Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak1. lipnja 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Nema onečišćenja: velika većina vode za kupanje u Europi zadovoljava najviše kriterije kvalitete

Danas objavljeno godišnje izvješće o kvaliteti vode za kupanje pokazuje da je 2020. gotovo 83 % kupališta u Europi zadovoljilo najstrože standarde Europske unije te dobilo ocjenu „izvrstan” za kvalitetu vode. Najnovija procjena koju je sastavila...

Nema onečišćenja: velika većina vode za kupanje u Europi zadovoljava najviše kriterije kvalitete

Udio morskih i kopnenih kupališta koja su zaslužila ocjenu „izvrstan” posljednjih se godina ustalio na oko 85 %, a 2020. iznosio je 82,8 %. Minimalne standarde kvalitete („zadovoljavajuća” kvaliteta vode) postiglo je 93 % kupališta na kojima je 2020. praćena kvaliteta vode za kupanje, pri čemu je u pet država (Hrvatskoj, Cipru, Austriji, Grčkoj i Malti) kvaliteta 95 % ili više vode za kupanje ocijenjena izvrsnom.

Virginijus Sinkevičius, povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo, izjavio je: Kvaliteta vode za kupanje u Europi i dalje je visoka, što je sjajna vijest za Europljane koji će se ovog ljeta uputiti na plaže i kupališta. To je rezultat više od 40 godina provedbe Direktive o kvaliteti vode za kupanje, velikog truda predanih stručnjaka i suradnje. Akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja, donesen u svibnju, pomoći će u očuvanju zdravlja i sigurnosti voda i čistoće naših mora, jezera i rijeka.

Izvršni direktor EEA-e Hans Bruyninckx dodao je: Kvaliteta vode na europskim kupalištima vrlo je visoka, što je rezultat četiri desetljeća zalaganja za sprečavanje i smanjenje onečišćenja. Zakonodavstvo EU-a pridonijelo je općem poboljšanju kvalitete voda i utvrđivanju područja u kojima su potrebne posebne mjere.

Dvije trećine kupališta u Europi nalazi se na obali mora. Ovi rezultati dobar su pokazatelj kupačima gdje mogu pronaći najčišću vodu za kupanje. Na nekim mjestima kvaliteta vode za kupanje nije se mogla ocijeniti jer zbog pandemije nije uzet dovoljan broj uzoraka.

Prema podacima za 2020. kvaliteta vode je na 296 kupališta u Europi (tj. 1,3 %) ocijenjena lošom. Iako se udio kupališta s lošom kvalitetom vode od 2013. malo smanjio, i dalje postoje određeni problemi, pogotovo pri utvrđivanju izvora onečišćenja i uvođenju mjera integriranog upravljanja vodama. Na kupalištima za koje je teško utvrditi odakle dolazi onečišćenje potrebne su dodatne analize.

U sklopu Akcijskog plana za postizanje nulte stope onečišćenja i u skladu sa strategijom za bioraznolikost Komisija je nedavno pokrenula reviziju Direktive o vodi za kupanje. Njezin je cilj procijeniti jesu li trenutačna pravila i dalje primjerena za zaštitu javnog zdravlja i poboljšanje kvalitete voda ili postojeći okvir treba poboljšati, konkretno uvođenjem novih parametara. U taj će proces Komisija uskoro uključiti dionike putem javnog savjetovanja na internetu.

Rezultati ovogodišnjeg izvješća bit će predstavljeni 2. lipnja na virtualnoj konferenciji u okviru Zelenog tjedna EU-a, čija je glavna tema ove godine nulta stopa onečišćenja. Uz ovogodišnje izvješće o kvaliteti vode za kupanje Europska agencija za okoliš objavila je i ažuriranu interaktivnu kartu s rezultatima za svako kupalište. Dostupna su i ažurirana izvješća za pojedinačne zemlje te dodatne informacije o provedbi direktive u pojedinim zemljama.

Kontekst

U proteklih 40 godina kvaliteta vode za kupanje u Europi uvelike se poboljšala, dijelom zahvaljujući i EU-ovoj Direktivi o vodi za kupanje. Tom je direktivom uvedeno djelotvorno praćenje i upravljanje, što je zajedno s drugim aktima EU-a o okolišu, kao što je Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda iz 1991., dovelo do drastičnog smanjenja količine nepročišćenih ili djelomično pročišćenih otpadnih voda iz kućanstava i industrije koje bi završile na kupalištima. Zbog toga se na sve više kupališta smanjuje onečišćenje i bilježi znatno bolja kvaliteta vode. U tijeku je revizija Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, kojom se nastoji utvrditi kako bi se na razini EU-a mogle poboljšati mjere za sustavno rješavanje problema prelijevanja otpadnih voda, osobito s obzirom na učinke klimatskih promjena.

Sve države članice EU-a te Albanija i Švicarska nadziru kvalitetu vode na svojim kupalištima u skladu s odredbama EU-ove Direktive o vodi za kupanje.

Prema tim propisima kvaliteta voda za kupanje ocjenjuje se kao „izvrsna”, „dobra”, „zadovoljavajuća” ili „loša”, ovisno o utvrđenoj prisutnosti fekalnih bakterija. Ako je voda ocijenjena „lošom”, države članice EU-a trebale bi poduzeti određene mjere kao što su zabrana kupanja ili isticanje obavijesti o tome da se kupanje ne preporučuje, informiranje javnosti i primjerene korektivne radnje.

Više informacija

Procjena kvalitete vode za kupanje 2020., uključujući izvješća za pojedine zemlje i interaktivnu kartu

Predstojeće javno savjetovanje o Direktivi o vodi za kupanje

Pravila EU-a o kvaliteti vode za kupanje

Pojedinosti

Datum objave
1. lipnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj