Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. siječnja 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Nova pravila o zaštiti podataka

Komisija danas objavljuje smjernice kojima će se osigurati da se diljem EU-a od 25. svibnja neometano primjenjuju nova pravila o zaštiti podataka. Pokreće i novi internetski alat namijenjen MSP-ovima.

Nova pravila o zaštiti podataka

Komisija poziva vlade i tijela za zaštitu podataka u EU-a da budu spremni i pruže potporu

Od donošenja Opće uredbe o zaštiti podataka u svibnju 2016. Komisija je surađivala sa svim relevantnim dionicima – vladama, nacionalnim tijelima, poduzećima, civilnim društvom – na pripremi primjene novih pravila.

Pripreme se odvijaju različitom brzinom u različitim državama članicama. U ovom su trenutku samo dvije države članice već donijele relevantno nacionalno zakonodavstvo. Države članice trebale bi ubrzati donošenje nacionalnog zakonodavstva i osigurati da su mjere u skladu s Uredbom. Trebale bi isto tako osigurati da su njihova nacionalna tijela opremljena potrebnim financijskim i ljudskim resursima kako bi se zajamčila njihova neovisnost i učinkovitost.

Komisija je za financiranje tijela za zaštitu podataka namijenila 1,7 milijuna EUR, a tim bi se sredstvima trebalo financirati i osposobljavanje stručnjaka u području zaštite podataka. Dodatnih je 2 milijuna EUR dostupno za potporu nacionalnim tijelima za podizanje razine osviještenosti među poduzećima, posebno MSP-ovima.

Novi internetski alat za potporu praktičnoj primjeni

Nisu svi jednako upoznati s koristima i prilikama koje donose nova pravila. Posebno je potrebno povećati razinu osviještenosti i podržati MSP-ove u njihovim nastojanjima da se usklade s novim pravilima.

Komisija je danas objavila novi, praktični internetski alat kako bi pomogla građanima, poduzećima, a posebno MSP-ovima, te drugim organizacijama da se usklade s novim pravilima o zaštiti podataka i pokazala im kako da od njih imaju koristi.

Komisija će se angažirati i u događajima organiziranima diljem država članica kako bi zainteresiranim stranama pomogla u pripremi, a građane informirala o učinku Uredbe.

Popis glavnih inovacija i novih prilika

Opća uredba o zaštiti podataka omogućava slobodan protok podataka čitavim jedinstvenim digitalnim tržištem. Na taj će se način bolje štititi privatnost građana Europe te jačati povjerenje i sigurnost potrošača, dok će se istodobno stvoriti nove prilike za poduzeća, posebno ona manja.

U smjernicama se podsjeća na glavne elemente novih pravila o zaštiti podataka:

  • diljem kontinenta primjenjuje se jedan skup pravila, čime se poduzećima jamči pravna sigurnost, a građanima jednaka razina zaštite podataka u cijelom EU-u,
  • ista se pravila primjenjuju na sva poduzeća koja nude usluge u EU-u, čak i ako je njihovo sjedište izvan EU-a,
  • građani imaju veća i nova prava: ojačana su prava na informiranje, pristup i zaborav. Novo pravo na prenosivost podataka omogućava građanima da svoje podatke prebace iz jednog poduzeća u drugo. Na taj će se način stvoriti nove prilike za poduzeća,
  • veća zaštita protiv povrede podataka: poduzeće u kojem su uslijed povrede podataka ugroženi pojedinci mora obavijestiti tijelo za zaštitu podataka u roku od 72 sata,
  • stroga pravila i odvraćajuće kazne: sva tijela za zaštitu podataka imat će ovlast izricati kazne u iznosu do 20 milijuna EUR ili, u slučaju poduzeća, do 4 % njegova ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini.

Pojedinosti

Datum objave
24. siječnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj