Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak5. srpnja 2023.Predstavništvo u Hrvatskoj

Kružno gospodarstvo za tekstil: prijedlog pravila za održivo gospodarenje tekstilnim otpadom diljem EU-a

Komisija danas predlaže pravila kako bi proizvođači bili odgovorni za cijeli životni ciklus tekstilnih proizvoda i kako bi se podržalo održivo gospodarenje tekstilnim otpadom diljem EU-a. 

Kružno gospodarstvo za poticanje tržišta rabljenog tekstila

Tom će se inicijativom ubrzati razvoj sektora odvojenog prikupljanja, razvrstavanja, ponovne uporabe i recikliranja tekstila u EU-u, u skladu sa Strategijom EU-a za održive i kružne tekstilne proizvode.

Očekuje se da će se povećanjem dostupnosti rabljenih tekstilnih proizvoda otvoriti lokalna radna mjesta uštedjeti novac za potrošače u EU-u i izvan njega, uz istodobno ublažavanje učinaka proizvodnje tekstila na prirodne resurse.

Zajedničkim pravilima EU-a o proširenoj odgovornosti proizvođača državama članicama olakšat će se i provedba zahtjeva za odvojeno prikupljanje tekstila od 2025., u skladu s postojećim zakonodavstvom. Doprinosima proizvođača financirat će se ulaganja u kapacitete odvojenog prikupljanja, razvrstavanja, ponovne uporabe i recikliranja. Predloženim pravilima o gospodarenju otpadom nastoji se osigurati da se rabljeni tekstili razvrstavaju za ponovnu uporabu, a ono što se ne može ponovno upotrijebiti usmjerava se na recikliranje kao prioritet. Socijalna poduzeća koja se bave prikupljanjem i obradom tekstila imat će koristi od većih poslovnih prilika i većeg tržišta rabljenih tekstilnih proizvoda.

Za više informacija:

Prijedlog Komisije za ciljanu reviziju Okvirne direktive o otpadu

Internetska stranica o Okvirnoj direktivi o otpadu

Internetska stranica o strategiji EU-a za održive i kružne tekstilne proizvode

Informativni članak o proširenoj odgovornosti proizvođača tekstila

Ovaj zakonodavni prijedlog važan je korak prema održivijem i kružnijem tekstilnom sektoru kojim se ostvaruje naša ključna strategija za tekstil. Usklađenim pravilima o proširenoj odgovornosti proizvođača diljem EU-a stvorit će se jednaki uvjeti na jedinstvenom tržištu i osigurati primjena načela „onečišćivač plaća”. Tom će se inicijativom potaknuti ulaganja u infrastrukturu za ponovnu uporabu i recikliranje tekstila, otvoriti lokalna radna mjesta i potaknuti inovacije u svim fazama životnog ciklusa tekstila. Stvorit će se i prilike za uštedu troškova za građane koji odaberu berbu i bezvremensku modu u odnosu na brzu modu.

Virginijus Sinkevičius, povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo, izjavio je: - 5. srpnja 2023.

Način na koji proizvodimo i konzumiramo odjeću vrlo je neodrživ. Samo u Europskoj uniji svake godine bacimo oko 5,8 milijuna tona tekstila. To je gotovo 11 kilograma po osobi. Rasipni odnos koji smo razvili s tekstilom zagađuje naš svijet. Upotrebljava prekomjerne količine vode i energije, šteti prirodi i potiče emisije stakleničkih plinova diljem svijeta. Zato ćemo od proizvođača zahtijevati da preuzmu veću odgovornost za nastali tekstilni otpad. Prikupljene naknade upotrijebit će se za poticanje sektora ponovne uporabe i popravka kako bismo izgradili održiviji odnos s odjećom koju nosimo.

Izvršni potpredsjednik Komisije Frans Timmermans, nadležan za europski zeleni plan - 5. srpnja 2023.

 

Više pročitajte u priopćenju za tisak.

Pojedinosti

Datum objave
5. srpnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj