Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak14. travnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

NextGenerationEU: Komisija se priprema prikupiti do 800 milijardi eura za financiranje oporavka

Komisija je danas poduzela korake kojima će osigurati da se zaduživanje u okviru privremenog instrumenta za oporavak NextGenerationEU provodi po najpovoljnijim uvjetima za države članice EU-a i njihove građane. Komisija će primjenjivati...

NextGenerationEU: Komisija se priprema prikupiti do 800 milijardi eura za financiranje oporavka

Europski povjerenik za proračun i administraciju Johannes Hahn izjavio je: Instrument NextGenerationEU prekretnica je za europska tržišta kapitala. Danas predstavljamo motor koji će ga pokretati: strategiju financiranja kojom ćemo provoditi zaduživanje za NextGenerationEU kako bismo imali sve alate za pokretanje socijalnog i gospodarskog oporavka te promicanje našega zelenog, digitalnog i otpornog rasta. Poruka je jasna: spremni smo početi čim se Komisiji pravno omogući zaduživanje.

Financiranje oporavka zaduživanjem

Instrument NextGenerationEU, okosnica odgovora Europske unije na pandemiju koronavirusa, financirat će se zaduživanjem na tržištima kapitala. Do kraja 2026. prikupit ćemo oko 800 milijardi eura.

To znači prosječne iznose zaduživanja od približno 150 milijardi eura na godinu, čime će Unija postati jedan od najvećih izdavatelja u eurima. Sva pozajmljena sredstva vratit će se do 2058.

Premda se Komisija već i prije zaduživala kako bi podržala države članice EU-a i treće zemlje, zbog iznosa, učestalosti i složenosti zaduživanja u okviru instrumenta NextGenerationEU nužna je temeljita promjena pristupa tržištima kapitala.

Na te nove potrebe za financiranjem odgovorit će se raznolikom, diversificiranom strategijom financiranja. Ona će Komisiji omogućiti da mobilizira sva potrebna sredstva po najpovoljnijim uvjetima za države članice EU-a i njihove građane.

Diversificirana strategija financiranja: pregled

U diversificiranoj strategiji financiranja kombiniraju se različiti instrumenti i tehnike financiranja s otvorenom i transparentnom komunikacijom prema sudionicima na tržištu.

U Komisijinoj diversificiranoj strategiji financiranja kombiniraju se:

  • godišnja odluka o iznosima zaduživanja i polugodišnje izvješćivanje o glavnim parametrima plana financiranja radi jasnoće i predvidljivosti za ulagače i druge dionike
  • strukturirani i jasni odnosi s bankama koje podupiru program izdavanja (putem mreže primarnih trgovaca)
  • nekoliko instrumenata financiranja (srednjoročne i dugoročne obveznice, od kojih će se neke izdavati kao zelene obveznice u okviru instrumenta NextGenerationEU, kratkoročne dužničke vrijednosnice EU-a) radi održavanja fleksibilnosti pristupa tržištu te upravljanja potrebama za likvidnošću i profilom dospijeća
  • kombinacija aukcija i sindiciranja kako bi se osigurao ekonomičan pristup potrebnom financiranju po povoljnim uvjetima.

Operacije zaduživanja uključit će se u čvrst okvir upravljanja koji će jamčiti usklađenu i dosljednu provedbu.

Komisija će svoje djelovanje nastaviti koordinirati s drugim izdavateljima, među njima i državama članicama te nadnacionalnim institucijama.

Dodana vrijednost diversificirane strategije financiranja

Strategija će pomoći Komisiji da ostvari dva glavna cilja, da zadovolji velike potrebe za financiranjem instrumenta NextGenerationEU i da pritom postigne željene niske troškove i mali rizik izvršenja u interesu svih država članica i njihovih građana:

  • korištenjem raznih dospijeća i instrumenata te povećanjem predvidljivosti operacija financiranja Komisija će osigurati veći kapacitet tržišne apsorpcije. Zahvaljujući mogućnosti aukcije duga, operacije financiranja bit će još učinkovitije. To će pomoći u zadovoljavanju velikih potreba za financiranjem
  • dopuštajući fleksibilnost u odlučivanju o tome kad će se izvršavati operacije financiranja te koje će se tehnike ili instrumenti koristiti, Komisija će postići željene niske troškove i mali rizik izvršenja u interesu svih država članica.

Sljedeći koraci

Na temelju današnjeg paketa Komisija će poduzeti nekoliko koraka kako bi diversificiranu strategiju financiranja provela u praksu. Među ostalim, to su:

  • Uspostava mreže primarnih trgovaca: u skladu s praksom usporedivih izdavatelja Komisija će uspostaviti mrežu primarnih trgovaca kako bi se olakšale učinkovitije aukcije i sindicirane transakcije, poduprla likvidnost na sekundarnim tržištima i osigurao plasman našeg duga najširoj mogućoj bazi ulagača. Obrazac prijave i opće uvjete sudjelovanja objavit ćemo uskoro na našim internetskim stranicama.
  • Objava prve godišnje odluke o zaduživanju (i prateće odluke o financiranju) te prvog plana financiranja instrumenta NextGenerationEU: Komisija će radi jasne komunikacije s tržištima donijeti prvu godišnju odluku o zaduživanju i objaviti informacije o prvom planu financiranja prije početka zaduživanja za instrument NextGenerationEU, što se očekuje ovog ljeta (točno vrijeme ovisi o tome kad će sve države članice odobriti tzv. odluku o vlastitim sredstvima, kojom će Komisija dobiti ovlast da se zadužuje za NextGenerationEU). Operacije zaduživanja mogu početi čim ta odluka stupi na snagu. Planovi financiranja zatim će se ažurirati svakih šest mjeseci.

Kontekst

NextGenerationEU

Instrument NextGenerationEU temelj je odgovora Unije na krizu uzrokovanu koronavirusom. Svrha mu je potpora gospodarskom oporavku i izgradnji zelenije, digitalnije i otpornije budućnosti. Unija je dogovorila taj instrument kao dio paketa poticaja vrijednosti veće od 2 bilijuna eura (u tekućim cijenama) ili 1,8 bilijuna eura (u cijenama iz 2018.). Također je i dio dugoročnog proračuna za razdoblje 2021. – 2027.

Glavni element instrumenta NextGenerationEU je Mehanizam za oporavak i otpornost. To je instrument za davanje bespovratnih sredstava i zajmova za potporu reformama i ulaganjima u državama članicama Unije. U tekućim cijenama ukupna mu je vrijednost 723,8 milijardi eura.

Usto, iz instrumenta NextGenerationEU ojačat će se nekoliko programa EU-a. Za njegovo financiranje Unija će se zadužiti na tržištima kapitala. Otplata će biti dugoročna, do 2058., čime će se izbjeći neposredan pritisak na nacionalne financije država članica i državama će se omogućiti da se usredotoče na oporavak.

Kako bi lakše vratila dug, Unija će u proračun EU-a uz već postojeća nastojati uvesti nova vlastita sredstva (ili izvore prihoda).

EU-u kao zajmoprimac

Europska komisija, u ime EU-a, etabliran je sudionik na tržištima kapitala. U proteklih 40 godina provela je nekoliko programa davanja zajmova u svrhu potpore državama članicama EU-a i trećim zemljama.

Lani se počela zaduživati i za SURE, instrument u vrijednosti do 100 milijardi eura, kako bi zaštitila radna mjesta i očuvala zaposlenost. Dosad je u šest vrlo uspješnih izdanja prikupljeno 75 % sredstava tog instrumenta, što je omogućilo davanje zajmova državama članicama po veoma povoljnim uvjetima.

Sve te operacije davanja zajmova bile su financirane uzastopno, uglavnom sindiciranim izdanjima obveznica.

Više informacija

Pitanja i odgovori

EU kao zajmoprimac

EU kao zajmoprimac – odnosi s ulagačima

Informativni članci:

Propisi

Prezentacija za ulagače

Pojedinosti

Datum objave
14. travnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj