Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak26. svibnja 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Kreativna Europa: više od dvije milijarde eura za potporu oporavku, stabilnosti i raznolikosti kulturnih i kreativnih sektora

Europska komisija danas je objavila nove mjere za potporu kulturnim i kreativnim sektorima u Europi i šire nakon donošenja programa rada za prvu godinu programa Kreativna Europa 2021. – 2027. Za program Kreativna Europa 2021. dodijelit će se dosad...

Kreativna Europa: više od dvije milijarde eura za potporu oporavku, stabilnosti i raznolikosti kulturnih i kreativnih sektora

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Više od osam milijuna ljudi u cijelom EU-u radi u nekom od kulturnih sektora. Kultura ne poznaje granice i državljanstva. Umjetnost je prozor za svijet i pridonosi našoj povezanosti. U trenutku kada se muzeji, kina, lokaliteti kulturne baštine i kazališta počnu ponovno otvarati, želim ponovno naglasiti potporu Komisije kulturi i stvaralaštvu. Kreativna Europa će se s pomoću novog proračuna koncentrirati na jačanje stabilnosti tih sektora uz istodobno promicanje njihove raznolikosti i kreativnosti.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton rekao je: Umjetničko i kreativno izražavanje u središtu je kulturnih i kreativnih industrija i našeg europskog identiteta. Revitalizirani program Kreativna Europa potaknut će razvoj europskih kulturnih aktivnosti u cijelom svijetu i podržati europske stvaratelje, producente, distributere i izlagače, koji su teško pogođeni posljedicama pandemije. Poticanjem suradnje u cijelom lancu vrijednosti i preko jezičnih granica , inovativnim poslovnim modelima te programom MEDIA ojačat će se dinamičan i kulturno raznolik audiovizualni ekosustav. Uslijed sve većih prijetnji medijskom pluralizmu, Kreativna Europa će po prvi put promicati zdrav i održiv sektor informativnih medija u cijeloj Uniji.

U programu Kreativna Europa 2021 utvrđuju se zajednički ciljevi za kulturne i kreativne sektore, uz veći fokus na transnacionalno stvaralaštvo, optjecaj djela na globalnoj razini i promicanje europskih djela, inovacije među sektorima i lakši pristup financiranju s pomoću većih stopa sufinanciranja EU-a. Pri osmišljavanju i provedbi svih aktivnosti i projekata predloženima za financiranje trebali bi se poštovati rodna ravnopravnost i obveze EU-a u području okoliša.

Potprogramom MEDIA u okviru programa Kreativna Europa podupire se razvoj i distribucija filmova i audiovizualnih djela na međunarodnoj razini, doprinosi njegovanju talenata i upravlja ciljanim mjerama za poboljšanje medijske pismenosti, pluralizma i slobode medija. Programom će se nastaviti promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti.

Mjere iz programa Kreativna Europa uključuju:

  • program potpore za prevođenje književnih djela i proširenje partnerstava u području izdavaštva
  • nagrade EU-a u području književnosti, glazbe, arhitekture i kulturne baštine, kao i inicijative Europska prijestolnica kulture i oznaka europske baštine
  • povećanje dostupnosti i vidljivosti europskih audiovizualnih djela i izvan granica putem različitih platformi
  • Laboratorij kreativnih inovacija, u okviru kojeg se potiču inovativni pristupi stvaranju, distribuciji i promicanju sadržaja u različitim sektorima
  • promicanje medijske pismenosti, pluralizma i slobode medija kao europskih vrijednosti.

Kontekst

Kulturni i kreativni sektori oduvijek su važna sastavnica europskog života, koja doprinosi ne samo socijalnoj koheziji i raznolikosti Europe, već i njezinu gospodarstvu. Ti sektori čine 4,2 % ukupnog BDP-a EU-a i u njima je zaposleno 3,7 % radne snage EU-a.

Potpora EU-a sektorima kulture i stvaralaštva objedinjena je 2014. u okviru samostalnog programa financiranja Kreativna Europa. Program se otada sastoji od tri potprograma: KULTURA, koji obuhvaća sva područja kulturnih i kreativnih sektora, osim audiovizualnog i medijskog sektora, MEDIA za potporu audiovizualnom i filmskom sektoru i MEĐUSEKTORSKOG potprograma, koji pruža mogućnosti suradnje među sektorima.

U programu Kreativna Europa u razdoblju 2014. – 2020., u okviru kojeg je osigurano više od 13 000 dodjela bespovratnih sredstava, sudjelovale su različite organizacije iz 41 zemlje. Tim je sredstvima sufinancirano 647 projekata kulturne suradnje između 3760 organizacija iz cijele Europe, osposobljavanje za više od 16 000 djelatnika, razvoj i/ili distribucija više od 5000 filmova, rad 1144 kina i prevođenje 3500 knjiga u cijeloj Europi.

Više informacija

Informativni članak o Kreativnoj Europi 2021. – 2027.

Godišnji program rada Kreativne Europe za 2021.

Stranica Europske komisije o Kreativnoj Europi

Pojedinosti

Datum objave
26. svibnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj