Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak7. rujna 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

NextGenerationEU: Europska komisija uskoro izdaje zelene obveznice vrijedne 250 milijardi eura u okviru instrumenta NextGenerationEU

Europska komisija danas je donijela neovisno ocijenjeni okvir za zelene obveznice, čime je korak bliže izdavanju zelenih obveznica vrijednih oko 250 milijardi eura, što je 30 % ukupnog izdanja u okviru instrumenta NextGenerationEU. Tim se okvirom...

NextGenerationEU: Europska komisija uskoro izdaje zelene obveznice vrijedne 250 milijardi eura u okviru instrumenta NextGenerationEU

S obzirom na to da je okvir donesen, Komisija planira prvo izdanje zelenih obveznica u listopadu, imajući u vidu tržišne uvjete.

Povjerenik za proračun i administraciju Johannes Hahn izjavio je: Unija namjerava do kraja 2026. izdati zelene obveznice u vrijednosti do 250 milijardi eura, čime ćemo postati najveći izdavatelj zelenih obveznica na svijetu. Time dokazujemo da smo predani održivosti te da održivo financiranje preuzima vodeći položaju u oporavku EU-a.

Kao što je najavljeno ranije ove godine, Komisija je 2021. revidirala i svoj plan financiranja oporavka te je potvrdila svoju namjeru da ove godine izda dugoročne obveznice u ukupnom iznosu od oko 80 milijardi eura, što će dopuniti desecima milijardi eura u kratkoročnim obveznicama EU-a.

Komisija će svoje kratkoročne obveznice EU-a nuditi isključivo na dražbama, a svoj bi dražbovni program trebala pokrenuti 15 rujna. Organizirat će dvije dražbe mjesečno za kratkoročne obveznice EU-a, prve i treće srijede u mjesecu. Na dražbama će se uz sindicirana izdanja trgovati i obveznicama. U skladu s danas objavljenim kalendarom izdanja, Komisija će općenito za svoje obveznice održavati jednu dražbu i jedno sindicirano izdanje mjesečno.

Povjerenik Johannes Hahn dodao je: Potvrda našeg izvornog plana financiranja za 2021. znak je izvrsnog planiranja i pripreme. Pokretanje dražbovne platforme još je jedna velika vijest kojom će se dodatno povećati privlačnost zaduživanja EU-a i trajno utjecati na tržišta kapitala EU-a.

Okvir za zelene obveznice instrumenta NextGenerationEU – inovativan potez

Aktualni okvir za zelene obveznice instrumenta NextGenerationEU izrađen je u skladu s tržišnim standardom za zelene obveznice, načelima zelenih obveznica Međunarodnog udruženja tržišta kapitala (ICMA). U skladu sa standardnom praksom, okvir je pregledao pružatelj mišljenja treće strane, Vigeo Eiris, dio grupacije Moody's ESG Solutions, koji smatra da je okvir usklađen s načelima ICMA-e o zelenim obveznicama i širom strategijom EU-a za okoliš, socijalna pitanja i upravljanje te da će imati snažan učinak na održivost.

Okvir je u najvećoj mogućoj mjeri usklađen sa standardom za europske zelene obveznice. Komisija je u srpnju 2021. podnijela standardni prijedlog za zelene obveznice EU-a, nakon čega je uslijedio postupak suodlučivanja u Europskom parlamentu i Vijeću, nakon kojeg slijedi razdoblje provedbe prije stupanja na snagu. Ta usklađenost vidljiva je u činjenici da dio prihvatljivih ulaganja unutar Mehanizma za oporavak i otpornost, glavnog instrumenta za oporavak Europe, uključuje kriterije tehničke provjere iz taksonomije EU-a.

Jamstvo da će se zelene obveznice upotrebljavati za zelene ciljeve

Današnji okvir ulagačkoj zajednici pokazuje na koji će se način sredstva prikupljena izdavanjem zelenih obveznica u okviru instrumenta NextGenerationEU upotrebljavati za zelene ciljeve.

Konkretno, prihodima od zelenih obveznica u okviru instrumenta NextGenerationEU financirat će se udio rashoda povezanih s klimom u Mehanizmu za oporavak i otpornost. Svaka država članica mora izdvojiti najmanje 37 % sredstava iz svojeg nacionalnog plana za oporavak i otpornost (plan za trošenje sredstava u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost) za ulaganja i reforme povezane s klimom, pri čemu mnoge države članice planiraju uložiti više od predviđenog.

U skladu s pravilima Mehanizma, države članice izvijestit će Komisiju o svojim zelenim rashodima. Komisija će upotrijebiti te informacije kako bi ulagačima pokazala na koji su način prihodi od zelenih obveznica upotrijebljeni za financiranje zelene tranzicije. Izvješćivanje će se organizirati u devet kategorija utvrđenih u okviru za zelene obveznice instrumenta NextGenerationEU, pri čemu najveći udio zauzimaju čista energija, energetska učinkovitost i čist prijevoz.

Izvješćivanje

U skladu sa standardnom praksom, okvirom će se izvješćivati o dodjeli sredstava te o njihovu učinku. Za izvješćivanje o dodjeli sredstava Komisija će se koristiti podacima država članica o rashodima za zelene projekte. Neovisni vanjski revizor provjerit će izvješćivanje o dodjeli sredstava.

Izvješćivanje o učinku provest će se na razini Komisije i temeljiti na širokom stručnom znanju te institucije. Izvješćivanje će ulagačima u zelene obveznice u okviru instrumenta NextGenerationEU omogućiti da procijene povoljan učinak svojih ulaganja. Kako bi se osiguralo da je izvješćivanje o učinku smisleno, nepristrano i točno, Europska komisija oslanjat će se na savjete neovisnih stručnjaka. Na temelju toga Komisija će objaviti kako su prihodi od zelenih obveznica u okviru instrumenta NextGenerationEU dodijeljeni različitim kategorijama ulaganja i državama članicama.

Daljnji koraci

Ubrzo nakon objave okvira izdat će se zelene obveznice instrumenta NextGenerationEU, a prvo se izdanje planira za listopad 2021., u sindiciranom formatu.

Kontekst

NextGenerationEU privremeni je instrument za oporavak kojim će se prikupiti oko 800 milijardi eura u tekućim cijenama za oporavak Europe od pandemije koronavirusa i izgradnju zelenije, digitalnije i otpornije Europe.

Kako bi financirala instrument NextGenerationEU, Europska će komisija u ime EU-a do kraja 2026. na tržištima kapitala prikupiti oko 800 milijardi eura – 421,5 milijardi eura uglavnom za bespovratna sredstva (iz Mehanizma za oporavak i otpornost i iz drugih programa koji se financiraju sredstvima iz proračuna Unije) i 385,2 milijardi eura za zajmove. Na godišnjoj razini prosječno zaduživanje iznosit će otprilike 150 milijardi EUR.

S obzirom na obujam, učestalost i složenost budućih operacija zaduživanja, Komisija će se pridržavati najboljih praksi velikih redovitih izdavatelja te već provodi diversificiranu strategiju financiranja.

U rujnu 2020. Europska komisija najavila je da izdavanjem zelenih obveznica namjerava prikupiti 30 % sredstava za instrument NextGenerationEU i upotrijebiti prihode za financiranje zelenih ulaganja i reformi, što je nedvojben dokaz da je predana održivosti.

Dodatne informacije

Okvir za zelene obveznice

Pitanja i odgovori o okviru za zelene obveznice instrumenta NextGenerationEU

Zelene obveznice instrumenta NextGenerationEU

Internetske stranice o EU-u kao zajmoprimcu

Europski plan oporavka

Pojedinosti

Datum objave
7. rujna 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj