Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak4. rujna 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Koronavirus: Europska komisija predlaže da mjere ograničavanja slobodnog kretanja u Europskoj uniji budu jasnije i predvidljivije

Europska komisija danas je donijela prijedlog preporuke Vijeća kako bi osigurala da sve mjere država članica kojima se ograničava slobodno kretanje zbog pandemije koronavirusa budu koordinirane i da se jasno komuniciraju na razini EU-a.

Koronavirus: Europska komisija predlaže da mjere ograničavanja slobodnog kretanja u Europskoj uniji budu jasnije i predvidljivije

U prijedlogu Komisije utvrđuju se četiri glavna područja u kojima je potrebna bliska suradnja država članica:

 • zajednički kriteriji i pragovi država članica za uvođenje ograničenja putovanja
 • mapiranje zajedničkih kriterija dogovorenim kôdom bojom
 • zajednički okvir za mjere koje se primjenjuju na putnike iz visokorizičnih područja
 • Jasno i pravovremeno informiranje javnosti o svim ograničenjima

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Državama članicama danas predlažemo dobro koordiniran, predvidljiv i transparentan pristup ograničenjima putovanja kada su takva ograničenja potrebna, pri čemu je zaštita javnog zdravlja uvijek na prvom mjestu. Moramo izbjeći daljnje poremećaje za već sada nestabilna gospodarstava i dodatnu nesigurnost građana koji su već mnogo pretrpjeli. Nakon toliko mjeseci života s koronavirusom, to se od nas očekuje.

Povjerenik za pravosuđe Didier Reynders izjavio je: Pandemija je jako utjecala na naše pravo na slobodno kretanje unutar EU-a. Za mnoge građane koji svaki dan putuju i ovise o otvorenim granicama, kakofonija pravila u EU-u bila je zaglušujuća. Želimo da stvari budu jednostavnije. Predlažemo jednostavne kriterije primjenjive bez diskriminacije koje države članice mogu lako primijeniti i koji se europskim građanima mogu na odgovarajući način priopćiti.

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson rekla je: Komisija od ožujka daje preporuke državama članicama u pogledu nadzora unutarnjih i vanjskih granica. Današnje mjere temelje se na tim rezultatima kako bismo u potpunosti mogli iskoristiti prednosti schengenskog područja. Zato želimo jasan „zeleni, narančasti, crveni” sustav, a ne kaleidoskop pojedinačnih mjera.

Zajednički kriteriji

Nacionalni kriteriji za uvođenje mjera kojima se ograničava kretanje u Europskoj uniji trenutačno se jako razlikuju. Komisija predlaže da svaka država članica pri uvođenju bilo kakvih restriktivnih mjera uzme u obzir sljedeće kriterije:

 • ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 na 100 000 osoba u određenom području u 14-dnevnom razdoblju
 • postotak pozitivnih testova od svih testova na COVID-19 provedenih u određenom području tijekom sedmodnevnog razdoblja
 • broj testova na COVID-19 provedenih na 100 000 osoba u određenom području tijekom sedmodnevnog razdoblja.

Države članice trebale bi te podatke dostavljati Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti na tjednoj osnovi. Države članice trebale bi te podatke pružati i za regionalnu razinu kako bi se osiguralo da se mjere mogu ciljano primjenjivati samo na područja za koja je to apsolutno neophodno.

Pod uvjetom da stopa testiranja na tjednoj osnovi u državi članici polaska iznosi preko 250 na 100 000 osoba, Komisija predlaže da države članice ne ograničavaju slobodno kretanje osoba koje putuju iz druge države članice u slučajevima kada je:

 • u predmetnom području ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 manji od 50 na 100 000 osoba tijekom 14-dnevnog razdoblja ILI
 • postotak pozitivnih testova od svih testova na COVID-19 provedenih u predmetnom području manji od 3 %.

Zajednički kôd bojom

Kako bi se pomoglo državama članicama i putnicima, Komisija predlaže da Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti na temelju podataka koje su dostavile države članice objavljuje i svaki tjedan ažurira kartu zemalja EU-a/EGP-a, označavajući ih zajedničkim kodom bojom. Komisija predlaže sljedeće:

 • zelenu boju za područje u kojem je ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 manji od 25 tijekom 14-dnevnog razdoblja I postotak pozitivnih testova od svih provedenih testova na COVID-19 manji od 3 %
 • narančastu boju za područje u kojem je ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 manji od 50 tijekom 14-dnevnog razdoblja, ALI je postotak pozitivnih testova od svih provedenih testova na COVID-19 3 % ili veći ILI se ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 kreće između 25 i 150, ALI je postotak pozitivnih testova od svih provedenih testova na COVID-19 manji od 3 %
 • crvenu boju za područje u kojem je ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 veći od 50 tijekom 14-dnevnog razdoblja I postotak pozitivnih testova od svih provedenih testova na COVID-19 je 3 % ili veći ILI je ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 veći od 150 na 100 000 osoba tijekom 14-dnevnog razdoblja
 • sivu boju ako nema dovoljno informacija za procjenu kriterija koje je predložila Komisija ILI je broj testova na COVID-19 provedenih na 100 000 osoba manji od 250.

Zajednički pristup za putnike iz visokorizičnih područja

Komisija predlaže jedinstveni pristup država članica kada je riječ o putnicima koji dolaze iz „visokorizičnih” zona. Države članice ne bi trebale uskratiti ulazak osobama koje putuju iz drugih država članica. Države članice koje uvedu ograničenja slobodnog kretanja na temelju vlastitih postupaka donošenja odluka, mogle bi:

 • od osoba koje putuju iz područja koje je klasificirano kao „crveno” ili „sivo” zahtijevati da se podvrgnu karanteni ILI testu na COVID-19 nakon dolaska, pri čemu se test smatra poželjnijom opcijom.*

Ako je to opravdano, države članice mogle bi razmotriti preporuku da se osobe koje dolaze iz područja koje je klasificirano kao „narančasto” prije odlaska ili po dolasku podvrgnu testu na COVID-19. Države članice mogle bi zahtijevati od osoba koje dolaze iz područja koje je klasificirano kao „crveno”, „narančasto” ili „sivo” da predaju obrasce za lociranje putnika, posebno onih koji dolaze zrakoplovom, u skladu s odredbama o zaštiti podataka. Putnici koji putuju zbog nužne funkcije ili potrebe, poput radnika koji obavljaju ključne poslove, pograničnih i upućenih radnika, studenata ili novinara koji obavljaju svoje dužnosti, ne bi trebali biti podvrgnuti karanteni.

Jasno i pravovremeno informiranje javnosti

Komisija predlaže da države članice Komisiji i ostalim državama članicama na tjednoj osnovi prosljeđuju informacije o budućim ograničenjima slobodnog kretanja i ukidanju ograničenja putovanja. O promjenama bi se trebalo obavješćivati tjedan dana prije njihova stupanja na snagu.

Informacije bi trebale biti dostupne i na internetskoj platformi „Re-open EU” s poveznicom na kartu koju tjedno objavljuje Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti.

Građanima i poduzećima potrebna je predvidljivost. Države članice moraju učiniti sve kako bi utjecaj ograničenja putovanja na društvene i gospodarske prilike bio što najmanji. Pod time se podrazumijeva i jasno, potpuno i pravodobno informiranje javnosti.

Kontekst

Pravo europskih građana na slobodno kretanje unutar Europske unije jedno je od najdragocjenijih postignuća Europske unije i važan pokretač našeg gospodarstva. Sva ograničenja temeljnog prava na slobodno kretanje unutar EU-a trebala bi se uvesti samo ako su nužna te bi trebala biti koordinirana, razmjerna i nediskriminirajuća kako bi se zaštitilo javno zdravlje. Kako bi se ograničilo širenje bolesti COVID-19, države članice donijele su niz mjera od kojih su neke utjecale na slobodno kretanje. Dobro koordiniran, predvidiv i transparentan pristup ograničavanju slobode kretanja potreban je kako bi se spriječilo širenje virusa, zaštitilo zdravlje građana te u sigurnim uvjetima očuvalo pravo na slobodno kretanje unutar Unije. To je važno za milijune građana koji svaki dan putuju i ovise o otvorenim granicama te ključno za naša nastojanja da na siguran način ponovno izgradimo naše gospodarstvo.

Sljedeći koraci

O prijedlogu Komisije za preporuku raspravljat će se u Vijeću s ciljem njezinog donošenja u nadolazećim tjednima.

Više informacija

Prijedlog preporuke Vijeća o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

„Re-open EU”

Pojedinosti

Datum objave
4. rujna 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj