Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak14. listopada 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija započela pripreme za Europsku godinu mladih 2022.

Prema najavi predsjednice von der Leyen u govoru o stanju Unije 2021. Komisija je danas donijela službeni prijedlog da se 2022. proglasi Europskom godinom mladih. Europi su potrebni vizija, uključenost i sudjelovanje svih mladih u izgradnji bolje...

Komisija započela pripreme za Europsku godinu mladih 2022.

Namjera je Komisija u okviru Europske godine mladih u suradnji s Europskim parlamentom, državama članicama, regionalnim i lokalnim vlastima te dionicima i mladima:

  • dati potporu i priznanje generaciji koja je podnijela najveću žrtvu tijekom pandemije te joj isticanjem novih perspektiva i prilika koje donose zelena i digitalna tranzicija uliti novu nadu, snagu i povjerenje u budućnost;
  • poticati sve mlade, a osobito mlade s manje mogućnosti, u nepovoljnom položaju, iz ruralnih ili udaljenih područja ili one koji pripadaju ranjivim skupinama, da postanu aktivni građani te pokretači pozitivnih promjena;
  • promicati prilike za mlade koje stvaraju politike EU-a za potporu njihovu osobnom, društvenom i profesionalnom razvoju. Europska godina mladih bit će usko povezana s uspješnom provedbom instrumenta NextGenerationEU koja bi trebala osigurati kvalitetna radna mjesta i prilike za obrazovanje i osposobljavanje te
  • crpiti nadahnuće iz djela, vizija i uvida mladih kako bi se dodatno ojačao i oživio zajednički projekt EU-a, pri čemu će se oslanjati na konferenciju o budućnosti Europe.

Komisija trenutačno razvija svoj program aktivnosti i namjerava pozvati sve zainteresirane strane da doprinesu idejama i prijedlozima. U sljedećim danima u tu će se svrhu početi provoditi anketa na portalu za mlade. Komisija će zajedno s drugim institucijama EU-a, državama članicama, organizacijama civilnog društva i mladima organizirati niz aktivnosti tijekom cijele godine na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te će razmotriti nove inicijative. Te će aktivnosti obuhvaćati pitanja koja najviše okupiraju mlade, u skladu s prioritetima istaknutima u ciljevima za mlade, kao što su ravnopravnost i uključenost, održivost, mentalno zdravlje i dobrobit te kvalitetno zapošljavanje. U njima će sudjelovati i mladi izvan EU-a. Komisija poziva države članice da imenuju nacionalnog koordinatora koji će biti odgovoran za organiziranje njihova sudjelovanja u Europskoj godini mladih.

O prijedlogu Komisije raspravljat će Parlament i Vijeće, a u obzir će se uzeti i mišljenja Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija. Događanja i prve aktivnosti trebali bi započeti u siječnju.

Izjave članova Kolegija povjerenika:

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Pandemija je mlade lišila mnogih prilika – prilika za susrete i sklapanje novih prijateljstava te prilika da iskuse i istražuju nove kulture. Iako ne možemo vratiti to vrijeme, danas predlažemo da se 2022. proglasi Europskom godinom mladih. Mladi su u središtu naših politika i političkih prioriteta, bilo da je riječ o području klime, socijalnih pitanja ili digitalizacije. Obećajemo da ćemo ih slušati, kao što to činimo na konferenciji o budućnosti Europe, jer želimo zajedno s njima oblikovati budućnost Europske unije. Unije koja će biti snažnija ako prihvati težnje naših mladih, Unije koja će se temeljiti na vrijednostima i djelovati bez oklijevanja.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Naša je Unija područje slobode, vrijednosti, prilika i solidarnosti koje je jedinstveno u svijetu. Nakon što još jači izađemo iz pandemije, Europska godina mladih 2022. bit će prilika da promičemo ta načela u suradnji s našim mladima diljem Europe i za njih. Dužni smo ih zaštititi i osnažiti jer su njihova raznolikost, odvažnost i odlučnost presudni za našu europsku budućnost.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Europska godina mladih trebala bi dovesti do promjene paradigme u načinu na koji uključujemo mlade u politike i donošenje odluka. Među njezinim su ciljevima poslušati što mladi govore te ih uključiti i pružiti im konkretne prilike. Moramo premostiti i jaz među generacijama. Iako su mladi danas manje zainteresirani za tradicionalne oblike sudjelovanja, oni se aktivno zalažu za ono u što vjeruju i djeluju na nove načine. Europskom godinom mladih želimo odati priznanje mladima i njihovoj predanosti. Ovom Odlukom započinjemo proces sukreiranja sa svim zainteresiranim stranama kako bismo doprinijeli uspješnoj organizaciji Europske godine mladih.

Kontekst

Europska godina mladih bit će usko povezana s uspješnom provedbom instrumenta NextGenerationEU koja otvara nove perspektive za mlade, uključujući kvalitetna radna mjesta i prilike za obrazovanje i osposobljavanje za Europu budućnosti, te podupire sudjelovanje mladih u društvu.

U okviru Europske godine mladih nastojat će se postići sinergije i komplementarnost s drugim programima Unije za mlade u okviru različitih politika, kao što su programi ruralnog razvoja namijenjeni mladim poljoprivrednicima, programi za istraživanja i inovacije, mjere kohezijske politike i mjere za borbu protiv klimatskih promjena, uključujući programe EU-a međunarodnog utjecaja ili transnacionalnog karaktera.

Uz Erasmus+ s proračunom od 28 milijardi EUR i Europske snage solidarnosti s proračunom od 1 milijardu EUR za tekuće financijsko razdoblje, nove prilike za mlade donose i programi Garancija za mlade i Inicijativa za zapošljavanje mladih. Novi program pod nazivom ALMA, koji će se započeti provoditi 2022., osigurat će potporu prekograničnoj profesionalnoj mobilnosti mladih u nepovoljnom položaju.

Strategija EU-a za mlade za razdoblje 2019.–2027. okvir je za suradnju u području politike za mlade. Podupire sudjelovanje mladih u demokratskom životu te nastoji osigurati da svi mladi sudjeluju u društvu. Dijalog EU-a s mladima najvažniji je alat za provedbu tih ciljeva.

Naposljetku, konferencija o budućnosti Europe, koja će također 2022. donijeti svoje zaključke, prilika je da se čuju stavovi i mišljenja mladih o budućnosti Unije. Mladi čine i trećinu sudionika europskih građanskih panela i predstavnika panela na plenarnim skupštinama konferencije, na kojima sudjeluje i predsjednik Europskog foruma mladih.

Više informacija

Izvješće EU-a o mladima

Europski portal za mlade

Pojedinosti

Datum objave
14. listopada 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj