Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak25. siječnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Mehanizam za oporavak i otpornost: Komisija ažurirala smjernice za planove za oporavak i otpornost

Nakon političkog dogovora o Mehanizmu za oporavak i otpornost (RRF) postignutog u prosincu, Komisija je državama članicama predstavila ažurirane smjernice o pripremi i predstavljanju planova za oporavak i otpornost. Instrument za oporavak i...

Zastava EU-a

Planom će se staviti na raspolaganje 672,5 milijardi eura u zajmovima i bespovratnim sredstvima za potporu reformama i ulaganjima u državama članicama.

Kako bi imale koristi od RRF-a, države članice moraju dostaviti planove za oporavak i otpornost s nacionalnim programima reformi i ulaganja. Iako su temeljna načela prijedloga Komisije zadržana, političkim dogovorom uvedene su neke izmjene u tekst Uredbe. Kako bi se državama članicama pomoglo u usklađivanju nacrta planova za oporavak i otpornost s Uredbom, ažurirane su smjernice koje su izvorno predstavljene u rujnu. U ovim ažuriranim smjernicama odražava se činjenica da je područje primjene RRF-a strukturirano oko šest stupova:

  • zelenoj tranziciji,
  • digitalnoj transformaciji,
  • pametnom, održivom i uključivom rastu i radnim mjestima,
  • socijalnoj i teritorijalnoj koheziji,
  • zdravlju i otpornosti te
  • politikama za sljedeću generaciju, djecu i mlade, uključujući obrazovanje i vještine.

Države članice trebale bi objasniti kako planovi doprinose ravnopravnosti i načelima europskog stupa socijalnih prava. Trebali bi sadržavati i sažetak postupka savjetovanja na nacionalnoj razini te sustav kontrola i revizije koji je uspostavljen kako bi se osigurala zaštita financijskih interesa Unije. Države članice trebale bi dokazati da njihovi predloženi planovi u iznosu od najmanje 37 % ukupnih dodijeljenih sredstava promiču klimatske ciljeve, a s 20 % digitalnu tranziciju.

Komisija i dalje intenzivno vodi dijalog s državama članicama o pripremi planova za oporavak i otpornost. Uz ažurirane smjernice Komisija je objavila i standardni obrazac za planove država članica.

Pojedinosti

Datum objave
25. siječnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj