Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak18. listopada 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija utvrđuje mjere za digitalizaciju energetskog sektora radi poboljšanja učinkovitosti i integracije obnovljivih izvora energije

Povećanje digitalizacije energetskog sustava EU-a ključno je i za postizanje klimatskih ciljeva EU-a za 2030. i 2050. na troškovno učinkovit način.

Komisija utvrđuje mjere za digitalizaciju energetskog sektora radi poboljšanja učinkovitosti i integracije obnovljivih izvora energije

Europski zeleni plan i plan REPowerEU zahtijevaju temeljitu preobrazbu našeg energetskog sustava, koji mora postati interaktivniji i pametniji kako bi se potrošačima pomoglo da iskoriste prednosti zelene tranzicije. Komisija danas predstavlja akcijski plan u kojem se naglašava kako nove tehnologije mogu pomoći u učinkovitijoj uporabi energetskih resursa, olakšati integraciju obnovljivih izvora energije u mrežu i uštedjeti troškove za potrošače i energetska poduzeća u EU-u. Komisija utvrđuje mjere kojima se potiče razmjena podataka, promiču ulaganja u digitalnu infrastrukturu za električnu energiju, osiguravaju koristi za potrošače i jača kibersigurnost. S obzirom na to da podatkovni centri i sve raširenije korištenje internetskih usluga zahtijevaju sve više resursa iz našeg energetskog sustava, u današnjem planu navode se i načini razdvajanja energetskog otiska sektora IKT-a od eksponencijalnog rasta količine podataka.Zelena i digitalna tranzicija su komplementarne i trebaju se odvijati paralelno.

Povjerenica za energetiku Kadri Simson izjavila je: Europski zeleni plan i priprema Europe za digitalno doba dva su glavna prioriteta Komisije. Cilj je učiniti naš energetski sustav učinkovitijim i spremnijim za povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora. Za to su nam potrebna inovativna digitalna rješenja i mreža koja je mnogo pametnija i interaktivnija nego danas. Današnjim akcijskim planom pridonijet će se iskorištavanju potencijala digitalizacije energetskog sektora, čime se mogu postići znatne uštede energije, od kojih će koristi imati svi potrošači.

Glavne mjere za digitalizaciju energetskog sustava

U nekim područjima energetskog sektora, kao što su električna vozila, fotonaponska postrojenja i dizalice topline, već postoje digitalne i pametne tehnologije, ali im je za širenje potrebna dodatna potpora. U drugim područjima naš energetski sustav tek počinje iskorištavati prednosti digitalizacije. U skoroj i daljoj budućnosti Komisija namjerava poduzeti razne korake za poticanje digitalnih energetskih usluga uz istodobno osiguravanje energetski učinkovitog sektora IKT-a, uključujući:

  • pomaganje potrošačima da povećaju kontrolu nad potrošnjom energije i računima s pomoću novih digitalnih alata i usluga, uspostavom čvrstog okvira upravljanja zajedničkim europskim prostorom za energetske podatke
  • kontroliranje potrošnje energije u sektoru IKT-a, među ostalim primjenom sheme označivanja utjecaja na okoliš za podatkovne centre i oznake energetske učinkovitosti za računala i lance blokova te provedbom mjera za povećanje transparentnosti u pogledu potrošnje energije telekomunikacijskih usluga;
  • jačanje kibersigurnosti energetskih mreža, što će se postići novim zakonodavstvom, uključujući mrežni kodeks za kibersigurnosne aspekte prekograničnih protoka električne energije u skladu s Uredbom EU-a o električnoj energiji i Preporukom Vijeća za jačanje otpornosti kritične infrastrukture.

Komisija će nastaviti pružati financijsku potporu za istraživanje i inovacije i poticati uvođenje digitalnih tehnologija u energetski sektor putem programa Digitalna Europa i LIFE, kohezijskih fondova i vodećeg programa za digitalizaciju energije u okviru Obzora Europa. U suradnji s Europskom zelenom digitalnom koalicijom nastavit će razvijati alate i metodologije za mjerenje neto učinka uvođenja digitalnih tehnologija u energetski sektor na okoliš i klimu.

Kontekst

U okviru europskog zelenog plana Komisija je 8. srpnja 2020. predstavila Strategiju EU-a za integraciju energetskog sustava, u kojoj se obvezala donijeti akcijski plan za digitalizaciju energetike radi razvoja konkurentnog tržišta digitalnih energetskih usluga u okviru kojeg se jamči suverenitet nad podacima, kao i privatnost, te podupiru ulaganja u digitalnu energetsku infrastrukturu.

Zbog ruske invazije na Ukrajinu i trenutačnih visokih cijena energije povećala se potreba da EU postane neovisan o uvozu ruskih fosilnih goriva te postigne strateški suverenitet i sigurnost, što se može potaknuti stvaranjem digitalnog energetskog sustava. Povećanje digitalizacije energetskog sustava EU-a ključno je i za postizanje klimatskih ciljeva EU-a za 2030. i 2050. na troškovno učinkovit način. 

Više informacija

Digitalizacija energetskog sustava: Akcijski plan EU-a

Radni dokument službi Komisije priložen akcijskom planu EU-a

Prošireno priopćenje – pitanja i odgovori

Informativni članak

CORDIS-ov paket rezultata za digitalizaciju energetskog sustava

Digitalizacija energetskog sektora (europa.eu)

Pojedinosti

Datum objave
18. listopada 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj