Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak23. svibnja 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Kvaliteta vode na kupalištima u Europskoj uniji

Rekordan broj europskih kupališta s izvrsnom kakvoćom vode za kupanje.

Kvaliteta vode na europskim kupalištima

Prema godišnjem izvješću o kakvoći vode za kupanje, koje je objavljeno danas, više od 85 posto europskih kupališta na kojima se 2016. pratila kakvoća vode dobilo je najvišu ocjenu „izvrstan”, što znači da na njima nisu pronađene onečišćujuće tvari štetne za ljudsko zdravlje i okoliš. Više od 96 posto kupališta ispunjuje minimalne zahtjeve kvalitete u skladu s propisima Europske unije.

Izvješće Europske agencije za okoliš (EEA) i Europske komisije potvrđuje pozitivan trend sve čišće vode na plažama i kupalištima diljem Europe posljednjih 40 godina. Ispitivanje je obuhvatilo analize uzoraka vode s više od 21 000 morskih i slatkovodnih kupališta te pruža okvirni pregled koja će kupališta imati najvišu kvalitetu vode za kupanje ovog ljeta. Prikupljeni uzorci vode za kupanje ispituju se na fekalno onečišćenje iz otpadnih voda ili otpada životinjskog podrijetla.

Posljednjih se godina velika većina europskih kupališta može pohvaliti dobrom kvalitetom vode. Godine 2016. 96,3 % kupališta ispunjivalo je minimalni zahtjev „zadovoljavajuće kvalitete” utvrđen u EU-ovoj Direktivi o vodi za kupanje. To je neznatan rast u usporedbi s 96,1 % 2015. Više od 85 % (85,5 %) kupališta ispunjivalo je najstroži zahtjev „izvrsne kvalitete” vode za kupanje iz te direktive, što je rast u usporedbi s 84,4 % 2015.

Karmenu Vella, europski povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je: „Izvrsna kvaliteta vode za kupanje u europskim kupalištima nije slučajna. To je rezultat naporna rada predanih stručnjaka. To je i potvrda važnosti promicanja politike EU-a za zelena radna mjesta. Ove godine u okviru Zelenog tjedna EU-a od 29. svibnja do 2. lipnja proslavit ćemo to ulaganje. Vodni tehnolozi, stručnjaci za obranu od poplava, kemiju okoliša i upravljanje otpadnim vodama imaju važnu ulogu u održavanju visoke kvalitete vode za kupanje.”

Hans Bruyninckx, izvršni direktor EEA-a, rekao je: „Ohrabrujuće je vidjeti da sve više i više kupališta diljem Europe ispunjuje najviše standarde kvalitete. Time se Europljanima pomaže da donesu informiranije odluke o kupalištima koja namjeravaju posjetiti ovog ljeta. Osim toga, odličnim prikupljanjem podataka i njihovom analizom pokazuju se učinkovitost naših ekoloških politika i praktične koristi za zaštitu ljudskog zdravlja i svakodnevni život.”

Izvješće obuhvaća kupališta EU-a, Albanije i Švicarske. Europska voda za kupanje mnogo je čišća nego prije 40 godina, kad su se u vodu ispuštale velike količine nepročišćenih ili djelomično pročišćenih otpadnih voda iz kućanstava i industrije. Uz to je izvješće EEA objavio i ažuriranu interaktivnu kartu s ocjenom kakvoće vode na svakom od kupališta. Na internetskim stranicama EEA-a i Europske komisije namijenjenima vodi za kupanje dostupni su ažurirana izvješća po zemljama i informacije o Direktivi.

Ostali najvažniji rezultati:

  • Sva prijavljena kupališta u Austriji, Hrvatskoj, Cipru, Estoniji, Grčkoj, Litvi, Luksemburgu, Latviji, Malti, Rumunjskoj i Sloveniji dobila su 2016. barem ocjenu „zadovoljavajuće kvalitete“.
  • U pet zemalja 95 % ili više vode za kupanje ocijenjeno je „izvrsnom kvalitetom”: Luksemburg (svih 11 prijavljenih kupališta), Cipar (99 % svih kupališta), Malta (99 % svih kupališta), Grčka (97 % svih kupališta) i Austrija (95 % svih kupališta).
  • Godine 2016. kvaliteta vode u 1,5 % (1,4 % u zemljama EU-a) kupališta ocijenjena je „lošom”. Od kupališne sezone 2015. do 2016. apsolutni broj kupališta koja su dobila ocjenu „loše kvalitete” snizio se s 383 na 318 (s 349 na 302 u zemljama EU-a).
  • Najviši broj kupališta „loše kvalitete” imale su Italija (100 kupališta ili 1,8 %), Francuska (82 kupališta ili 2,4 %) i Španjolska (39 kupališta ili 1,8 %).

Kontekst

Fekalno onečišćenje vode i dalje je rizik za ljudsko zdravlje, posebice na kupalištima. Kupanje na onečišćenim plažama ili jezerima može uzrokovati bolest. Glavni su izvori onečišćenja otpadne vode te procjedne vode s farmi i poljoprivrednih zemljišta. To onečišćenje povećava se tijekom kišnih razdoblja i poplava zbog izlijevanja otpadnih voda i otjecanja onečišćenih drenažnih voda u rijeke i mora. Sve države članice EU-a te Albanija i Švicarska prate svoja kupališta u skladu s odredbama revidirane EU-ove Direktive o vodi za kupanje. Prema propisima kvaliteta voda za kupanje razvrstava se kao „izvrsna”, „dobra”, „zadovoljavajuća” ili „loša”, ovisno o utvrđenim razinama fekalnih bakterija. Ako je voda ocijenjena „lošom”, država članica trebala bi poduzeti određene mjere kao što su zabrana kupanja ili isticanje obavijesti u kojoj se kupanje ne preporučuje, pružanje informacija javnosti i primjerene korektivne mjere.

Više informacija o EU-ovu Zelenom tjednu 2017. dostupno je na www.eugreenweek.eu.

Pojedinosti

Datum objave
23. svibnja 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj