Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak6. prosinca 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Komisija utvrđuje plan za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije

Planom djelovanja i nizom konkretnih mjera Europska komisija danas ispunjuje obećanje o produbljenju europske ekonomske i monetarne unije koje je najavljeno u Govoru predsjednika Jean-Claude Junckera o stanju Unije 2017. i Izvješću petorice...

Europska unija

Na temelju vizije iznesene u Izvješću petorice predsjednika iz lipnja 2015., Dokumentu za razmatranje o produbljenju ekonomske i monetarne unije i Dokumentu za razmatranje o budućnosti financija EU-a iz proljeća 2017., Europska komisija utvrđuje plan za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije te konkretne mjere koje treba poduzeti u sljedećih 18 mjeseci. U okviru paketa predstavljeno je i više inicijativa čiji je opći cilj ojačati jedinstvo, učinkovitost i demokratsku odgovornost europske ekonomske i monetarne unije do 2025.

Predsjednik Juncker izjavio je: „Nakon godina krize vrijeme je da budućnost Europe uzmemo u vlastite ruke. Sadašnji stabilan gospodarski rast daje nam poticaj da započnemo s mjerama kojima ćemo osigurati ujedinjeniju, učinkovitiju i demokratičniju ekonomsku i monetarnu uniju od koje će koristi imati svi naši građani. Ovaj povoljni trenutak stoga trebamo iskoristiti za djelovanje.

Produbljenje ekonomske i monetarne unije (EMU) sredstvo je koje pridonosi otvaranju novih radnih mjesta, rastu, ulaganjima, socijalnoj pravednosti i makroekonomskoj stabilnosti. Jedinstvena valuta Europljanima pruža zaštitu i mogućnosti, a snažno i stabilno europodručje važno je za njegove članice i za EU u cjelini. Proteklih su godina poduzete važne institucijske reforme za jačanje europskog EMU-a, no unatoč tome njegova struktura još nije dovršena. U današnjem su planu u obzir uzeti preostali izazovi te definirani daljnji koraci.

Ekonomska i financijska kriza koja je pogodila Europu nije započela u europodručju, ali je razotkrila njegove institucijske nedostatke. Gotovo deset godina poslije, zahvaljujući odlučnim naporima na svim razinama, Europa je doživjela snažan oporavak i gospodarski rast u svim državama članicama. Nezaposlenost je na najnižoj razini od 2008., a gospodarsko raspoloženje na najvišoj razini od 2000. Osim toga, Europljani su iskazali dosad najveću potporu jedinstvenoj valuti od uvođenja novčanica i kovanica eura.

Time se otvara prilika za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije. Kako je dogovoreno u Programu čelnika, sljedećih 18 mjeseci trebalo bi iskoristiti za poduzimanje potrebnih mjera, kako je dogovoreno u Programu čelnika.

Osim plana, današnji paket sadržava i četiri glavne inicijative:

  1. Prijedlog o osnivanju Europskog monetarnog fonda (EMF), koji bi se uključio u pravni okvir Unije i bio utemeljen na čvrstoj strukturi Europskog stabilizacijskog mehanizma (ESM).
  1. Prijedlog o uključivanju sadržaja Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u pravni okvir Unije, uzimajući u obzir odgovarajuću fleksibilnost predviđenu Paktom o stabilnosti i rastu koju Komisija uzima u obzir od siječnja 2015. Potpisnice Ugovora, ukupno 25 država članica, 2012. pravno su se obvezale uključiti sadržaj tog Ugovora u pravo Unije pet godina nakon njegova stupanja na snagu, odnosno 1. siječnja 2018., što je zatražio i Europski parlament.
  1. Komunikacija o novim proračunskim instrumentima za stabilno europodručje u okviru Unije u kojoj je iznesena vizija o tome kako unutar sadašnjeg i budućeg okvira javnih financija EU-a razviti određene proračunske funkcije koje su nužne za europodručje i EU u cjelini. U Komunikaciji se raspravlja o četiri specifične funkcije: a) potpora državama članicama u provedbi strukturnih reformi s pomoću instrumenta za provedbu reformi i tehničke potpore na zahtjev država članica; b) posebni instrument za konvergenciju za države članice koje su u postupku uvođenja eura; c) zaštitni mehanizam za bankarsku uniju, u okviru EMF-a/ESM-a, koji bi trebao biti dogovoren do sredine 2018. i postati operativan do 2019.; i d) funkcija stabilizacije za održavanje razine ulaganja u slučaju asimetričnih šokova.
  1. Komunikacija u kojoj je riječ o mogućoj dužnosti europskog ministra gospodarstva i financija koji bi obnašao dužnost potpredsjednika Komisije i predsjednika Euroskupine, što je mogućnost predviđena postojećim ugovorima EU-a.

Današnji paket nije ni prvi ni zadnji korak u procesu dovršetka ekonomske i monetarne unije, jednom od najvećih prioriteta Komisije predsjednika Junckera koji je iznesen u njegovim Političkim smjernicama, u Izvješću petorice predsjednika i dokumentima za razmatranje o produbljenju ekonomske i monetarne unije i budućnosti financija. Sve dosad pokrenute inicijative potaknute su potrebom za povezivanjem solidarnosti i odgovornosti na svim razinama, što je i glavni prioritet današnjeg paketa.

Europa ponovno ima vjetar u svojim jedrima”, ne samo u smislu gospodarskih rezultata, već i u smislu povjerenja građana u jedinstvenu valutu. Danas objavljeno novo istraživanje Flash Eurobarometer o europodručju pokazalo je da 64 % ispitanika smatra da je euro dobar za njihovu zemlju.

Pojedinosti

Datum objave
6. prosinca 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj