Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak6. kolovoza 2018.Predstavništvo u Hrvatskoj

Migracije: u prvoj polovini 2018. broj tražitelja azila smanjio se za 15 %

Iz novih podataka koje je danas objavio Europski potporni ured za azil (EASO) vidljiv je trend smanjenja broja zahtjeva za azil u 2018. U prvoj polovini 2018. u državama članicama EU-a te Norveškoj i Švicarskoj podneseno je 301 390 zahtjeva za azil...