje postupkom suodlučivanja.

Dodatne informacije: IP-16-2481

Pojedinosti

Datum objave
14. srpnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj