Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak28. studenoga 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Komisija utvrđuje mjere za brže poboljšanje elektroenergetskih mreža

Cilj je akcijskog plana riješiti glavne probleme prilikom širenja, digitalizacije i bolje upotrebe mreža EU-a za prijenos i distribuciju električne energije.

Električna energija

Međusobno povezane i stabilne elektroenergetske mreže okosnica su unutarnjeg energetskog tržišta EU-a i ključ zelene tranzicije Kako bi pridonijela provedbi europskog zelenog plana Komisija danas predlaže akcijski plan za šire i brže uvođenje učinkovitijih elektroenergetskih mreža. Komisija je već uspostavila pravni okvir za poboljšanje elektroenergetskih mreža u Europi. Budući da su tržišta EU-a potpuno integrirana, modernizirana infrastrukturna mreža omogućit će građanima i poduzećima da koriste povoljniju i čišću energiju.

Očekuje se da će potrošnja električne energije u EU-u do 2030. porasti za oko 60 %. Mreže će se morati prilagoditi digitaliziranijem, decentraliziranijem i fleksibilnijem sustavu u kojem će resurse dijeliti milijuni krovnih solarnih panela, dizalica topline i lokalnih energetskih zajednica, u koji će dolaziti sve više energije iz obnovljivih izvora na moru, u kojem će se puniti sve više električnih vozila i u kojem će rasti potreba za proizvodnjom vodika. Budući da je 40 % naših distribucijskih mreža starije od 40 godina, a očekuje se i da će se kapacitet za prekogranični prijenosni kapacitet udvostručiti do 2030., potrebna su ulaganja u iznosu od 584 milijarde EUR.

 

Akcijski plan za rješavanje nedostataka u prelasku na čistu energiju

Cilj je akcijskog plana riješiti glavne probleme prilikom širenja, digitalizacije i bolje upotrebe mreža EU-a za prijenos i distribuciju električne energije. U njemu se utvrđuju konkretne i prilagođene mjere za poticanje ulaganja potrebnih za poboljšanje europskih elektroenergetskih mreža. Mjere su usmjerene na brzu provedbu kako bi se na vrijeme ostvarili ciljevi za 2030.:

  • brža provedba projekata od zajedničkog interesa i razvoj novih projekata političkim usmjeravanjem, pojačanim praćenjem i većim brojem projektnih prijedloga
  • bolje dugoročno planiranje mreža s obzirom na povećanje energije iz obnovljivih izvora i elektrifikaciju potražnje, uključujući vodik, u energetskom sustavu i to usmjeravanjem rada operatera sustava i nacionalnih regulatora
  • uvođenje regulatornih poticaja u obliku smjernica za ulaganja usmjerena na budućnost i za prekograničnu podjelu troškova za odobalne projekte
  • poticanje bolje upotrebe mreža uz veću transparentnost i poboljšane mrežne tarife za pametnije mreže, učinkovitost te inovativne tehnologije i rješenja podupiranjem suradnje među operatorima sustava i na temelju preporuka Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER)
  • lakši pristup financiranju mreža povećanjem vidljivosti EU-ovih programa financiranja, posebno za pametne mreže i modernizaciju distribucijskih mreža
  • poticanje bržeg izdavanja dozvola za uvođenje mreža pružanjem tehničke potpore nadležnim tijelima i smjernica za bolje uključivanje dionika i zajednica
  • poboljšanje i osiguravanje mrežnih lanaca opskrbe, među ostalim usklađivanjem industrijskih proizvodnih zahtjeva za proizvodnju i povezivanje potražnje.

 

Kontekst

 

EU ima jednu od najvećih i najotpornijih mreža na svijetu i isporučuje električnu energiju milijunima građana. Naša dobro povezana energetska tržišta bila su važan faktor za osiguravanje stabilne opskrbe tijekom energetske krize. EU je uspostavio pravni okvir za potporu uvođenju mreža revidiranom Uredbom o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastruktururevidiranom Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora i prijedlozima za akt o industriji s nultom neto stopom emisija i reformirani model tržišta električne energije.

EU treba bolje mreže i jaču energetsku infrastrukturu kako bi ostvario cilj utvrđen u planu REPowerEU da okonča uvoz ruskih fosilnih goriva kao i nedavno dogovoreni cilj da do 2030. najmanje 42,5 % energije (a ako je moguće i 45 %) dolazi iz obnovljivih izvora. Akcijski plan EU-a za elektroenergetske mreže najavljen je u europskom akcijskom planu za energiju vjetra, koji je Komisija predstavila prošlog mjeseca. Nadovezuje se na prvi Forum na visokoj razini za elektroenergetske mreže, čiji je domaćin u rujnu bila Europska mreža operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) pod pokroviteljstvom Europske komisije. 

Današnji akcijski plan predstavljen je zajedno s nekoliko ključnih prekograničnih energetskih infrastrukturnih projekata za prvi Unijin popis projekata od zajedničkog i uzajamnog interesa, koji će pridonijeti usklađivanju energetske infrastrukture EU-a s njegovim klimatskim ciljevima. Prati ga i pakt za angažman kako bi se osiguralo sudjelovanje širokog raspona dionika u razvoju mreža.

 

Više informacija 

Pitanja i odgovori

Informativni članak

EU-ov akcijski plan za mreže

Izjave

 

Elektroenergetske mreže okosnica su našeg energetskog sustava. Našim akcijskim planom osigurat će se bolja potpora planiranju, razvoju i radu infrastrukture, što je osnova za povezivanje sve većeg broja europskih obnovljivih izvora energije s krajnjim korisnicima kojima su potrebni, od kućanstava do proizvođača vodika. Zajedničkim radom možemo razviti učinkovitiju, pametniju i integriraniju energetsku infrastrukturu i tako osigurati čistu energiju potrebnu za uspješnu zelenu tranziciju.

Maroš Šefčovič, izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan, međuinstitucijske odnose i predviđanja - 28/11/2023

 

Europa će se pobrinuti za sigurnost opskrbe energijom i ostvariti klimatske ambicije samo ako se naša energetska infrastruktura proširi i pripremi za dekarbonizirani energetski sustav. Moramo imati mreže koje će nam to omogućiti i neće usporavati prelazak EU-a na čistu energiju. Na njih će se moći priključiti velik broj obnovljivih izvora energije, električnih vozila, dizalica topline i elektrolizatora koji su potrebni za dekarbonizaciju našeg gospodarstva. Današnjim akcijskim planom postavljaju se temelji i računam na potporu svih dionika u tom sektoru kako bi se plan pretvorio u konkretne mjere.

Kadri Simson, povjerenica za energetiku - 28/11/2023

Pojedinosti

Datum objave
28. studenoga 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj