Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak19. listopada 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Koronavirus: Početak rada EU-ova interoperabilnog pristupnika, prve aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje povezane su sa sustavom

Kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal aplikacija za praćenje kontakata i upozoravanje kojima je cilj prekinuti lanac zaraze koronavirusom i spasiti živote, Komisija je na poziv država članica EU-a uspostavila sustav na razini EU-a kojim se...

Koronavirus: Početak rada EU-ova interoperabilnog pristupnika, prve aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje povezane su sa sustavom

Thierry Breton, povjerenik za jedinstveno tržište, izjavio je: Mnoge države članice pokrenule su aplikacije za dobrovoljno praćenje kontakata i upozoravanje, a Komisija je podržala sigurnu interakciju tih aplikacija. Slobodno kretanje sastavni je dio jedinstvenog tržišta – pristupnik to olakšava i pomoći će nam u spašavanju života.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Aplikacije za praćenje i upozoravanje na koronavirus mogu učinkovito dopuniti druge mjere kao što su pojačano testiranje i ručno praćenje kontakata. S obzirom na to da je broj zaraženih ponovno u porastu, aplikacije nam mogu pomoći da prekinemo lance prijenosa. Zahvaljujući prekograničnoj suradnji postaju sve učinkovitije. Početak rada sustava pristupnika važan je korak u našem radu te pozivam građane da se koriste takvim aplikacijama kako bi bolje zaštitili jedni druge.

Njemački savezni ministar zdravstva Jens Spahn izjavio je: Posvuda u Europi stopa zaraženosti je u porastu. Nacionalne aplikacije za upozoravanje sada uistinu daju rezultate. Brže prekidanje svakog lanca zaraze zahvaljujući aplikaciji pomaže u obuzdavanju pandemije. Novom uslugom pristupnika povezujemo aplikacije širom Europe. Osim toga, kontakti se mogu upozoriti i tijekom i nakon putovanja u inozemstvo.

U borbi protiv koronavirusa većina država članica odlučila je pokrenuti aplikaciju za praćenje kontakata i upozoravanje. Ukupno 20 aplikacija koje se temelje na decentraliziranim sustavima može postati interoperabilno putem usluge pristupnika. Mogu se povezati na pristupnik primjenom protokola koji uključuje nekoliko testova i provjera, a za svaku se aplikaciju mora izdati ažuriranje. Druga skupina aplikacija bit će povezana sljedećeg tjedna. Nakon toga očekuje se povezivanje češke „eRouška”, danske „smitte stop”, latvijske „Apturi COVID” i španjolske „Radar Covid”, a u studenome će se na sustav povezati još aplikacija. Pregled država članica sudionica dostupan je na namjenskoj internetskoj stranici.

Pristupnikom se osigurava nesmetan prekogranični rad aplikacija. Stoga će korisnici trebati instalirati samo jednu aplikaciju, a kada putuju u drugu europsku državu sudionicu i dalje će imati koristi od praćenja kontakata i primanja upozorenja, bilo u svojoj matičnoj zemlji ili u inozemstvu. Poslužitelj pristupnika minimizira količinu razmijenjenih podataka. Učinkovito će primati i prenositi nasumične identifikatore među nacionalnim aplikacijama. Pristupnik će obrađivati samo nasumične ključeve koje generiraju nacionalne aplikacije. Razmijenjene su informacije pseudonimizirane, šifrirane, svedene na najmanju moguću mjeru te se čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno da se uđe u trag zarazama. Nije omogućena identifikacija pojedinačnih osoba niti praćenje položaja ili kretanja uređaja.

Uspostava pristupnika temelji se na dogovoru država članica o tehničkim specifikacijama kako bi se osigurala sigurna razmjena informacija među backend poslužiteljima nacionalnih aplikacija za praćenje kontakata i upozoravanje na temelju decentralizirane strukture. Pristupnik su u manje od dva mjeseca razvila i uspostavila poduzeća T-Systems i SAP, a njime će upravljati iz podatkovnog centra Komisije u Luksemburgu.

Kontekst

Aplikacije za praćenje kontakata, ako su potpuno u skladu s pravilima EU-a i ako su dobro koordinirane, mogu imati ključnu ulogu u svim fazama upravljanja kriznim situacijama. Njima se može nadopuniti postojeće ručno praćenje kontakata i doprinijeti tome da se prekine lanac prijenosa virusa. Stoga mogu doprinijeti i spašavanju života.

Od izbijanja pandemije koronavirusa, države članice uz potporu Komisije ocjenjuju digitalna rješenja za borbu s krizom, odnosno njihovu djelotvornost, sigurnost, privatnost te zaštitu podataka u okviru njihove primjene. Razvili su paket mjera EU-a za aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje koji je popraćen smjernicama o zaštiti podataka. To je bio dio zajedničkog koordiniranog pristupa za potporu postupnom ukidanju mjera izolacije, kako je utvrđeno u preporuci Komisije. Kako bi se osiguralo prekogranično funkcioniranje aplikacija za praćenje kontakata i upozoravanje, države članice, uz potporu Komisije, dogovorile su se u svibnju o smjernicama za interoperabilnost, u lipnju o skupu tehničkih specifikacija, a Komisija je donijela provedbenu odluku kojom se pruža pravna osnova za uspostavu usluge pristupnika. Sustav je u rujnu testiran u pilot-fazi.

Više informacija

Koronavirus: EU-ov interoperabilni pristupnik za aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje – pitanja i odgovori

Namjenska internetska stranica o EU-ovoj usluzi interoperabilnog pristupnika

Videoisječak

Informativni članak

Infografika

Dokumenti mreže e-zdravstva

Smjernice za osiguravanje standarda potpune zaštite podataka u aplikacijama koje se koriste u suzbijanju pandemije

Smjernice Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) o mobilnim aplikacijama za potporu praćenju kontakata za bolest COVID-19

Preporuka Komisije o zajedničkom Unijinom paketu mjera za primjenu tehnologije i podataka radi suzbijanja i prevladavanja krize prouzročene bolešću COVID-19

Pojedinosti

Datum objave
19. listopada 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj