Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak6. prosinca 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 7 min

Mjere za jačanje prava građana EU-a

Europsko građanstvo jedno je od najvećih postignuća EU-a.  Europska komisija danas predstavlja paket mjera kojima će se, prigodom njegove 30. obljetnice, u cijeloj Uniji ojačati prava koja proizlaze iz građanstva EU-a. 

Europsko građanstvo

Europsko građanstvo jedno je od najvećih postignuća EU-a.  Europska komisija danas predstavlja paket mjera kojima će se, prigodom njegove 30. obljetnice, u cijeloj Uniji ojačati prava koja proizlaze iz građanstva EU-a. Osobe koji imaju državljanstvo države članice EU-a uživaju niz prava i povlastica koja ne ovise o pravima državljana pojedine države članice, uključujući pravo na slobodno kretanje, konzularnu zaštitu i aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima.  

U danas objavljenom Izvješću o građanstvu EU-a za 2023. ističe se napredak ostvaren u jačanju i promicanju građanskih prava, zajedničkih vrijednosti i sudjelovanja u demokratskim procesima od objave prethodnog Izvješća o građanstvu 2020.

Komisija danas predlaže izmjenu pravila utvrđenih Direktivom o konzularnoj zaštiti radi zaštite i pružanja potpore građanima EU-a u inozemstvu u kriznim vremenima. Prijedlog je pripremljen u bliskoj suradnji s Visokim predstavnikom, pod čijom nadležnošću djeluju Europska služba za vanjsko djelovanje i delegacije EU-a u trećim zemljama. U okviru paketa Komisija predstavlja i nove smjernice o pravu na slobodno kretanje, vodič o dobroj izbornoj praksi za građane s invaliditetom, zbirku praksi e-glasovanja i vodič o građanstvu EU-a.

Komisija danas donosi i prvo izvješće o provedbi Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi i objavljuje rezultate najnovije ankete Eurobarometra o građanstvu i demokraciji na temu informiranosti građana EU-a o njihovim građanskim pravima.  

Jačanje prava koja proizlaze iz građanstva EU-a

Među ostalim, Komisija predlaže reviziju Direktive EU-a o konzularnoj zaštiti kako bi se osigurala bolja i dostupnija zaštita građana EU-a u trećoj zemlji u kojoj njihova zemlja državljanstva nema konzulat ni veleposlanstvo. Zahvaljujući tome bi građani EU-a trebali moći dobivati jasnije informacije i ostvarivati prava na pomoć i zaštitu. Današnji prijedlog obuhvaća mjere za:

  • pojednostavnjenje postupaka i maksimalno korištenje globalne mreže delegacija EU-a, veleposlanstava i konzulata država članica kako bi se građanima priskočilo u pomoć  
  • jačanje mjera pripravnosti i odgovora na krizu, među ostalim provođenjem redovitih konzularnih kriznih vježbi i pripremom kriznih konzularnih planova s procjenom mogućih rizika i broja građana EU-a u određenoj zemlji
  • slanje zajedničkih timova konzularnih stručnjaka koji mogu pomoći diplomatskom i konzularnom osoblju u kriznim situacijama.

Cilj je revidiranih smjernica o slobodnom kretanju pomoći tijelima država članica i nacionalnim sudovima da pravilno primjenjuju pravila EU-a o slobodnom kretanju. Prethodna verzija smjernica iz 2009. ažurirana je posebno kako bi se u njih ugradio razvoj sudske prakse Suda Europske unije, uzimajući u obzir raznolikost obitelji (uključujući dugine obitelji). Nove smjernice sadržavaju pravno i praktično tumačenje i primjere najvažnijih pitanja o pravima slobodnog kretanja.

Izvješće o građanstvu za 2023. sadržava pregled svih relevantnih političkih inicijativa o građanstvu EU-a od 2020., kao što su olakšavanje putovanja tijekom pandemije s pomoću zajedničke digitalne COVID potvrde, inicijativa za rješavanje poteškoća s kojima se suočavaju mobilni građani EU-a, rad na uključivim demokratskim procesima i osiguravanju jednakih mogućnosti na izborima.

vodiču o dobroj izbornoj praksi za građane s invaliditetom, kako je najavljeno u Strategiji o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030., predstavljen je niz primjera dobre izborne prakse iz država članica čiji je cilj dodatno povećati sudjelovanje građana s invaliditetom u izbornom postupku.

U danas predstavljenoj zbirci praksi e-glasovanja prikupljaju se primjeri prakse e-glasovanja i drugi u području informacijske i komunikacijske tehnologije iz svih država članica kako bi se promicalo ostvarivanje biračkih prava u EU-u.  

Nadovezujući se na Konferenciju o budućnosti Europe, Komisija predstavlja vodič o građanstvu EU-a, koji će građanima EU-a pružiti najvažnije informacije o njihovim pravima, a posebno se obraća mladima i osobama koje su nedavno stekle građanstvo EU-a.

Eurobarometar o građanstvu i demokraciji za 2023. objavljen zajedno s paketom mjera o građanstvu otkriva da 50 % ispitanika smatra da su dobro informirani o pravima koja imaju kao građani EU-a. Međutim, 33 % ispitanika smatra da nisu dobro informirani, a 16 % ispitanika smatra da uopće nisu informirani.

prvom izvješću o funkcioniranju europske građanske inicijative predstavlja se napredak postignut od revizije Uredbe iz 2020. i najavljuje niz praktičnih mjera usmjerenih na daljnje poboljšanje sudjelovanja europskih građana u demokratskim procesima EU-a, kao što su rad na informiranju o europskoj građanskoj inicijativi u suradnji s Europskim parlamentom i državama članicama te sustavno savjetovanje s organizatorima uspješnih inicijativa pri izradi prijedloga politika kao odgovor na te inicijative.

Sljedeći koraci

Komisija se obvezala osigurati da građani EU-a mogu u potpunosti koristiti svoja prava te će nastaviti pratiti pravilnu provedbu pravila o građanstvu EU-a, uključujući ona o slobodnom kretanju. Komisija će sljedeće izvješće o građanstvu EU-a predstaviti 2026.

Kontekst

Ove se godine obilježava 30. obljetnica stupanja na snagu Ugovora iz Maastrichta, kojim je utemeljeno jedno od najvažnijih postignuća EU-a: građanstvo EU-a, status koji uživa svaka osoba koja ima državljanstvo države članice EU-a. Građani EU-a uživaju niz prava i povlastica neovisnih o pravima državljana određene države članice. Prava koja proizlaze iz građanstva EU-a uključuju pravo na nediskriminaciju na temelju državljanstva, pravo na slobodno kretanje i boravak unutar EU-a, pravo glasovanja i kandidiranja na izborima za Europski parlament i lokalnim izborima, pravo na konzularnu zaštitu, podnošenje predstavki Europskom parlamentu ili podnošenje pritužbe Europskom ombudsmanu, pokretanje ili podupiranje europske građanske inicijative te pravo na kontaktiranje s bilo kojom institucijom EU-a. Ta prava vrijede u svih 27 država članica EU-a.

U skladu s člankom 25. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Komisija svake tri godine izvješćuje o primjeni prava Unije na nediskriminaciju i građanstvo. Posljednje izvješće o napretku objavljeno je 2020., zajedno s Komunikacijom „Izvješće o građanstvu EU-a” iz te godine.

U Flash Eurobarometru o građanstvu i demokraciji razmatra se niz pitanja o građanstvu EU-a, uključujući informiranost Europljana o njihovu statusu građana EU-a i njihovo razumijevanje nekih od ključnih prava koja proizlaze iz njega. Sadržava pitanja o stavovima građana prema izbornim problemima, vanjskom uplitanju i ulozi civilnog društva. Od travnja 2023. do svibnja 2023. telefonski je intervjuirano 25 722 osoba u dobi od 15 i više godina iz svih država članica EU-a.

Više informacija

Izvješće o provedbi europske građanske inicijative – informativni članak

Izvješće o građanstvu EU-a za 2023.

Novi prijedlog direktive o konzularnoj zaštiti

Smjernice o pravu na slobodno kretanje građana EU-a i njihovih obitelji

Vodič o dobroj izbornoj praksi za osobe s invaliditetom

Zbirka o e-glasovanju

Vodič o građanstvu EU-a

Flash Eurobarometar o demokraciji i građanstvu

Izvješće o provedbi europske građanske inicijative

Internetske stranice o građanstvu EU-a

Konzularna zaštita – internetske stranice

Demokracija i biračka prava – internetske stranice

Kretanje i boravište – internetske stranice

 

Prateći zbivanja u Afganistanu, Ukrajini, Sudanu, Nigeru, Izraelu i Gazi uvidjeli smo kako poboljšati suradnju država članica i institucija EU-a da bismo pomogli građanima EU-a koji se zateknu u izvanrednim situacijama u inozemstvu. Cilj revidiranih pravila o konzularnoj zaštiti koje danas predlažemo je jačanje koordinacije i solidarnosti EU-a u predviđanju konzularnih kriza i reakciji na njih, uz optimalno korištenje delegacija EU-a u cijelom svijetu kako bi se građanima EU-a pružila zaštita u inozemstvu., Visoki predstavnik / potpredsjednik Komisije Josep Borrell - 6. prosinca 2023.

Dojmljivo je vidjeti da je većina Europljana svjesna svojeg europskog građanstva. Ono donosi konkretna prava kao što su slobodno kretanje, sudjelovanje u demokratskim procesima i konzularna zaštita. Zbog toga je naš današnji paket usmjeren ne samo na prava već i na načine na koje ih se može ostvarivati i djelovati u slučaju eventualnih ograničenja., Potpredsjednica Komisije Věra Jourová, nadležna za vrijednosti i transparentnost - prosinca 2023.

Ove godine obilježavamo 30. obljetnicu europskog građanstva utemeljenog Ugovorom iz Maastrichta. Prava koja proizlaze iz njega postala su sastavni dio naših života, na primjer kad zbog posla putujemo unutar ili izvan EU-a ili nam zatreba pomoć na odmoru u inozemstvu. To su vrlo konkretna prava na koja računamo u svakodnevnom životu. Naša je dužnost da nastavimo raditi na tome da građanima olakšamo ostvarivanje tih prava, a prvi je korak informiranje o njima., Didier Reynders, povjerenik za pravosuđe - 6. prosinca 2023.

 

Pojedinosti

Datum objave
6. prosinca 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj