Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak20. prosinca 2018.Predstavništvo u Hrvatskoj

Migracije i granice: Komisija izdvaja dodatnih 305 milijuna eura za države članice pod pritiskom

Europska komisija ovog je tjedna izdvojila dodatnih 305 milijuna eura hitne pomoći za potporu Grčkoj, Italiji, Cipru i Hrvatskoj u upravljanju migracijama i granicama.

20150731_migration_eurostat.jpg

Zahvaljujući tim sredstvima povećat će se kapacitet za prihvat, zaštititi žrtve trgovine ljudima i povećati kapaciteti za nadzor granica i upravljanje granicama.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Komisija nastavlja pružati potporu državama članicama pod migracijskim pritiskom. Ovog tjedna nekoliko će zemalja primiti ukupno 305 milijuna eura hitne pomoći kako bi osigurale primjeren smještaj te opskrbu hranom i vodom za novopridošle migrante, pružile zaštitu i sigurnost najranjivijima te postrožile granične kontrole tamo gdje je to potrebno.

Hitna sredstva dodjeljuju se iz Komisijina Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI) te Fonda za unutarnju sigurnost (FUS). Komisija je dosad mobilizirala ukupno 10,8 milijardi eura za migracije, upravljanje granicama i unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Grčka

Komisija Grčkoj stavlja na raspolaganje 289 milijuna eura za potporu u upravljanju migracijama. Sredstva su namijenjena za sljedeća područja:

  • Smještaj u unajmljenim objektima i naknade: 190 milijuna eura dodjeljuje se Visokom povjereniku Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) za nastavak provedbe UNHCR-ova programa hitne potpore za integraciju i smještaj (ESTIA). U okviru programa ESTIA osigurava se smještaj za najviše 25 000 tražitelja azila i izbjeglica kao i mjesečne novčane naknade za 70 000 osoba. UNHCR će primiti dodatnih 5 milijuna eura za osiguravanje i distribuciju 400 montažnih kontejnera, čime će porasti kapacitet za prihvat u novim otvorenim prihvatnim objektima na grčkom kopnu.
  • Uvjeti prihvata: 61 milijun eura namijenjeno je Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) i Međunarodnom kriznom fondu Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) kako bi se omogućio nastavak provedbe programa potpore u prihvatnim objektima na kopnu. Potpora obuhvaća pristup zdravstvenoj skrbi i neformalnom obrazovanju, sigurne zone za maloljetnike bez pratnje i osposobljavanje operativnog osoblja.
  • Potraga i spašavanje: grčkoj obalnoj straži dodijeljeno je 33 milijuna eura za tekuće troškove pomorskih operacija u Egejskom moru te za sigurno iskrcavanje i učinkovitu obradu nakon operacija potrage i spašavanja.
  • Priprema za zimu: u okviru pripreme za zimu IOM će primiti dodatnih 357 000 eura za deke, zimske jakne i komplete za prilagodbu prihvatnih objekata na grčkim otocima i u regiji Evros.

Komisija je dosad Grčkoj stavila na raspolaganje više od 2 milijarde eura sredstava za upravljanje migracijama, od čega gotovo 1,5 milijardi hitne financijske potpore. (Za dodatne informacije vidjeti informativni članak).

Italija

Komisija talijanskim vlastima dodjeljuje 5,3 milijuna eura hitnih sredstava za zaštitu žrtava trgovine ljudima u kontekstu migracija. U okviru pilot-projekta u objektima za smještaj tražitelja azila u regiji Pijemont sredstva će se koristiti za pomoć u identifikaciji žrtava trgovine ljudima, koje će se potaknuti da iskoriste dostupnu potporu.

Od početka migracijske krize Komisija je Italiji stavila na raspolaganje gotovo 950 milijuna eura za potporu upravljanju migracijama i granicama. To uključuje više od 225 milijuna eura hitne potpore i 724 milijuna eura koji su Italiji već dodijeljeni u okviru nacionalnih programa Fonda za azil, migracije i integraciju te Fonda za unutarnju sigurnost u razdoblju 2014. – 2020. (za dodatne informacije vidjeti informativni članak).

Cipar

Komisija Cipru dodjeljuje 3,1 milijun eura za jačanje kapaciteta za prihvat i pretvorbu privremenog kriznog centra Pournaras u prvi pravi prihvatni centar. Zahvaljujući tim sredstvima centar će moći raditi bez prekida kao jedinstvena točka za migrante. Dostupne usluge obuhvaćat će liječnički pregled, registraciju, uzimanje otisaka prstiju, početnu provjeru, davanje informacija i mogućnost podnošenja zahtjeva za azil.

Pružanje hitne pomoći dio je Komisijina plana za jačanje potpore Cipru u području upravljanja migracijama jer je 2018. znatno porastao broj dolazaka u tu zemlju. Dosad je za upravljanje migracijama dodijeljeno 40 milijuna eura za razdoblje 2014. – 2020., a 2014. u tu su svrhu dodijeljena hitna sredstva u iznosu od gotovo 1 milijun eura. Trenutačno 29 službenika Europskog potpornog ureda za azil pomaže Cipru u obradi neriješenih zahtjeva za azil čiji se broj povećao zbog porasta dolazaka prethodnih godina.

Hrvatska

Komisija Hrvatskoj dodjeljuje 6,8 milijuna eura kako bi bolje upravljala vanjskim granicama EU-a pridržavajući se propisa EU-a. Sredstva će se iskoristiti za povećanje kapaciteta za granični nadzor i izvršavanje zakonodavstva, odnosno za pokrivanje operativnih troškova deset postaja granične policije u obliku opreme te isplate dnevnica i naknada za prekovremeni rad. Pokrenut će se mehanizam praćenja kako bi sve mjere koje se provode na vanjskim granicama EU-a bile razmjerne i u skladu s temeljnim pravima i zakonodavstvom EU-a u području azila.

Uključujući danas dodijeljena sredstva, Komisija je Hrvatskoj za upravljanje migracijama i granicama ukupno dodijelila gotovo 23,2 milijuna eura hitne pomoći. Povrh toga, Hrvatska je u okviru nacionalnih programa Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost primila gotovo 108 milijuna eura za razdoblje 2014. – 2020.

Kontekst

EU svojom operativnom i financijskom potporom od 2015. pomaže državama članicama da se nose s migracijskom krizom.

Za partnere poput nacionalnih tijela te međunarodnih i nevladinih organizacija izdvojena su nezabilježena sredstva iz proračuna EU-a. Uz prvotno dodijeljena sredstva za razdoblje od 2014. do 2020. u iznosu od 6,9 milijardi eura za fondove FAMI i FUS (granice i policija) stavljeno je na raspolaganje dodatnih 3,9 milijardi eura, čime je dosegnut iznos od 10,8 milijardi eura za migracije, upravljanje granicama i unutarnju sigurnost.

Na temelju prethodnog iskustva i s obzirom na to da će upravljanje migracijama i granicama biti problem i u budućnosti, Komisija predlaže znatno povećanje sredstava za upravljanje migracijama i granicama u okviru sljedećeg proračuna EU-a za razdoblje od 2021. do 2027.

Pojedinosti

Datum objave
20. prosinca 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj