Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak23. veljače 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija utvrđuje strategiju za promicanje dostojanstvenog rada u cijelom svijetu i priprema instrument za zabranu proizvoda prisilnog rada

Komisija danas predstavlja Komunikaciju o dostojanstvenom radu u cijelom svijetu kojom se potvrđuje predanost EU-a promicanju dostojanstvenog rada kod kuće i u svijetu. Iskorjenjivanje dječjeg i prisilnog rada središnji je element tog pothvata.

Komisija utvrđuje strategiju za promicanje dostojanstvenog rada u cijelom svijetu i priprema instrument za zabranu proizvoda prisilnog rada

Komisija danas predstavlja Komunikaciju o dostojanstvenom radu u cijelom svijetu kojom se potvrđuje predanost EU-a promicanju dostojanstvenog rada kod kuće i u svijetu. Iskorjenjivanje dječjeg i prisilnog rada središnji je element tog pothvata.

Najnoviji podaci pokazuju da je za mnoge diljem svijeta dostojanstven rad još uvijek nedostižan te je potrebno učiniti više: 160 milijuna djece, odnosno svako deseto dijete u svijetu, žrtva je dječjeg rada, a 25 milijuna ljudi prisilno radi.

EU promiče dostojanstven rad u svim sektorima i područjima politika u skladu sa sveobuhvatnim pristupom koji se odnosi na radnike na domaćim tržištima, u trećim zemljama i u globalnim lancima opskrbe. U danas donesenoj Komunikaciji utvrđuju se unutarnje i vanjske politike kojima se EU služi za postizanje dostojanstvenog rada u cijelom svijetu, čime se taj cilj stavlja u središte uključivog, održivog i otpornog oporavka od pandemije.

U okviru tog sveobuhvatnog pristupa Komisija priprema novi zakonodavni instrument za djelotvornu zabranu ulaska proizvoda nastalih prisilnim radom na tržište EU-a, što je predsjednica von der Leyen najavila u svojem govoru o stanju Unije 2021. Taj instrument obuhvatit će robu proizvedenu unutar i izvan EU-a, i to kombinacijom zabrane i čvrstog provedbenog okvira. Temeljit će se na međunarodnim standardima i dopunjavati postojeće horizontalne i sektorske inicijative EU-a, posebno obveze dužne pažnje i transparentnosti.

Dostojanstven rad: EU kao odgovoran globalni predvodnik

EU je već poduzeo konkretne mjere za globalno promicanje dostojanstvenog rada, čime se doprinosi poboljšanju života ljudi širom svijeta. U svijetu se u proteklim desetljećima znatno smanjio i broj djece prisiljene na rad (s 245,5 milijuna u 2000. na 151,6 milijuna u 2016.). Međutim, taj se broj povećao za više od 8 milijuna od 2016. do 2020., čime se preokrenuo prethodni pozitivan trend. Istodobno globalna pandemija bolesti COVID-19 i promjene u svijetu rada, uzrokovane među ostalim tehnološkim napretkom, klimatskom krizom, demografskim promjenama i globalizacijom, mogu utjecati na radne standarde i zaštitu radnika.

U tom je kontekstu EU odlučan u tome da, upotrebom svih postojećih instrumenata i njihovim daljnjim razvojem, nastavi svoja predvodnička nastojanja u svijetu rada. Potrošači sve više zahtijevaju robu koja se proizvodi na održiv i pravedan način kojim se osigurava dostojanstven rad onih koji je proizvode. Kao što se odražava u raspravama na Konferenciji o budućnosti Europe, europski građani očekuju od EU-a da prednjači u promicanju najviših standarda u cijelom svijetu.

EU će intenzivnije raditi, vođen četirima elementima univerzalnog koncepta dostojanstvenog rada, kako ga je razvila Međunarodna organizacija rada (ILO) i kako se odražava u ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN). Ti elementi uključuju: (1) promicanje zapošljavanja, (2) standarde i prava na radu, uključujući ukidanje prisilnog rada i dječjeg rada, (3) socijalnu zaštitu, (4) socijalni dijalog i tripartitnost. Rodna ravnopravnost i nediskriminacija horizontalna su pitanja u okviru tih ciljeva.

Ključni alati za dostojanstven rad u cijelom svijetu

U Komunikaciji se navode predstojeći i postojeći alati EU-a u četiri područja.

 • Politike i inicijative EU-a koje sežu izvan njegovih granica – ključni alati:
  • politike EU-a kojima se postavljaju vodeći standardi u pogledu korporativne odgovornosti i transparentnosti na globalnoj razini, kao što su Prijedlog direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje i predstojeći zakonodavni prijedlog u pogledu prisilnog rada
  • smjernice i pravne odredbe EU-a o socijalno održivoj javnoj nabavi, koje će pomoći javnom sektoru da bude primjer drugima
  • sektorske politike EU-a, primjerice u području hrane, minerala i tekstila, doprinose poštovanju međunarodnih radnih standarda.
 • Bilateralni i regionalni odnosi EU-a – ključni alati:
  • trgovinska politika EU-a, kojom se promiču međunarodni radni standardi
  • poštovanje radnih prava u trećim zemljama glavni je dio politika EU-a usmjerenih na ljudska prava
  • politika proširenja i susjedstva EU-a, kojom se promiče dostojanstven rad u susjednim zemljama.
 • EU u međunarodnim i multilateralnim forumima – ključni alati:
  • potpora EU-a primjeni instrumenata UN-a za dostojanstven rad i aktivan doprinos EU-a utvrđivanju radnih standarda u okviru ILO-a
  • potpora EU-a reformi Svjetske trgovinske organizacije (WTO) kako bi se integrirala socijalna dimenzija globalizacije
  • u okviru G20 i G7 EU surađuje s drugim globalnim gospodarskim silama na promicanju dostojanstvenog rada.
 • Suradnja s dionicima i u okviru globalnih partnerstva – ključni alati:
  • potpora EU-a socijalnim partnerima kako bi se osiguralo poštovanje radnih prava u lancima opskrbe
  • suradnja EU-a s akterima iz civilnog društva radi promicanja sigurnih i poticajnih okruženja za civilno društvo
  • potpora EU-a globalnim partnerstvima i inicijativama s više dionika za dostojanstven rad u područjima kao što su sigurnost i zdravlje na radu.

U okviru paketa za pravedno i održivo gospodarstvo Komisija danas iznosi i Prijedlog direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje. Prijedlogom se nastoji potaknuti održivo i odgovorno korporativno ponašanje u svim globalnim lancima vrijednosti.

Izjave članova kolegija

Predsjednica Ursula von der Leyen izjavila je: Europa šalje jasnu poruku da se ne može poslovati na štetu dostojanstva i slobode ljudi. Na policama naših trgovina u Europi ne želimo robu koja je proizvedena pod prisilom. Stoga radimo na tome da se zabrani roba proizvedena prisilnim radom.

Izvršni potpredsjednik za gospodarstvo u interesu građana Valdis Dombrovskis izjavio je: Gospodarstvo EU-a povezano je s milijunima radnika u svijetu putem globalnih lanaca opskrbe. Dostojanstven rad u interesu je radnika, poduzeća i potrošača svagdje: svi imaju pravo na poštene i primjerene uvjete. Snižavanje osnovnih radnih standarda kao sredstvo za stjecanje konkurentske prednosti je neprihvatljivo. Nastavit ćemo promicati dostojne radne standarde u svijetu, uz održavanje važnosti socijalnog dijaloga u nastojanju da postignemo pravedan i snažan oporavak.

Povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit rekao je: Dostojanstven rad temelj je dostojnog života. Mnogim radnicima u svijetu i dalje se svakodnevno ugrožavaju radna i socijalna prava. EU će i dalje voditi u promicanju dostojanstvenog rada kojim se ljudi stavljaju u središte, uz poštovanje njihovih prava i dostojanstva.

Više informacija nalazi se na sljedećoj poveznici.

Pojedinosti

Datum objave
23. veljače 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj