Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak17. ožujka 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Koronavirus: zajedno do sigurnog ponovnog otvaranja

Uoči sastanka europskih čelnika 25. ožujka Komisija poziva države članice da se pripreme za koordinirani pristup kojim se će, ovisno o razvoju epidemiološke situacije, postupno ukidati ograničenja zbog bolesti COVID-19. Danas donesenom Komunikacijom...

Koronavirus: zajedno do sigurnog ponovnog otvaranja

Iako epidemiološka situacija zahtijeva stalnu kontrolu dok se ne postigne dovoljna procijepljenost, na cijelom se jedinstvenom tržištu moraju stvoriti uvjeti za sigurno i trajno ponovno otvaranje koji će građanima omogućiti ostvarivanje prava i povratak gospodarskim i društvenim aktivnostima. To uključuje uvođenje digitalne zelene potvrde kao dokaza o cijepljenju, testiranju i preboljenju; primjenu zajedničkog okvira za mjere odgovora; smjernice o dodatnim strategijama testiranja, kao što je praćenje varijanti virusa u otpadnim vodama; ulaganje u dijagnostiku i liječenje. U Komunikaciji se ističu i mjere za izgradnju globalne otpornosti s pomoću inicijative COVAX i Unijina mehanizma za dijeljenje cjepiva.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Siguran i održiv pristup koji koristi svim Europljanima uvjet je zajedničkog napretka. Ukidajući ograničenja moramo izvući pouke iz 2020. i izbjeći štetne i skupe cikluse otvaranja i zatvaranja. Današnja Komunikacija uključuje uravnotežen paket postojećih i novih mjera. Nadamo se da će države članice podržati naš prijedlog na predstojećem sastanku Europskog vijeća. Svakim smo danom bliže ostvarenju ciljeva cijepljenja i povratku europskom načinu života.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Danas predlažemo zajednički pristup EU-a koji će nas usmjeriti k našem cilju, tj. ponovnom otvaranju EU-a na siguran, održiv i predvidljiv način. Situacija s virusom u Europi i dalje je vrlo zahtjevna, stoga je ključno izgraditi povjerenje u donesene odluke. Samo zajedničkim pristupom, koji se temelji na transparentnim mjerama i potpunom uzajamnom povjerenju, možemo se vratiti potpuno slobodnom i sigurnom kretanju unutar Unije.

Ključne mjere i instrumenti koje je utvrdila Komisija:

Digitalne zelene potvrde

  • Komisija je danas donijela zakonodavni prijedlog o uspostavi zajedničkog okvira za digitalnu zelenu potvrdu kao dokaza o cijepljenju, testiranju i preboljenju. Riječ je o pristupu na razini EU-a za izdavanje, provjeru i prihvaćanje potvrda kako bi se olakšalo slobodno kretanje unutar EU-a, koji se temelji na strogom poštovanju nediskriminacije i temeljnih prava građana EU-a.
  • Na razini EU-a utvrdit će se tehnički okvir koji bi se trebao uspostaviti do sredine lipnja kako bi se zajamčila sigurnost, interoperabilnost i potpuno poštovanje pravila o zaštiti osobnih podataka. Tim bi se okvirom mogle obuhvatiti i usklađene potvrde izdane u trećim zemljama.

Europski okvir za mjere odgovora na bolest COVID-19

  • Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti utvrdio je okvir za pomoć državama članicama pri donošenju odluka o uvođenju ograničenja. Tim će se pristupom utvrditi različite razine koje odražavaju epidemiološko stanje u svakoj državi članici i na temelju simulacija prikazati koliko svaka država članica može ublažiti mjere odgovora a da ne uzrokuje ponovno širenje virusa. Države članice će se od travnja moći služiti interaktivnim digitalnim alatom koji je izradio ECDC.

Smjernice za potporu strategijama dodatnog testiranja i praćenja

  • Na tržištu su se počeli prodavati kompleti za samotestiranje za COVID-19 (kompleti za uzimanje brisa i samotestiranje). ECDC će uskoro objaviti tehničke smjernice za samotestiranje na COVID-19, uključujući pojedinosti o njihovoj dostupnosti, kliničkoj učinkovitosti u usporedbi sa „zlatnim standardom” RT-PCR testova, posljedicama koje će imati za izvješćivanje i epidemiološki nadzor te uvjetima za njihovu primjerenu upotrebu.
  • Komisija danas donosi Preporuku kojom se od država članica traži da započnu s praćenjem virusa COVID-19 i njegovih varijanti u otpadnim vodama, da razmjenjuju podatke s nadležnim zdravstvenim tijelima radi ranog otkrivanja prisutnosti virusa i identificiraju klastere. Preporukom se promiče primjena zajedničkih metoda uzorkovanja, ispitivanja i analize podataka, uz potporu europske platforme za razmjenu, te se predviđa odgovarajuća financijska potpora.
  • Razmjena podataka među tijelima država članica za praćenje kontakata može biti posebno važna kada su prekogranični putnici vrlo blizu jedan drugom, primjerice u zrakoplovima ili vlakovima. Države članice mogu upotrebljavati digitalne obrasce za lociranje putnika za prikupljanje podataka od prekograničnih putnika koji ulaze na njihovo državno područje. Kako bi države članice mogle razmjenjivati relevantne podatke putem platforme za razmjenu koju su razvile Komisija i EASA, Komisija je danas objavila nacrt mjera kojima se utvrđuju potrebni pravni uvjeti za obradu takvih osobnih podataka, koje treba donijeti do ljetne sezone putovanja.

Ulaganje u terapijsko liječenje

  • Predviđa se da će zajednička strategija EU-a za terapeutike biti gotova sredinom travnja kako bi se ubrzalo istraživanje i proizvodnja te osigurao brz pristup vrijednim postupcima liječenja. Uvest će se fleksibilnije regulatorne mjere za terapeutike, kao što je jednostavnije označivanje, kako bi se tijekom pandemije omogućila brza opskrba velikih razmjera.

Pomoć sektorima turizma i kulture u pripremi za sigurno ponovno otvaranje

  • Kad je riječ o sektoru turizma i ugostiteljstva, Komisija je od Organizacije za normizaciju (CEN) zatražila da u suradnji s predstavnicima sektora i državama članicama razvije dobrovoljnu sanitarnu oznaku kojom će se koristiti subjekti u tom sektoru. Očekuje se da će biti dostupna do ljeta.
  • Komisija će u okviru kampanje o održivom kulturnom turizmu na društvenim medijima u EU-u promicati mjesta kulturne baštine i kulturne rute EU-a, kao i kulturna događanja i festivale. Kada uvjeti dopuste, potporu će dobiti i nove inicijative u okviru programa Erasmus+ i DiscoverEU koje će mladima omogućiti da tijekom i nakon Europske godine željeznice putujući željeznicom otkriju europsku kulturnu baštinu.

EU-ov mehanizam za dijeljenje cjepiva

  • Održiv izlaz iz pandemije bolesti COVID-19 u EU-u ovisi o napretku na globalnoj razini. Nijedna zemlja ni regija na svijetu neće biti sigurna od bolesti COVID-19 sve dok se ta bolest ne stavi pod kontrolu u cijelom svijetu. EU i njegove države članice predvodnici su ulaganja u globalnu inicijativu COVAX i uspostavljaju koordinirani europski pristup za dijeljenje cjepiva u okviru mehanizma EU-a za dijeljenje cjepiva kako bi partnerskim zemljama pomogli da prevladaju pandemiju. Europskim pristupom za dijeljenje cjepiva, uz ulaganje Tima Europa (Komisija, države članice i EIB) u COVAX u vrijednosti od 2,2 milijarde eura, pomoći će se susjednim i partnerskim zemljama da prevladaju pandemiju

Daljnje mjere

U sljedećim mjesecima pandemije bolesti COVID-19 trebat će odlučno djelovati kako bismo osigurali održivo i sigurno ponovno otvaranje svojih društava i gospodarstava. Potrebno je koordinirano djelovanje na svim razinama kako bi se daljnjim mjerama što djelotvornije suzbijao koronavirus, pružala potpora građanima i poduzećima te našim društvima omogućio povratak u normalnije stanje. EU je osnovao „inkubator HERA”, europski plan pripravnosti za biološke prijetnje povezane s novim varijantama koronavirusa, koji će istraživačima, biotehnološkim poduzećima, proizvođačima, regulatornim i javnim tijelima omogućiti da prate pojavu novih varijanti, razmjenjuju podatke i surađuju na prilagodbi cjepiva. Dugoročno, EU mora uspostaviti i čvršći okvir za otpornost i pripravnost u slučaju budućih pandemija, što je već utvrđeno kao cilj u prijedlogu za Europsku zdravstvenu uniju.

Europski parlament i Vijeće trebali bi ubrzati rasprave, postići dogovor o prijedlogu digitalne zelene potvrde i dogovoriti pristup za sigurno otvaranje utemeljen na čvrstom znanstvenom okviru. Europska komisija i dalje će pružati potporu za bržu proizvodnju cjepiva i tražiti tehnička rješenja za veću interoperabilnost nacionalnih sustava za razmjenu podataka. Države članice trebale bi ubrzati programe cijepljenja, osigurati da privremena ograničenja budu proporcionalna i nediskriminirajuća, odrediti kontaktne točke za suradnju u području nadzora otpadnih voda i izvješćivati o poduzetim mjerama te pokrenuti tehničku provedbu digitalnih zelenih potvrda radi brzog donošenja prijedloga.

Komisija će u lipnju 2021., na zahtjev Europskog vijeća, objaviti dokument o iskustvima stečenima tijekom pandemije i o smjernicama za otporniju budućnost.

Više informacija

Komunikacija o zajedničkom pristupu sigurnom i trajnom ponovnom otvaranju

Priopćenje za medije o digitalnim zelenim certifikatima

Najćešća pitanja o digitalnim zelenim certifikatima

Digitalna zelena potvrda – Informativni članak

Internetske stranice o digitalnim zelenim potvrdama

Prijedlog digitalne zelene potvrde

Internetska stranica o odgovoru Komisije na koronavirus

Re-open EU

Pojedinosti

Datum objave
17. ožujka 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj