Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak1. lipnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

NextGenerationEU: Europska komisija u okviru plana financiranja za 2021. izdaje dugoročne obveznice u iznosu od oko 80 milijardi eura

Nakon što su sve države članice EU-a odobrile Odluku o vlastitim sredstvima, Komisija može započeti prikupljanje sredstava za financiranje oporavka u okviru instrumenta NextGenerationEU. U tu je svrhu Europska komisija danas objavila da 2021. planira...

NextGenerationEU: Europska komisija u okviru plana financiranja za 2021. izdaje dugoročne obveznice u iznosu od oko 80 milijardi eura

Taj plan financiranja temelji se na početnoj procjeni potreba država članica u pogledu zajmova i bespovratnih sredstava. Komisija će ažurirati plan financiranja u rujnu kada bude imala precizniji pregled financijskih potreba država članica EU-a do završetka godine.

Komisija je danas donijela i godišnju odluku o zaduživanju za 2021. U toj se odluci utvrđuju maksimalni iznosi koje je Komisija ovlaštena pozajmiti do kraja godine.

Komisija će sada dovršiti pripreme za prvo izdanje obveznica u okviru instrumenta NextGenerationEU, koje se planira krajem lipnja. Prve kratkoročne obveznice EU-a izdat će se u rujnu kada započne s radom dražbovna platforma EU-a.

Europski povjerenik za proračun i administraciju Johannes Hahn izjavio je: Danas smo napravili još jedan korak naprijed u pripremama za financiranje zajedničkog oporavka u okviru instrumenta NextGenerationEU. Izdavanjem dugoročnih obveznica u iznosu od oko 80 milijardi eura i dodatnim kratkoročnim obveznicama u ovoj godini uspjet ćemo pokriti najhitnije potrebe država članica i pružiti im potporu na putu prema održivom oporavku i zelenoj, digitalnoj i otpornoj Europi.

Kako bi financirala instrument NextGenerationEU, Europska komisija zadužit će se na tržištima kapitala u ime EU-a do 750 milijardi eura u cijenama iz 2018. ili do 800 milijardi eura u tekućim cijenama. To znači prosječan iznos zaduženja od približno 150 milijardi eura godišnje u razdoblju od polovine 2021. do 2026., a Unija će postati jedan od najvećih izdavatelja u eurima.

Početak zaduživanja

Prvo izdanje obveznica provest će se sindiciranjem zajedno s institucijama koje su uključene u Komisijinu mrežu primarnih trgovaca, kako je najavljeno 31. svibnja. Prije kraja srpnja planiraju se dodatne sindicirane transakcije.

Komisija od rujna 2021. namjerava izdavati dugoročne i kratkoročne obveznice EU-a putem dražbi. Nakon uspostave dražbovnog sustava Komisija će redovito organizirati sindicirana izdanja i dražbe obveznica. Organizirat će i redovite dražbe za kratkoročne obveznice EU-a. Dodatne pojedinosti o datumima dražbi, kao i o strukturi programa za kratkoročne obveznice EU-a, objavit će se prije početka dražbe, u drugoj polovini ove godine.

Kontekst

Današnja je najava u skladu s diversificiranom strategijom financiranja zaduživanjem u okviru instrumenta NextGenerationEU, predstavljenom 14. travnja. Temelji se na prethodnim aktivnostima koje je Komisija poduzela kako bi osigurala uspješnost operacija zaduživanja. Komisija je ranije u svibnju odabrala pružatelja svoje dražbovne platforme i donijela prvi popis članova svoje mreže primarnih trgovaca. Trideset i devet banaka na popisu poduprijet će uspješan plasman obveznica NextGenerationEU pod najpovoljnijim uvjetima za države članice EU-a i njihove građane.

Zahvaljujući brzom odobrenju Odluke o vlastitim sredstvima u samo pet mjeseci, Komisija će od lipnja na financijskim tržištima moći prikupljati sredstva za financiranje plana oporavka.

Očekuje se da će odluka o financiranju instrumenta NextGenerationEU na tržištu kapitala donijeti dugoročne koristi i za proračun EU-a i za države članice EU-a.

Komisija će se zahvaljujući visokom kreditnom rejtingu EU-a moći zadužiti po povoljnim uvjetima. Komisija će zatim te povoljne uvjete prenijeti izravno na države članice EU-a pri davanju zajmova ili na proračun Unije u obliku niskih kamatnih stopa na zajmove za financiranje oporavka.

S obzirom na obujam, učestalost i složenost budućih operacija zaduživanja, Komisija će se pridržavati najboljih praksi koje primjenjuju veliki redoviti izdavatelji i provesti diversificiranu strategiju financiranja.

Taj se pristup razlikuje od uzajamnog (back-to-back) pristupa koji je Komisija dosad primjenjivala za zaduživanje na tržištima, uključujući i u okviru programa SURE. Komisija je u proteklih 40 godina provela nekoliko programa davanja zajmova radi potpore državama članicama EU-a i trećim zemljama. Sve te operacije bile su financirane uzajamnim pristupom, uglavnom sindiciranim izdanjima obveznica.

Više informacija

Pitanja i odgovori o Komisijinom prvom planu financiranja

Pitanja i odgovori o diversificiranoj strategiji financiranja

Informativni članak – NextGenerationEU – strategija financiranja

Internetske stranice „EU as a borrower” (EU kao zajmoprimac)

Mreža primarnih trgovaca

Pojedinosti

Datum objave
1. lipnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj