Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak10. lipnja 2016.Predstavništvo u Hrvatskoj

Nova pravila radi smanjenja birokracije kad je riječ o javnim ispravama građana

Otprilike 13 milijuna građana EU-a živi u državi EU-a različitoj od svoje matične države. Prema istraživanju Eurobarometra 73 % građana EU-a vjeruje da bi trebalo poduzeti mjere kako bi se poboljšao protok javnih isprava među državama EU-a. Građani...

20160609_paperless-administration.jpg

Europski parlament je 09. lipnja 2016. donio uredbu, koju je predložila Komisija, kojom se građanima smanjuju troškovi i formalnosti koje trebaju obaviti prilikom podnošenja javne isprave u drugoj državi EU-a.

Građani koji žive u drugoj državi EU-a ili se u nju sele trenutačno moraju pribaviti žig kojim dokazuju vjerodostojnost svojih javnih isprava (npr. rodnog, vjenčanog ili smrtnog lista). U skladu s novom uredbom žig i birokratski postupci koji su njome obuhvaćeni više neće biti potrebni prilikom podnošenja javnih isprava izdanih u jednoj državi EU-a nadležnim tijelima druge države EU-a.

Uredba se odnosi samo na vjerodostojnost javnih isprava. Države članice stoga će i dalje primjenjivati nacionalna pravila o priznavanju sadržaja i učinaka javne isprave izdane u drugoj državi Unije.

Donosimo dobre vijesti za osobe koje se sele u drugu državu EU-a primjerice kako bi ondje studirale ili radile, izjavila je povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Věra Jourová. Ti građani često moraju proći skupe i dugotrajne birokratske postupke podnošenja javne isprave kako bi se vjenčali ili dobili posao u državi u kojoj žive. Danas prekidamo s tom praksom i pomažemo ljudima da se lako kreću unutar Europske unije.

Novom će se uredbom izvan primjene staviti više birokratskih postupaka:

  • država članica mora kao vjerodostojne prihvatiti javne isprave (primjerice, rodni ili vjenčani list ili uvjerenje o nekažnjavanju) izdane u drugoj državi Unije i pritom ih nema potrebe ovjeravati žigom
  • uredbom se osim toga ukida obveza prema kojoj su građani u svim slučajevima morali dostaviti ovjereni preslik i ovjereni prijevod svojih javnih isprava. Kako bi se izbjegli zahtjevi za prevođenjem, građani u tu svrhu svojim javnim ispravama mogu priložiti standardni višejezični obrazac, dostupan na svim jezicima EU-a
  • uredbom se uspostavljaju zaštitne mjere protiv prijevare: ako tijelo koje zaprima zahtjev opravdano dvoji o vjerodostojnosti javne isprave, moći će to na postojećoj IT platformi, Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta odnosno IMI-ju, provjeriti s tijelom u drugoj državi koje je izdalo ispravu.

Daljnji koraci: Države članice u roku od dvije i pol godine od dana stupanja uredbe na snagu moraju donijeti sve potrebne mjere kako bi se ona nakon isteka tog razdoblja bez poteškoća primjenjivala.

PRILOG

Uredbom su obuhvaćene javne isprave u sljedećim područjima:

– rođenje

– činjenica da je osoba živa

– smrt

– ime

– brak, među ostalim ispunjenje pretpostavki za njegovo sklapanje i bračno stanje

– rastava, zakonski razvod ili poništaj braka

– registrirano partnerstvo, među ostalim ispunjenje pretpostavki za njegovo sklapanje i stanje registriranog partnerstva

– prestanak, zakonski raskid ili poništaj registriranog partnerstva

– roditeljstvo

– posvajanje

– boravište i/ili prebivalište

– državljanstvo

– neosuđivanost i

– pravo na glasanje i isticanje kandidature na lokalnim izborima i izborima za Europski parlament.

Uredbom se uvode standardni višejezični obrasci kao pomoć pri prevođenju javnih isprava koje se odnose na:

– rođenje

– činjenicu da je osoba živa

– smrt

– brak (među ostalim ispunjenje pretpostavki za sklapanje braka i bračno stanje)

– registrirano partnerstvo (među ostalim ispunjenje pretpostavki za njegovo sklapanje i stanje registriranog partnerstva)

– boravište i/ili prebivalište i

– neosuđivanost.

Dodatne informacije

Uredba o javnim ispravama – bit će dostupna sljedećih dana nakon što je potpišu suzakonodavci

Informativni članak

Internetske stranice Glavne uprave za pravosuđe o javnim ispravama

Pojedinosti

Datum objave
10. lipnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj