Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak28. rujna 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 7 min

Nova pravila o odgovornosti za proizvode i umjetnu inteligenciju radi zaštite potrošača i poticanja inovacija

Komisija se obvezala promicati uvođenje umjetne inteligencije i sveobuhvatno uklanjati rizike povezane s njezinom primjenom i potencijalnom štetom.

Nova pravila o odgovornosti za proizvode i umjetnu inteligenciju radi zaštite potrošača i poticanja inovacija

Komisija je danas donijela dva prijedloga za prilagodbu pravila o odgovornosti digitalnom dobu, kružnom gospodarstvu i utjecaju globalnih lanaca vrijednosti. Prvo, predlaže modernizaciju postojećih pravila o objektivnoj odgovornosti proizvođača za neispravne proizvode (od pametne tehnologije do farmaceutskih proizvoda). Revidirana pravila poduzećima će dati pravnu sigurnost da bi mogla ulagati u nove i inovativne proizvode, a žrtve će moći dobiti primjerenu naknadu ako im neispravni proizvodi, uključujući digitalne i obnovljene proizvode, nanesu štetu. Drugo, Komisija prvi put predlaže ciljano usklađivanje nacionalnih pravila o odgovornosti za umjetnu inteligenciju kako bi oni kojima je nanesena šteta povezana s umjetnom inteligencijom lakše dobili naknadu. U skladu s ciljevima Bijele knjige o umjetnoj inteligenciji i Komisijinim prijedlogom Akta o umjetnoj inteligenciji iz 2021., kojim se uspostavlja okvir za izvrsnost i povjerenje u umjetnu inteligenciju, nova će pravila omogućiti da žrtve u slučaju štete uzrokovane proizvodima ili uslugama umjetne inteligencije uživaju iste standarde zaštite kao da im je šteta nanesena u bilo kojim drugim okolnostima.

Revidirana Direktiva o odgovornosti za proizvode, prilagođena za zelenu i digitalnu tranziciju i globalne lance vrijednosti

Revidirana Direktiva modernizira i postrožuje već uhodana pravila koja se temelje na objektivnoj odgovornosti proizvođača za naknadu štete za tjelesne ozljede, oštećenje imovine ili gubitak podataka uzrokovan nesigurnim proizvodima, od vrtnih stolica do naprednih strojeva. Donosi poštena i predvidljiva pravila i za poduzeća i za potrošače na sljedeće načine:

•  Modernizacija pravila o odgovornosti za poslovne modele kružnog gospodarstva: jasnim i pravednim pravilima o odgovornosti za poduzeća koja znatno mijenjaju proizvode.

•  Modernizacija pravila o odgovornosti za proizvode u digitalnom dobu: omogućavanjem naknade za štetu ako su proizvodi kao što su roboti, bespilotne letjelice ili sustavi pametnih domova postali nesigurni zbog ažuriranja softvera, umjetne inteligencije ili digitalnih usluga potrebnih za upravljanje proizvodom te ako proizvođači ne uklone kibersigurnosne slabosti.

•  Stvaranje ravnopravnijih uvjeta za proizvođače u EU-u i izvan EU-a: ako su potrošači ozlijeđeni nesigurnim proizvodima uvezenima iz zemalja izvan EU-a, moći će se obratiti uvozniku ili zastupniku proizvođača u EU-u za naknadu štete.

•  Stavljanje potrošača u ravnopravan položaj s proizvođačima: zahtijevanjem od proizvođača da omoguće uvid u podatke potrebne u sudskom postupku, uvođenjem veće fleksibilnosti u pogledu rokova za podnošenje zahtjeva i smanjenjem tereta dokazivanja za žrtve u složenim slučajevima, npr. u vezi s farmaceutskim proizvodima ili umjetnom inteligencijom.

Lakši pristup pravnoj zaštiti za žrtve zahvaljujući Direktivi o odgovornosti za umjetnu inteligenciju

Svrha je Direktive o odgovornosti za umjetnu inteligenciju utvrditi jedinstvena pravila za pristup informacijama i smanjenje tereta dokazivanja u vezi sa štetom uzrokovanom sustavima umjetne inteligencije, uvesti sveobuhvatniju zaštitu za žrtve (bilo da je riječ o pojedincima ili poduzećima) i podupirati sektor umjetne inteligencije povećanjem jamstava. Uskladit će se određena pravila za zahtjeve koji su izvan područja primjene Direktive o odgovornosti za proizvode u slučajevima u kojima je šteta uzrokovana protupravnim ponašanjem. To obuhvaća, na primjer, povrede privatnosti ili štetu uzrokovanu sigurnosnim problemima. Nova će pravila, na primjer, olakšati dobivanje naknade ako je netko bio diskriminiran u postupku zapošljavanja koji uključuje tehnologiju umjetne inteligencije.

Direktiva pojednostavnjuje pravni postupak za žrtve kad je riječ o dokazivanju da je šteta nanesena nečijom krivnjom, i to uvođenjem dviju glavnih značajki: prvo, u okolnostima u kojima je utvrđena relevantna pogreška te se uzročno-posljedična veza s učinkovitošću umjetne inteligencije čini razumno vjerojatnom, takozvanom „pretpostavkom uzročnosti” uklonit će se poteškoće s kojima se suočavaju žrtve jer moraju detaljno objasniti kako je šteta prouzročena konkretnom greškom ili propustom, što može biti posebno teško kad se pokušavaju snaći sa složenim sustavima umjetne inteligencije. Drugo, žrtve će imati više instrumenata za traženje pravne odštete jer će se za slučajeve u koje je uključena visokorizična umjetna inteligencija uvesti pravo na pristup podacima poduzeća i dobavljača.

Nova pravila uspostavljaju ravnotežu između zaštite potrošača i poticanja inovacija. Uklanjaju se dodatne prepreke za žrtve u pristupu naknadi, a ujedno utvrđuju jamstva za sektor umjetne inteligencije uvođenjem, primjerice, prava na podnošenje odštetnog zahtjeva na temelju pretpostavke uzročnosti.

Izjave članova Kolegija

 Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Želimo procvat tehnologija umjetne inteligencije u EU-u. Da bi se to ostvarilo, ljudi moraju imati povjerenja u digitalne inovacije. Današnjim prijedlogom o građanskopravnoj odgovornosti za umjetnu inteligenciju korisnicima pružamo instrumente za pravne lijekove u slučaju štete uzrokovane umjetnom inteligencijom kako bi imali jednaku razinu zaštite kao i za tradicionalne tehnologije i jamčimo pravnu sigurnost za naše unutarnje tržište.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton rekao je: Direktiva o odgovornosti za proizvode već je četiri desetljeća temelj unutarnjeg tržišta. Zahvaljujući današnjem prijedlogu bit će dorasla izazovima desetljeća koja su pred nama. Nova će pravila odražavati globalne lance vrijednosti, poticati inovacije i povjerenje potrošača, a poduzećima uključenima u zelenu i digitalnu tranziciju pružiti veću pravnu sigurnost.

 Povjerenik za pravosuđe Didier Reynders dodao je: Uzimajući u obzir ogroman potencijal novih tehnologija, moramo u svakom trenutku voditi računa o sigurnosti potrošača. Odgovarajući standardi zaštite građana EU-a osnova su povjerenja potrošača, a time i uspješnih inovacija. Nove tehnologije, kao što su bespilotne letjelice ili usluge dostave kojima upravlja umjetna inteligencija, mogu funkcionirati samo ako se potrošači osjećaju sigurno i zaštićeno. Danas predlažemo moderna pravila o odgovornosti kojima će se postići upravo to. Pilagođavamo naš pravni okvir stvarnosti digitalne transformacije.

Sljedeći koraci

Prijedlog Komisije sad trebaju prihvatiti Europski parlament i Vijeće.

Predlaže se da pet godina nakon stupanja na snagu Direktive o odgovornosti za umjetnu inteligenciju Komisija prema potrebi procijeni jesu li potrebna pravila o odgovornosti bez krivnje za odštetne zahtjeve povezane s umjetnom inteligencijom.

Kontekst

Postojeća pravila EU-a o odgovornosti za proizvode, koja se temelje na objektivnoj odgovornosti proizvođača, stara su gotovo 40 godina. Moderna pravila o odgovornosti važna su za zelenu i digitalnu transformaciju, a posebno za prilagodbu novim tehnologijama, kao što je umjetna inteligencija. Riječ je o pravnoj sigurnosti poduzeća i dobroj zaštiti potrošača u slučaju da nešto pođe po zlu.

Predsjednica von der Leyen u svojim je političkim smjernicama predstavila koordinirani europski pristup umjetnoj inteligenciji. Komisija se obvezala promicati uvođenje umjetne inteligencije i sveobuhvatno uklanjati rizike povezane s njezinom primjenom i potencijalnom štetom.

U Bijeloj knjizi o umjetnoj inteligenciji od 19. veljače 2020. Komisija se obvezala promicati uvođenje umjetne inteligencije i uklanjati rizike povezane s nekim njezinim primjenama poticanjem izvrsnosti i povjerenja. U Izvješću o odgovornosti za umjetnu inteligenciju priloženom Bijeloj knjizi Komisija je navela posebne izazove koje umjetna inteligencija predstavlja za postojeća pravila o odgovornosti.

U travnju 2021. Komisija je donijela prijedlog Akta o umjetnoj inteligenciji, kojim se utvrđuju horizontalna pravila za umjetnu inteligenciju, prije svega za sprečavanje štete. Akt o umjetnoj inteligenciji vodeća je inicijativa za sigurnost i pouzdanost visokorizičnih sustava umjetne inteligencije koji se razvijaju i koriste u EU-u. Njime će se zajamčiti sigurnost i temeljna prava građana i poduzeća, a ujedno pospješiti uvođenje umjetne inteligencije, ulaganja i inovacije. Današnji paket o odgovornosti za umjetnu inteligenciju dopunjuje Akt o umjetnoj inteligenciji jer olakšava podnošenje zahtjeva za naknadu štete na temelju krivnje, čime se utvrđuje novi standard povjerenja u odštetu.

Direktivom o odgovornosti za umjetnu inteligenciju privatno pravo prilagođava se novim izazovima koje donosi umjetna inteligencija. Zajedno s revizijom Direktive o odgovornosti za proizvode te inicijative dopunjuju nastojanja Komisije da pravila o odgovornosti prilagodi zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Više informacija

Prijedlog direktive o prilagodbi pravila o izvanugovornoj građanskopravnoj odgovornosti umjetnoj inteligenciji   

Prijedlog: revizija Direktive o odgovornosti za proizvode

Pitanja i odgovori: Direktiva o odgovornosti za umjetnu inteligenciju

Pitanja i odgovori: Direktiva o odgovornosti za proizvode

Pravila o odgovornosti za umjetnu inteligenciju

Komisijina Bijela knjiga o umjetnoj inteligenciji – Europski pristup izvrsnosti i izgradnji povjerenja

Izvješće Komisije o utjecaju umjetne inteligencije, interneta stvari i robotike na sigurnost i odgovornost

Izvješće stručne skupine „Odgovornost za umjetnu inteligenciju i druge nove digitalne tehnologije”

Komparativna pravna studija o građanskoj odgovornosti za umjetnu inteligenciju

Pojedinosti

Datum objave
28. rujna 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj